Ondřej Ševeček

Ondřej Ševeček, Ph.D.

Adress: Jilská 1, Praha 1, 110 00
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: +420 221 183 201

1. Current position

2013 – present Director of the Philosophy Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic; research fellow in the Department for the Study of Modern Czech Philosophy

2. Area of specialization

The history of industrial cities (in particular, of "company towns"); the history of multinational businesses; Fordism

3. Area of competence

Economic and social history of the 20th century, the history of cities and the history of business

4. Employment

4.1. Scientific-administrative positions

Oct. 2013 – present Director of the Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
April 2013 – Sept. 2013 Deputy director of the Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
2007 – March 2013 Scientific secretary of the Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic

4.2. Scholarly and pedagogical activity

March 2008 – Sept. 2013 Research fellow on an independent research project (since April 2013, member of the Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic)
2006 – Feb. 2008 postdoctoral fellow on an independent research project, Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
2007 – 2010 Department of Philosophy, Faculty of Education, Technical University of Liberec
2005 Department of History, Faculty of Arts, University of Ostrava, doctoral student-instructor

5. Education

2002 – 2005 Doctoral studies in modern economic and social history (University of Ostrava, Faculty of Arts), awarded PhDr., Ph.D.
1997 – 2002 Masters-level studies in history (University of Ostrava, Faculty of Arts),awarded Mgr.

6. Grants, awards, stays abroad

2010 – 2013 Standard grant project of the Grant Agency of the Czech Republic, "Company Towns of the Baťa Concern" (primary investigator)
2013 Otto Wichterle Prize
2010 Josef Hlávka Prize
2003 – 2004 Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliche Fakultät, Cologne, Gernamny

7. Publications

7.1. Monographs

1. Ševeček O., Jemelka M.,Tovární města Bat'ova koncernu: Evropská kapitola globální expanze [Company Towns of the Bata Concern: European Chapter of Global Expansion], Praha: Academia, 2016. 910 p. 

2. Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. 312 p. (Co-editor with M. Jemelka.)

3. Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 1900–1938. [The Birth of the Baťa Industrial Metropolis: Factory, Urban Space, and Society in Zlín 1900-1938]. České Budějovice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny OU &Veduta, 2009, 412 p.

 

7.2. Articles (selection)
1. "The Utopian Industrial City: The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia)." In: Industrial Cities: History and Future (Zimmermann, C., ed.). Frankfurt – New York: Campus Verlag, 2013, pp. 235-262.
2. "The Case of Company Towns of the Baťa Concern."Introductory chapter to Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture (Ševeček, O. and Jemelka, M., eds.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, pp. 15-50.
3. "Německé podnikání Baťova koncernu: studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt). [German Dealings of the Baťa Concern: A Study in the Economic and Social History of the Upper Silesian Factory Town of Ottmuth (Otmęt).]" I. Slezskýsborníkno. 1 / 2013, pp. 61–86.
4. "Socio-spatial Aspects of Zlín's Urbanization (1900–1938)." In: The Baťa Phenomenon – Zlín Architecture 1910–1960. Zlín: National Gallery in Prague & Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, 2009, pp. 37–56.
5. "Bydlení, bytová otázka a bytové poměry v Baťově Zlíně v letech 1918-1938.[Apartment Politics and Living Conditions in Baťa's Zlín 1918-1938]."Slezský sborník, no. 1, 2006, pp. 18-48.

8. Grant projects
Project of the Grant Agency of the Czech Republic, "Company Towns of the BaťaConcern" (vizhttp://bata-towns.webnode.cz/project/

 

24-11-2013 18:29:29