Jan Mervart

Jan Mervart, Ph.D.

Address: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 221 183 260

1. Current position

Researcher, Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic

2. Area of specialization

Czech Marxist humanism (Robert Kalivoda, Karel Kosík, Ivan Sviták)

3. Area of competence

Czechoslovak history of the second half of the 20th century; history of ideas

4. Previous and other employment

2014 – present, consultant in history, Education Section, Institute for the Study of Totalitarian Regimes

Assistant professor, University of Hradec Králové, Faculty of Arts, Department of History (2008–2018)

 

Lecturer, University of Pardubice, Faculty of Arts, Department of History, 2008–2011

 

5. Education

2009, History, University of Hradec Králové (PhD.)

2004, Education, University of Hradec Králové (Mgr/MA)

6. Stipends, grants, stays abroad

Represents Czechia in COST Action NEP4DISSENT (https://nep4dissent.eu/), New Explanatory Phase on research on East European Cultures of Dissent; together with Zsófia Lóránd chairs WG2 Culture in the Grey Zone, 2017–2022.

Participates in the INTERCOST project, MŠMT, Média a kulturní opozice v Československu, 2018–2021 (Michal Kopeček – ÚSD, Jan Matonoha ÚČL).

10/2019–3/2020, fellow of Imre Kertész Kolleg, Jena

Research stay in Brussels, September 2013

Research stay in New York City, Summer 2010, Summer 2012

National Scholarship Programme of the Slovak Republic, Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Spring 2007, Fall 2009

Scholarship of the Ministry for Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, Institute of Contemporary History, Ljubljana, Spring 2008

Democracy & Diversity Summer Institute (the New School for Social Research), Krakow, July 2007

Czech Science Foundation project "Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity [Envisioning post-Stalinist Czechoslovakia:Varieties of State Socialist Modernity]", 2016-2018.

Postdoctoral Czech Science Foundation project "Normalizace české kulturní obce. Umělecké svazy a Koordinační výbor tvůrčích svazů vs. komunistická moc [The Normalization of Czech Cultural Sphere: Artist Unions and the Artist Unions' Coordinating Committee vs. Communist Power]," 2011-2013.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "The Communist Party of Czechoslovakia and Bolshevism"; project leaders Jiří Kocian – Jakub Rákosník – Jaroslav Pažout, 2009-2012.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 [Guidebook to Cultural Development and Lifestyle in the Czech Lands in 1948–1967]"; project leaders Jiří Knapík and Martin Franc, 2007-2009.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "Češtívědci v exilu1945–1989 [Czech Scientists in Exile 1945–1989]"; project leader OldřichTůma, 2008-2009.

7. Publications

7.1. Monographs

Kultura v karanténě. Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace [Culture in Isolation. Consolidation of Artists' Unions in the Early "Normalisation" Era]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 176 p.

Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let [Hopes and Illusions: Czech and Slovak Writers in the Reform Movement of the 1960s]. Brno: Host, 2010, 376 p.

Editor:

Hudek, Adam, – Kopeček, Michal – Mervart, Jan (eds.), Čechoslovakismus [Czechoslovakism]. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSD: Praha 2019.

Kosík, Karel, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969. Sv. 3 Sebrané spisy [Dialectics, culture and politics. Essays and articles: 1955–1969], J. Mervart ed., Filosofia: Praha 2019.

Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi [Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation]. Filosofia: Praha 2018.

Činátl, Kamil – Mervart, Jan – Najbert, Jaroslav (eds.), Podoby československé normalizace [Different Shapes of Czechoslovak Normalization]. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSTR: Praha 2017.

Landa, Ivan – Mervart, Jan a kol., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu [Tracing the Marxist Christian Dialogue]. Filosofia: Praha 2017.

7.2. Articles (selected)

Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus [Party theory of so called national question in relationship to Czechoslovakism], in: Hudek, Adam, – Kopeček, Michal – Mervart, Jan (eds.), Čechoslovakismus. Nakladatelství Lidové noviny-ÚSD: Praha 2019, s. 336–358.

Kosíkův marxismus a představy společenské emancipace [Kosík's Marxism and visions of social emancipation], in: Kosík, Karel (ed. J. Mervart) Kultura, literatura a politika. Texty z let 1955–1967, Filosofia: Praha 2019, s. 11–36.

Radical Democrats between Reform and Revolution, in: Schulze Wessel, Martin (ed.), Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2019, pp. 99–116.

Zumrova emancipace člověka a smysl českých dějin [Zumr's "Emancipation of Man" and the Meaning of Czech History], in: Landa, Ivan – Mervat, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Filosofia: Praha 2018, s. 297–321.

