Ocenění

Miloslav Bednář – 2017 obdržel od Ministerstva obrany České republiky osvědčení a od ministra obrany ČR vyznamenání účastníka odboje a odporu proti komunismu

Petr Kužel – 2018 Cena za popularizaci Filosofického ústavu