Ivan Landa

Ivan Landa, Ph.D.

Address: Jilská 1, Praha 1, 110 00 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +042 222 220 124

1. Current position

2013 – Researcher and head of the Department for the Study of Modern Czech Philosophy

(Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences)

2. Areas of specialization

Czech Marxism, Dissident Movement

Hegel and German Idealism

3. Areas of competence

Philosophy of Religion

Theories of Subjectivity

4. Previous employment

2012-2013 Scientific Researcher in the field of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy,

Czech Academy of Sciences, Prague

2011-2012 Lecturer at the Department of Philosophy, University of Pardubice 2009-2011 Junior researcher, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague

2007-2008 Junior researcher, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague 2006-2010 Lecturer at the Department of Philosophy, Technical University of Liberec

5. Education

1996–2002 M.A. in Philosophy, Charles University, Prague

2002–2010 Ph.D. in Philosophy, Charles University, Prague [Thesis: Method and Subjectivity in

Hegel´s Science of Logic]

6. Stipends, grants, stays abroad

2001 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Germany, Erasmus (March-September)

2003–2004 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Germany, DAAD (October-September)

2007–2008 Award from Jan Hus Educational Foundation

2009 Paul Celan Fellowship, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna,

Austria (January-June)

2009-2011 Junior grant „Hegel´s Philosophy of Religion" (GA AV)

7. Publications

7.1. Edited books

1. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu [Tracing the Marxist-Christian Dialogue in Czechoslovakia], Praha: Filosofia 2017, 491 p. (Co-editor with J. Mervartem et al.)

Authorship in this volume:

Teologie smrti Boha a marxistický ateismus [Death-of-God-Theology and Marxist Atheism ]. pp. 245-274.

2. Hegels Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006 (in co-operation with Jindřich Karásek and Jan Kuneš).

7.2. Articles, reviews articles

(with F. Borecký) "Jubilant Ivan Dubský [The Jubilee of Ivan Dubský], in: Filosofický časopis, roč. 64, 2016/6, pp. 973-976.

(with Emilie Těšínská a Jiří Drahoš) "Ernst Mach: pedagog a technik [Ernst Mach: Pedagogue and Technician], in: Československý časopis pro fyziku, roč. 66, 2016/3, pp. 167-174.

"Idea univerzity. Fichte a Schleiermacher v dialogu [The Idea of University. Fichte and Schleiermacher in Dialogue]", in: Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T. (eds.) Moderní univerzita. Ideál a realita. Filosofia, Praha 2015, pp. 51-68.

(with s M. Hauser) "Marxova filosofie. Úvodní slovo [Marx's Philosophy. Introduction.]", in: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/3, pp. 323-324.

"Marxova filosofická antropologie [Marx's philosophical antropology]", in: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/3, pp. 339-355.

"Hegelův aforismus 'Punčocha zalátaná je lepší nežli děravá' [Hegel´s Aphorism 'A Mended Sock is Better than a Torn One']", in: Starý, J., Škochová, O., Pelikánová, J., (eds.), Varia Obscura. Sborník k 50. narozeninám Jaroslava Tulky, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, pp. 19-25.

"Kosíkova dialektika konkrétního [Kosík´s Dialectics of the Concrete]", in: E. Kohák, J. Trnka (eds.), Hledání české filosofie, Praha: Filosofia, 2012, pp. 231-257.

"Dějiny a problém zla. Hegelova teodicea [History and the Problem of Evil: Hegel´s Theodicy]", Filosofický časopis, roč. 602012/5, pp. 643-665.

"Die trinitarische Spekulation und göttliche Freiheit beim späten Schelling," Communio viatorum 2011/3, pp. 74-86.

"Hegelovy 'Přednášky o filosofii dějin' – bilance a perspektiva [Hegel´s Lectures on Philosophy of History – Evaluation and Outlook]", Filosofický časopis, roč. 592011/6, pp. 931-937.

"Jednota dvou přirozeností: Hegel a 'Symbolum Chalcedonense' [The Unity of Two Natures: Hegel and 'Symbolum Chalcedonense']", Reflexe 2011/40, 21-49.

"Poznatelnost Boha ve filosofii G. W. F. Hegela [The Possibility of Knowledge of God]", Filozofia 2011/1, pp. 59-73.

"Smrt Boha a smrt smrti. Hegelova spekulativní christologie [The Death of God and the Death of Death: Hegel´s Spekulative Christology]", Teologická reflexe 2010/1, pp. 76-92.

"Patočka a negativní platonismus [Patočka and Negative Platonism]", in: T. Hermann, V. Schifferová (eds.): Jan Patočka. České dějiny a Evropa, Semily 2007, pp. 40-49.

"Dějiny a vědomí. Příspěvek k Hegelově filosofii dějin [History and Consciousness: Hegel´s Philosophy of History]", in: D. Krámský (ed.): Humanitní vědy dnes a zítra, Liberec 2007, pp. 135-144.

"Rádlova teorie Ideje [Rádl´s Theory of Idea]", in: T. Hermann, A. Markoš (vyd.): Emanuel Rádl - vědec a filosof, Praha 2004, pp. 290-309.

7.3. Popularization

(with J. Mervart a J. Robertson) "On Czech Marxism: an interview with Ivan Landa and Jan Mervart", in: LeftEast, September 2016/6, pp. 1-12

"Karel Kosík a Pražské jaro [Karel Kosík and the Prague Spring]", in: Listy, roč. 46, 2016/4, pp. 81-87.

8. Translations

Gutschmidt, H., Od 'ideje univerzity' k 'budoucnosti našich vzdělávacích ústavů'. Pojem kultivace a myšlenka univerzity v německé filosofii od Schillera po Nietzscheho. [Holger Gutschmidt. From the 'idea of university' to the 'future of our educational institutions'. The Concept of Cultivation and the Idea of University in German Philosophy from Schiller to Kant] (Gutschmidt, H.: Bildung als Kunst. Fichte, Schiller, Humboldt. Berlin: Gruyter, 2010. S. 149-167), in: Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T. (eds.) Moderní univerzita. Ideál a realita. Filosofia, Praha 2015, pp. 27-50.

Hegel, G. W. F., Přednášky o filosofii náboženství. Úvod. Pojem náboženství [Lectures on the Philosophy of Religion], Praha: Oikoymenh, 2014 (in preparation).

Koch, A. F., "Hegel o indexikalitě a smyslové jistotě" [Hegel on Indexicality and Sense-Certainty], Filosofický časopis 54/6, 2006, pp. 835-853.

Rádl, E., Dějiny biologických teorií II [A History of Biological Theories II], Praha: Academia 2006 (co-translator).

9. Organizational activities

Workshop "Útěcha z filosofie Emanuela Rádla (1942-2012)" [Emanuel Rádl´s Consolation of Philosophy], Prague, 6.6.2012 (in co-operation with T. Hermann)

Workshop "Karel Marx budoucím. Marxův význam pro současnost" [Marx´s contemporary significance], Prague, 30.9.2013 (in co-operation with M. Hauser)

Conference "Marxisticko-křesťanský dialog v Československu" [Dialogue between Marxists and Christians in Czechoslovakia], Prague, 23.10.2013 (in co-operation with J. Mervart)

Conference "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete," Prague 4.-6.6.2014

 

24-11-2013 14:34:34