Together with Ivan Landa, Formy pod napětím: Josef Zumr a dějiny české filosofie [Forms in Tension: Josef Zumr and the History of Czech Philosophy], in: Landa, Ivan – Mervat, Jan a kol., Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Filosofia: Praha 2018, s. 11–23.

Revoluční marxista Egon Bondy a Názorové sdružení levice [Revolutionary Marxist Egon Bondy and the Association of the Left.], in: Kužel, Petr et al., Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia: Praha 2018, s. 289–318.

Karel Kosík jako intelektualista publiczny w okresie reform, in: Katarzyna Bielińska-Kowalewska et al., Filozofia i ruchy społeczne. Książka i Prasa: Warsaw 2017, s. 51–85.

Historické perspektivy křesťansko-marxistického dialogu a konference v Mariánských Lázních 1967 [Historical Perspectives of Marxist-Christian Dialogue and the Conference in Mariánské Lázně in 1967], in: Landa, Ivan – Mervart, Jan et al., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha 2017, s. 61–86.

Together with Ivan Landa, Proměny marxisticko-křesťanského dialogu [Tracing the Marxist Christian Dialogue], In> Landa, Ivan – Mervart, Jan et al.., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha 2017, s. 11–30.

"Czechoslovak Marxist humanism and the revolution," in: Studies in East European Thought, Volume 69, Issue 1, March 2017, pp. 111-126

"Druhé 'vyhnání' Ivana Svitáka z Československé akademie věd [Ivan Sviták's „Second Expulsion" from the Czechoslovak Academy of Sciences]," in: Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 2 (2014), pp. 253-300.

"Fenomén Literárních novin [Literary News as a Phenomenon]," in: Inspirace Pražské jaro 1968 [Prague Spring as the Inspiration]. Hradec Králové: Sumbalon 2014, pp. 163-190.

"Scientific Revolutions and Political Attitudes," in: Czech Journal of Contemporary History. Vol.. 2, Suppl. 2 (2014), pp. 185-190.

"From Communist Reformism to the Socialist International. The Memoirs of Miloš Hájek and Michal Reiman," in: Socialist History. Vol. 23, Issue 46 (2014), pp. 85-92.

"Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací [Filosofický časopis Between Stalinism and Normalization]," in: Filosofický časopis. Vol. 61, Suppl. 1 (2013), pp. 9-32.

"Kosík, Kalivoda, Sviták a Pražské jaro 1968 [Kosík, Kalivoda, Sviták, and the Prague Spring of 1968]," in: Erazim Kohák and JakubTrnka (eds.), Hledání české filosofie [In Search of Czech Philosophy]." Filosofický časopis. Vol. 60, Suppl. 2 (2012), pp. 195-209.

"Ivan Sviták," in: Soňa Štrbáňová and Antonín Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci [One Hundred Czech Scholars in Exile: An Encyklopedia of Prominent Emigrant Scholars from the Ranks of the Czechoslovak Academy of Sciences]. Prague: Academia, 2011, pp. 501-504.

"Dialektika konkrétního v zrcadle sporů mezi aparátem ÚV KSČ a kulturní obcí [Dialectics of the Concrete in Light of the Conflict Between the Ideological Communist Apparatus and the Cultural Sphere]," in: Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr et al., Myslitel Karel Kosík [Karel Kosík, Thinker], Prague: Filosofia, 2011, pp. 55-77.

(Co-authored with Jan LOMÍČEK) "'Evenings in Interhelpo' – two Views of Czechoslovak Writers on the Soviet Union", in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 13/2011, pp. 11-29.

První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály [The First Congress of the Union of Slovak Journalists in May 1963: The Reaction of Party Elites and Its Broader Impact on Slovak and Czech Communist Intellectuals], in: Historický časopis 1/2011, Bratislava. pp. 81-99.

"Post-War History of Visegrad Four Countries through Cinema. Methodological Commentary," in: Dvacáté století 2/2010, pp. 125-130.

"Kulturní politika KSČ mezi jejím XII. a XIII. sjezdem (1962–1966) [Cultural Policy of the Czechoslovak Communist Party Between its 12th and 13th Congresses]," in: Zdeněk Kárník, Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník et al., Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu [Bolshevism, Communism, and Radical Socialism in Czechoslovakia]. Prague: Dokořán, 2009, pp. 190-204, 245-249.

