Ondřej Lánský

Ondřej Lánský, Ph.D.

Address: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 221 183 593

Cellphone: +420 605 983 616

1. Current position

2016 – Research Fellow. Department for the Study of Modern Czech Philosophy. The Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic

2. Areas of specialization

Exploring the relationship between politics and society, I focus on the role that elites and oligarchies have played in political and social processes. In particular, I assess the significance of elite theories in Czech and other Central European sociological thought.

3. Areas of competence

Social theory, political philosophy, political sociology and sociological thought (theory).

4. Previous employment

2011 – Assistant Professor. Department of Philosophy. Faculty of Science, Humanities and Education. Technical University of Liberec.

2015-2018 Assistant Professor. The Social Sciences and Philosophy Department. Faculty of Education of Charles University in Prague.

2006-2011 Ph.D. Student/ Researcher and Postdoc Researcher. Centre of Global Studies, a joint workplace of Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles University at Prague.

5. Education

2006-2011 Ph.D. studies; Faculty of Arts of Charles University in Prague, Department of Sociology.

Study program: sociology. [Thesis: The Examination of One Form of the Atlantic Modernization's Moral Backgrounds.]

6. Stipends, grants, stays abroad

2018 Project Title: Elites, State and Oligarchy. [Program: Strategy AV 21. Europe and State: between Barbarism and Civilization]. Position: Principal Investigator and coordinator.

2017 Project Title: Elites and the State [Program: Strategy AV 21. Europe and State: between Barbarism and Civilization]. Position: Principal Investigator and coordinator.

12/2016-06/2017 Fulbright-Masaryk Visiting Scholar: Rutgers Advanced Institute for Critical Caribbean Studies, Rutgers University (New Jersey, USA). Project: Coercion and Modernity: Genealogy of Labor.

2006-2014 Centre of Global Studies, a joint workplace of Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles University at Prague. Position: collaborator and member of the research team.

7. Publications

7.1. Books (edited, and author's)

Lánský, Ondřej; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století.(Materials for Elite Theory and Its Critique. From Classics to 1970s). Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-552-4. [Book editor. In Czech.] Included: Lánský, Ondřej. Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století. (From Hierarchy to Equality: The Significance of Elite Theory in the 21st Century). In: Lánský, Ondřej; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století. (Materials for Elite Theory and Its Critique. From Classical Authors to 1970s). Praha: Filosofia, 2018, s. 21-63. [Author of the Introductory Study. In Czech.]

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. (Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts). Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-470-1. [Book editor. In Czech.] Included: Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej. Modernita/modernity mezi Evropou a Asií. (Modernity/Modernities between Europe and Asia.) In: same (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. (Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts). Praha: Filosofia, 2016, pp. 7-23. ISBN 978-80-7007-470-1. [Author of the Preface. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity.(Should Liberalism Be Rejected? On the One Problem of Modernity). Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-439-8. [Book author. In Czech.]

Havránek, Vít; Lánský, Ondřej (eds.). Postkoloniální myšlení IV (Postcolonial Thought 4th). Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. [Book editor. In Czech.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. (Ethics of Social Conflicts. Axel Honneth and Critical Theory of Recognition).Praha: Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Co-Author of the book. In Czech.]

