Nadcházející akce

18.03.
2019

Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce

V Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu

Vážené kolegyně, vážení kolegové

zveme Vás tímto na přednášku Petra Kužela, která se uskuteční 18. března
v Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu. Přednáška se bude týkat Marxovy filosofie a některých mýtů, které jsou s jeho dílem často spojovány. Druhým vystupujícím bude Arnošt Goldflam, který bude mluvit o díle básníka Pavla Řezníčka. Srdečně tímto všechny zveme. (Podrobnosti níže.)
SOK - Sdružení pro levicovou teorii

https://www.facebook.com/events/304778647056779/

Při příležitosti představení 86. čísla časopisu Analogon vystoupí se svými příspěvky Arnošt Goldflam a filosof Petr Kužel. Moderuje František Dryje.
. . .
1. Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce
Přednáška přiblíží nejvýznamnější prvky Marxova myšlení a ukáže, v čem mohou být přínosné i pro současné společenské vědy. Pojedná nejprve o metodologických a epistemologických aspektech Marxova teoretického přístupu a ukáže, v čem je Marxova metoda i dnes účinným teoretickým nástrojem kritiky ideologií a v čem může spočívat Marxova aktuálnost.

2. Srdce v lavóru – Pocta básníku Pavlu Řezníčkovi (1942–2018)
Literární pásmo vzpomínkových glos, reflexí a komentářů vztahujících se k osobnosti a tvorbě surrealistického básníka Pavla Řezníčka; doplněno ukázkami jeho dosud nepublikovaných básní.

Read more...