"Koncepce dějin Roberta Kalivody a přijetí jeho Husitské ideologie [Robert Kalivoda's Conception of History and the Reception of his Husite Ideology]," in: Bohumil Jiroušek et al. Proměny diskursu české marxistické historiografie [Transformations in the Discourse of Czech Marxist Historiography], České Budějovice, 2008, pp. 337-354.

"Český a slovenský revizionizmus. Rozdíly ve smýšlení české a slovenské intelligence [Czech and Slovak Revisionism: Differences between the Attitudes of Czech and Slovak Intelectuals]," in: Československá ročenka historická, Brno, 2007, pp. 202-210.

"Věčný rebel Ivan Sviták – středoevropský intelektuál mezi východem a západem [The Eternal Revolutionary Ivan Sviták – A Central European Intellectual Between the East and the West]," in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II [Czech, Slovak, and Czechoslovak History in the 20th Century II], Hradec Králové, 2007, pp. 125-133.

"Český úděl z pohledu konce šedesátých let: několik poznámek k polemice Kundera vs. Havel [The Fate of the Czechs as Seen from the End of the 1960's: Reflections on the Debate Between Kundera and Havel]," in: Dějiny-teorie-kritika 2/2005, pp. 255-266.

"Počátky reformního procesu v československé kulturní sféře. Rok 1963 [Beginnings of the Reform Process in the Czechoslovak Cultural Sphere: The Year 1963]," in: Východočeské listy historické 21-22/2004, pp. 211-230.

"Okolnosti a průběh křesťansko-marxistického dialogu v Mariánských Lázních [Circumstances and Unfolding of the Christian-Marxist Dialog in Mariánské Lázně]," in: Revue pro evropskoukulturu a náboženství 1-2/2003, pp. 33-38.

7.3. Reviews (selected)

Spurný, M.: Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech, in: Dějiny - teorie - kritika, 2018/2, pp. 328–334.

Kolář, P.: Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche, in: Hungarian historical review, 2018/3, pp. 660–662.

Review of K. Mc Dermott and J. Agnew, Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry, in: Dějiny a současnost, 5/2013, p. 48.

K. Feigelson and P. Kopal, Film a dějiny 3. Politická kamera - film a stalinismus, in: Dějiny a současnost, 10/2012, pp. 46-47.

Review of Benjamin Frommer, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, in: Dějiny a současnost, 4/2011.

"Nové aspekty 'pražského jara' ve staronovém pojetí českých soudobých dějin [New Aspects of the 'Prague Spring' in the New-Old View of Contemporary Czech History]," in: Soudobé dějiny 3/2010, pp. 453-460.

Review of Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný, and Klára Pinerová, Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 (Die überprüfte Fakultät. Die KSČ an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität 1969-1989), in: Bohemia, Band 50/2010, pp. 246-24.

Review of Jaroslav Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, in: Dějiny – teorie – kritika, 1/2009, pp. 179-183.

Review of Rastislav Kožiak, Juraj Šuch, and Eugen Zeleňák, Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín, in: Forum Historiae, 2/2009.

Review of Zdeněk Doskočil, Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, in: Dějiny, teorie, kritika 1/2007, pp. 231-237.

7.4. Translations

(Co-translated with Jakub Rákosník), M. Geyer and Sh. Fitzpatrick, Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared (translated as Zaobzortotalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu). Praha: Academia, 2012, 688 p.

8. Popularization

Public lectures

Myšlenkové předpoklady roku 1968, Kolín, May 15, 2019.

Zrod aktivisty s realistickým myšlením – Václav Havel jako člověk politický, Knihovna Václava Havla (together with P. Pithart and K. Sidon), May 29, 2018.

Radikální demokracie roku 1968, Autonomní centrum Klinika (together with Petr Uhl and Jaroslav Pažout), May 15, 2018.

Pražské jaro jako výsledek post-stalinského pohybu, Knihovna města Hradec Králové, September 19, 2018.

Broadcast

DeutschlandRundfunk, Spolupráce na pořadu Dubcek und die Reformkommunisten. 50 Jahre Prager Frühlingrozhovor o radikálních demokratech 1968, January 4, 2018.

Český rozhlas, Český rozhlas plus, Rozhovor o Karlu Marxovi, May 4, 2018.

Český rozhlas, Český rozhlas plus, Dubček a Svoboda – zachovali se zbaběle ve srovnání s F. Kriegelem v roce 1968?, August 21, 2014.

TV

Slovenská televízia, SK Dejiny, Rok 1968, August 28, 2018.

Slovenská televízia, SK Dejiny, Rozpad Československa, February 1, 2018.