7.2. Articles

Lánský, Ondřej; Trčka, Michal. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně)kapitalistická dynamika proměny státu. (Refeudalization of Law and Labour: /Late/capitalist dynamics of State Transformation). In: Agha, Petr (ed.).Budoucnost státu? (The Future of State?). Praha: Academia, 2017, pp. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1. [Book Chapter. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. (Post-colonialism and Decolonization: Basic Specification and Inspiration for the Social Sciences). Sociální studia. 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 41-60. ISSN 1214-813X. [Journal article. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. (Postcolonialism and Colonialism). In: Hrubec, Marek et al. Kritická teorie společnosti. Český kontext. (Critical Theory. The Czech Context). Praha: Filosofia, 2013, pp. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Book Chapter. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. K Hrubcově kritice liberalismu. (Once more against Selfishness and Atomism. On Marek Hrubec's Critique of Liberalism). Studia Politica Slovaca. 2013, Vol. 6, No. 1, pp. 83-97. ISSN 1337-8163. [Journal article. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? (Trans-modernity as Starting Point of Intercultural Dialogue?) In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. (Intercultural War and Peace). Praha: Filosofia, 2012, pp. 157-164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Book Chapter. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. (The genealogy of colonial hardship: The inspiration and constellation of Dussel's philosophy of liberation). Filosofický časopis. 2012, Vol. 60, No. 4, pp. 555-574. ISSN 0015-1831. [Journal Article. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Liberation contra Liberalism. In: Gallagher, Kerry (ed.). Multiculturalism: Critical and Inter-Disciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011, pp. 275-281. ISBN 978-1-84888-063-4. [Book Chapter. In English.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. (Situation of Contemporary Capitalism according Karel Kosík). In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. (Karel Kosík: A Thinker). Praha: Filosofia, 2011, pp. 135-155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Book Chapter. In Czech.]

Lánský, Ondřej. Kritická teorie a teorie uznání Axela Honnetha. (Critical Theory and Axel Honneth's Theory of Recognition). In: Šubrt, Jiří (ed.). Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři. (Contemporary Sociology I: Theoretical Conceptions).Praha: Karolinum, 2007, pp. 241-278. ISBN 978-80-246-1275-1. [Book Chapter. In Czech.]

7.3. Translations

Therborn, Göran. Provázané modernity. Transl. O. Lánský. In: Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. (Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contextes). Praha: Filosofia, 2016, pp. 193-212. ISBN 978-80-7007-470-1. [Translation from English: Therborn, Göran. Entangled Modernities. European Journal of Social Theory. 2003, Vol. 6, No. 3, pp. 293-305.]

Dussel, Enrique. Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi. Transl. O. Lánský. Filosofický časopis. 2012, Vol. 60, No. 4, pp. 537-554. ISSN 0015-1831. [Translation from English: Dussel, Enrique. A new age in the history of philosophy: the world dialogue between philosophical traditions. XXII World Congress of Philosophy(Seoul, Korea); 2008.]

Young, Iris Marion. Sebeurčení jako absence nadvlády: aplikace na palestinsko-izraelské vztahy. Transl. O. Lánský. In: Young, Iris Marion; Uhde, Zuzana (ed.). Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010, pp. 183-213. ISBN 978-80-7007-341-4. [Translation from English: Young, Iris Marion. Self-determination as Non-domination: Ideals Applied to Palestine/Israel. Ethnicities. 2005, Vol. 5, No. 2, pp. 139-159.]

Arnason, Johann Pall. Civilizační analýza: vznikající paradigma. Transl. Z. Kubišová, O. Lánský a O. Štěch. In: Same. Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009, p. 15-81. ISBN 978-80-7007-307-0. [Translation from English: Arnason, Johann Pall: Civilizational Analysis: A Paradigm in the Making. In: Holton, Robert (ed.). World Civilizations. In: Encyclopedia of Life Support System (EOLSS). Oxford (UK): EOLSS Publishers. Dostupné z WWW: http://www.eolss.net]

Harris, Jerry. Transnacionální kapitalistická třída a boj o hegemonii. Transl. O. Lánský. In: Hrubec, Marek et al. Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008, pp. 415-441. ISBN 978-80-7007-286-8. [Translation from English: Harris, Jerry. The Transnational Capitalist Class and the Struggle for Hegemony. © Jerry Harris.]

Duvenage, Pieter. Představení reflektující soudnosti Alessandra Ferrary. Transl. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, pp. 19-32. ISBN 978-80-7007-257-8. [Translation from English: Duvenage, Pieter. Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. Philosophy and Social Criticism. 2004, Vol. 30, No. 1, pp. 127-134.]

