Publications

movement-and-order-an-attempt-at-phenomenological-ontology

Movement and Order: an Attempt at Phenomenological Ontology

This book is an attempt at a phenomenological ontology evolved on the ground of the end phase of the phenomenological philosophy Jan Patočka´s.

In relationship to his polemical coming to terms with Martin Heidegger, Patočka came to the insight that there is not Being that is the precondition to the ontological difference. Instead, it is the self-appearing, the appearing as such, its original openness. Only in its light are we in a position of an insight into togetherness, inseparability, and by the same token the difference between veiling and unveiling of being in the sense of an intrinsic mystery of appearing.

The book is concerned with an outline of phenomenological ontology. The concept of the original time serves as a reference to a phenomenological way of insight and conceiving of the original phenomenological, and ontologically-cosmological movement of the Universe-Physis. The original movement of the Physis uncovers itself in this way as the original moving shift of the appearing as such, and variety of its structures and fundamentals.

Out of this basis the book outlines the phenomenon of the human world with its essential phenomena such as, beyond others, primarilly freedom and history, resp.historicity, as aphenomenological-ontological soil and source of the principal movement of the original phenomenon of appeararing.

Togga
must-be-liberalism-rejected-on-the-one-problem-of-modernity

Must be liberalism rejected? On the one problem of modernity

This book deals with the critique of liberal political philosophy. The first part is dedicated to an outline of the selected methodology and an analysis of the contemporary development of Western societies and globalization from the perspective of the world of labor or the perspective of achievement. In the second section, the author focuses in liberal political thought and its criticism regarding primarily two perspectives: an analysis of the liberal limits of the political sphere and John Rawls' The Difference Principle that serves as a rationale behind inequalities. The third part is devoted to philosophy of liberation which is regarded as an alternative to liberalism. In general it is focused on general description of the basics of philosophy of liberation and, in more detail, the ethos of liberation. The core of the critique of liberalism is, the author believes, an analysis of the differentiated notion of social esteem (social origin, market, achievement, and solidarity) and its inclusion in the liberal outline of the moral legitimization of the societies of the Atlantic civilizational region.

Filosofia
kontradikce-contradictions-1-2-2018-2-rocnik

Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 (2. ročník)

Obsah/Contents

Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa, které ovlivnil pád vlád komunistických stran. Vychází druhý ročník s texty N. Pepperellové o Lukácsovi, D. Swaina o rawlsovských teoriích spravedlnosti, P. Steinera o Havlovi, N. Nesbitta o Deleuzovi a hudbě, V. Effenbergera o poezii, H. Marcuseho o estetice a A. Badioua o komunismu.

Filosofia
kontradikce-contradictions-1-2-2017-1-rocnik

Kontradikce / Contradictions 1-2/2017 (1. ročník)

Obsah/Contents

Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa, které pád vlád komunistických stran ovlivnil. V českém intelektuálním kontextu jde o první odborné periodikum věnované výhradně kritické teorii společnosti. Zároveň jde o první odborné periodikum mezinárodního dosahu, které se zaměřuje primárně na teoretické otázky postkomunismu ve světle intelektuálního odkazu společenské kritiky ve střední a východní Evropě.

Filosofia
the-paradox-of-authenticity-folklore-performance-in-post-communist-slovakia

The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post–Communist Slovakia.

Contents

Observing the activities of urban folk dance enthusiasts in Slovakia, Joseph Grim Feinberg sets out to scrutinize the processes by which "authentic folklore" is identified, talked about, represented, reconstructed, reenacted, and revived. In Weaving together personal narrative, ethnographic analysis, and philosophical reflection, Feinberg examines the aspirations and difficulties of young folk dance devotees as they recognize that authenticity is more easily prized than achieved. He sheds new light on the problems of specialized performance and broad participation, the uneasy relationship between folklore and the public sphere, and the paradoxical pursuit of authenticity in the modern world.