Česká televize, ČTart, ASAP, IV. sjezd svazu spisovatelů, June 28, 2017.

Česká televize, spolupráce na dokumentárním filmu Anticharta, directed by Pavel Křemen, October 2016.

Česká televize, Historie cs., Lidé roku 1968, October 2013.

Collaboration with Czech TV (Historie.cs, "Czecho-Slovak Relationships in the Era of Normalization," June 2008; "The Prague Spring of 1968," April 2013).

Popularization texts

Jak se žilo v pečující diktatuře?, Tajemství české minulosti, roč. 10, č. 79 (2019), s. 49-52.

Témata marxisticko-křesťanského dialogu 60. let jsou stále aktuální, Solidarita, vol. 14, n. 110 (2018), pp. 22-26 (interview with Jaroslav Chramosta).

Colloquio di Michele Paolini con Jan Mervat, Cechi e slovacchi di fronte al Sessantotto: gli storici e la memoria, Il Ponte, vol. 74, n. 6 (2018), pp. 89-100.

Osudy černého partyzána, Reflex, vol. 28, n. 23 (2017), p. 47.

Literatura a politika v roce 1967. Poprask kolem IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, Host, vol. 33, n. 7 (2017), pp. 78-80.

Ostrov svobody, nebo rudý teror? Vyšla výborná kniha o nejednoznačné historii moderní Kuby, Reflex. -, March 30 (2017).

On Czech Marxism: an interview with Ivan Landa and Jan Mervart. LeftEast. -, September 6 (2016), pp. 1-12 (interview with James Robertson).

Karel Kosík a Dialektika konkrétního, Akademický bulletin AV ČR, č. 9 (2014), pp. 12-13.

"Jak se Václav Havel, 'chráněné zvíře' režimu, stal politicky angažovaným intelektuálem [How Václav Havel, 'Protected Animal' of the Regime, Became of Politically Engaged Intellectual]," Reflex 23/2013, pp. 66.

"Sklerotický stařec opět sexy – recen zeknihy J. Křesťana Zdeněk Nejedlý [A Senile Old Man Made Sexy Again – A Review of J. Křesťan's Book ZdeněkNejedlý]," Reflex 13/2013, s. 60-61.

Participation in a panel discussion "Eduard Goldstücker: Obnovený rozhovor [Eduard Goldstücker: Renewed Dialog]" (Austrian Institute 29. 5. 2013).

Participation in a panel discussion on political trials and the cinema (French Institute, 19. 5. 2012).

Participation in the panel discussion "Jak se točí dějiny? [How to Shoot History]" (ÚSTR, 20. 9. 2012).

Participation in a panel discussion on anticommunism (Faculty of Arts, Prague, 22. 11. 2012).

"Nepohodlný bojovník proti kultu osobnosti – týdeník Kultúrny život [An Uncomfortable Fighter against the Personality Cult – Kultúrny život Magazine]," Tvorba 1/2010, pp. 23-28.

"Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let [Czech and Slovak Writers in the Reform Movement of the 1960s]," Tvorba 3-4/2009, pp. 30-34.

9. Organizational Activity

Conference "Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today", Prague, September 19 –20, 2019 (together with J. G. Feinberg and Ľ. Kobovou).

Conference "Envisioning Emancipation: The Year 1968", Prague, November 1, 2018 (together with Ivan Landa).

Conference "Marxism, Humanism Revisionism in Czechoslovakia and Poland", Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw, December 17, 2016 (together with Katarzyna Bielinska-Kowalewska).

Conference "Hledání slovenského marxistického humanism, Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. Storočia". Bratislava, November 6–7, 2014 (together with J. G. Feinberg, M. Tížik a N. Kmeť).

Conference "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete, Prague, Jun 4–6, 2014 (together with Ivanem Landou).

Member of the organizing committee for the conference "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete," Prague, 4–6 June 2014.

Member of the organizing committee for the conference "Marxisticko-křesťanský dialog v Československu [Marxist-Christian Dialog in Czechoslovakia]," Prague, 23 October 2013.

Member of the organizing committee for the annual conference "České, slovenské a československé dějiny 20. století [Czech, Slovak and Czechoslovak History of the 20th Century]," Hradec Králové, since 2008.

Member of the Editorial board of the journal Dějiny-teorie-kritika [History-Theory-Critique].

Member of the Czecho-Slovak Committee of Historians.

Together with Lucie Storchová and Pavel Soukup editor in chief of a book series „Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích" of the publishing house Filosofia.

24-11-2013 14:35:49