Ferrara, Alessandro. Vztah autenticity k normativitě. Odpověď Larmorovi a Honnethovi. Transl. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, pp. 49-62. ISBN 978-80-7007-257-8. [Translation from English: Ferrara, Alessandro. The Relation of Authenticity to Normativity: A Response to Larmore and Honneth. Philosophy and Social Criticism. 2004, Vol. 30, No. 1, pp. 17-24.]

Honneth, Axel. Úvahy o Ferrarově reflektující autenticitě. Transl. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, p. 41-48. ISBN 978-80-7007-257-8. [Translation from English: Honneth, Axel. Consideration on Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, Vol. 30, No. 1, pp. 11-15.]

Larmore, Charles. Ferrarova teorie autenticity. Transl. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, p. 33-40. ISBN 978-80-7007-257-8. [Translation from English: Larmore, Charles. Alessandro Ferrara´s theory of authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, Vol. 30, No. 1, pp. 5-9.]

8. Popularization

Lánský, Ondřej. Na vrcholu pyramidy. Oligarchie, elity a společnost. [At the Top of the Pyramid. Oligarchy, elites and society]. Kulturní čtrnáctideník A2. 2019, no. 1, p. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Teorie elit ve službách politiky? Normalizační kritika expertních týmů. [The Elite Theory in the Service of Politics? Criticism of Expert Teams in the Era of Normalization]. Kulturní čtrnáctideník A2. 2018, no. 24, p. 27. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Návrat elitismu. Teorie zvýhodněných a zbytku společnosti. [Return of Elitism. Theories of Privileged and Rest of Society.] Kulturní čtrnáctideník A2. 2018, no. 22, p. 29. ISSN 1803-6635.

9. Organizational activities

Organization of Lecture: Shamus Rahman Khan: "New Directions in the Study of Elites." Org. Ondřej Lánský (Czech Academy of Sciences). Praha, Czech Republic, 13 December 2018.

Organization of Lecture: Shamus Rahman Khan: "Understanding Sexual Violence." Org. Ondřej Lánský (Czech Academy of Sciences) a Petr Lupač (Charles University). Praha, Czech Republic, 12 December 2018.

Organization of Lecture: Jeffrey Alan Winters: "Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense." Org. Ondřej Lánský (Czech Academy of Sciences), Praha, Czech Republic, 12 June 2018.

Organization of Colloquium: "Význam teorií elit v současné společnosti (The Significance of Elite Theories in Contemporary Societies)." Org. Ondřej Lánský (Czech Academy of Sciences), Praha, Czech Republic, 21 December 2017.

Organization of Lecture: "Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor. Přednáška Tomáše Samka (This Country is Our: Czech and German Public Sphere. The Lecture by Tomáš Samek)." Org. Ondřej Lánský (Social Sciences and Philosophy Department, Faculty of Education, Charles University). Praha, Czech Republic, 14 December 2016.

Organization of Colloquium: "Je třeba zavrhnout liberalismus? (Must Be Liberalism Rejected?)." Org. Ondřej Lánský and Michal Trčka. Institute of Philosophy (Czech Academy of Sciences), Praha, Czech Republic, 17 December 2015.

Organization of Conference: "Odpovědnost v době neodpovědnosti. 14. ročník konference Filosofie a sociální vědy (Responsibility in the Era of Irresponsibility)." Org. Martin Brabec, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec, Ondřej Lánský. Praha, Liberec, Bratislava, Czech Republic, Slovakia, 11 November – 12 November 2014; 13 November 2014; 18 November – 19 November 2014.

Organization of Colloquium: "Postkoloniální myšlení IV. (Postcolonial Thinking 4th)." Org. Ondřej Lánský (Center of Global Studies, a joint workplace of Czech Academy of Sciences and Charles University). Praha, Czech Republic, 7 April 2014.

29-02-2016 15:11:44