University of Wisconsin Press
imagination-and-form-between-aesthetic-formalism-and-the-philosophy-of-emancipation

Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation

The present volume has been put together on the occasion of the ninetieth birthday of Josef Zumr, who has devoted his life to studying the history of Czech thought. There is one element that links together all of Zumr's writing: an understanding of Czech philosophy as a history of emancipatory thought. This unifying bond in Zumr's thought is captured in the title of the book. It points to the two central focal points of his work, which developed "between aesthetic formalism and philosophy of emancipation." The book is divided into six thematic sections. The first, the Struggle between Form and Content, deals with aesthetic formalism and Platonism. The second section, Encounters, deals partially with Jan Patočka's interpretations of T. G. Masaryk, and partially with the intellectual friendship of Irena Krońska and roman Ingarden. The third section, Surrealism – Formalism – Structuralism, is devoted to the figure of Vratislav Effenberger. The studies in the fourth section, radical democracy and materialism, are devoted to the thought of Karel Kosík, and specifically to the concept of methodology in Kosík's understanding of the history of philosophy and of philosophy itself. The fifth section, entitled the people and the Avant-garde, relates to the concept of the emancipatory subject in the form of the Avant-garde and the people. The concluding thematic block, entitled the philosophy of Emancipation, is devoted to the search for an emancipatory tendency within the historical process. The book is concluded by an extensive interview with Josef Zumr.

Filosofia
idea-dejin-a-palacky-jako-myslitel

Idea dějin a Palacký jako myslitel

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté výročí úmrtí Františka Palackého jsme si připomněli společným workshopem Filosofického a Historického ústavu akademie věd České republiky „Idea dějin a Palacký jako myslitel", jenž se uskutečnil 23. června 2016 v prostorách akademického konferenčního centra Filosofického ústavu AV ČR. Celek sborníku příspěvků z této akce, zaměřený na myslitelský přínos a podnětnost díla Františka Palackého, ukazuje věcnou oprávněnost hodnocení jeho zásadního významu jako přelomově klíčové osobnosti na poli filosofie, historické vědy a politického jednání v moderních českých dějinách. Zároveň na fenoménu Palackého předvádí konkrétní možnost souladu úsilí filosofického a historiografického zkoumání. Zejména Palackého filosofie dějin se ukazuje jako příhodná půda prolínání filosofického a historického bádání. A právě Palackého rozhodující důraz na ideu dějin se ukazuje jako optimální rámec takového prolnutí, jak texty sborníku často dokládají.

Filosofia
materials-for-elite-theory-and-its-critique-from-classics-to-1970s

Materials for Elite Theory and Its Critique: From Classics to 1970s

This book deals with the topic of elite theory and elitism spanning the period from the age of the classical authors to approximately the 1970s. Elite theories were (and still are) influential philosophical and socially theoretical conceptions, which attempted to grasp several important features of politics and social development mainly at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century. Elite theorists pointed in different ways to the fact that it is possible to distinguish two different types of citizens regarding their access to power in democratic societies. In short, those who are in power and those who are not. They attempted to establish a new paradigm of political and partly social thought, the purpose of which was to explain the aforementioned new phenomena within the sphere of politics and social life. They also attempted to create a school of thought which represented an alternative to Marxism. Their theories should be read also as a new way of thinking about social change and society as such.

Filosofia
modernity-modernities-in-the-eurasian-cultural-and-civilizational-contexts

Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts

The current civilizational constellations that are emerging in the midst of the fall of bi-polar world reflect the surge in the influence of new global actors engaged in a struggle with each other in the multi-polar global arena. The new social reality forces require a revision of the sociological and philosophical understanding of modernity and modernization. Rethinking the notion of modernization is the main topic of this book; it aids to introduce non-mainstream approaches towards modernity. One of the ways is the paradigm of multiple modernities developed, among other authors, by Shmuel N. Eisenstadt, Jóhann P. Árnason and Tu Wei-ming. This book consists of selected key theoretical texts and contributions focused on current interpretation of the authors and regions connected to the non-Western perspective primarily from China, India and, via Turkey, parts of the Islamic world.

Filosofia
meaning-of-the-czech-existence

Meaning of the Czech Existence

This monograph by Miloslav Bednář examines the spiritual foundations both of the Czech statehood and the meaning of the Czech history to which the independent Czechoslovak Republic had claimed allegiance, and the Czech Republic still does. Namely in the way of thinking and activity of its key founding father Thomas Garrigue Masaryk as it was anchored in his basic concept of the Czech question. This book articulates the philosophical meaning of Masaryk´s concept of Czech history in the context of the idea of Czech statehood. From this point of view it portrays spiritually fundamental figures of crucial epochs and turning events of the Czech, resp. Czechoslovak history. In conclusion it explicitly deals with topical historic contexts and current problems of the founding philosophical meaning of the Czech statehood.

Academia

Podkategorie