Petr Kužel

Petr Kužel, Ph.D.

Adress: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 739 048 055

1. Current Position

Research fellow in Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy of Academy of Sciences of the Czech Republic.

2. Area of specialization

Theory of the subject, non-substantial ontology, Marxism, philosophy of Egon Bondy, Philosophy of Louis Althusser.

3. Area of competence

Czech and French Marxism; theory of the subject.

4. Education

Philosophy, Faculty of Education, Charles University (Ph.D., 2014)

Philosophy and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University (Mgr., 2009)

5. Stipends, grants, stays abroad

2016–2018 Czech Science Foundation project "Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity [Envisioning post-Stalinist Czechoslovakia:Varieties of State Socialist Modernity]"

2011 – 2013 Principal researcher on the project "Marx's Method and French Marxism" (Charles University Grant Agency)

2012 – 2013 Stay abroad at Université Paris X Nanterre – La Défense, France

2008 – 2009 Stay abroad at Université Jean Moulin Lyon 3, France

6. Teaching

2010 – 2012 in the Faculty of Education, Charles University

2009 – 2010 in the Faculty of Arts, Masaryk University

7. Publications

7.1. Monographs

Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. [Working Analysis and Other Texts], Prague: Filosofia, 2017, 412 p. (Editor)

Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět [Philosophy of Louis Althusser. Philosophy wanting to change the world]. Filosofia, Praha 2014, 406 p.

7.2. Articles (selected)

„Politické myšlení Egona Bondyho [Political Thoughts of Egon Bondy]", in: Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia, 2017, pp. 13-59.

„Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho [Theism within the Framework of Egon Bondy's Non-Substantial Ontology]", in: Landa, I. – Mervart, J., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017, pp. 203-229.

„Ideologie [Ideology]", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 1, č. 1 (2017), pp. 113-130. (spolu se Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, M.)

„Úskalí partikularismu a otázka subjektu [The Pitfalls of Particularism and the Matter of Subject]", in: Kanda R. (ed.) Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, pp. 59-82.

"Marx, Althusser a problém metody [Marx, Althusser and the Problem of Method]", in: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/3, pp. 379-396.

"Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý", in: Pelcová, N., Hogenová, A. (eds.), Time in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conference. Prague: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2014, pp. 56-61.

„Význam nominalismu ve filosofii Louise Althussera [The Importance of Nominalism in the Philosophy of Louis Althusser]", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě III., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2013, pp. 207-213.

„Althusser, Marx a neempiristická teorie dějin [Althusser, Marx and Non-empiricist Theory of History]", in: Dějiny – Teorie – Kritika, 2013/2, pp. 191-208.

"Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu [Althusser's Concept of Ideology and the Constitution of the Subject]," in: M. Kouba and I. Říha (eds.), Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě, Pardubice: Vydavatelství univerzity Pardubice, 2012, pp. 23-32.

"Bondyho ontologická útěcha [The Ontological Consolation of Egon Bondy]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě I., Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, pp. 232-254.

"Vzdělanostní společnost? [The Knowledge Society?]," in: N. Pelcová, and A. Hogenová, et al., Dialog ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Prague: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012, pp. 278-296.

"Účel, smysl a ontologické předpoklady Komenského antropologie [The Purpose, Sense and Ontological Presuppositions of Comenius's Anthropology]," in: N. Pelcová, A. Hogenová, et al.,Telos ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Prague; Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012, pp. 85-91.

"Všenáprava věcí lidských [The Panorthosia of Human Affairs]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, pp. 133-139.

"Několik poznámek o možné syntéze metaetického naturalismu a intuicionismu [Several Notes on the Potential Synthesis of Metaethical Naturalism and Intuitionism]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, pp. 119-123.

7.3. Reviews (selected)

Review of Michael Hauser, Prolegomena k filosofii současnosti, in: Filosofický časopis 56, 2008/5, pp. 772-778.

8. Translations

Fernanda Navarro, "Démokritova linie. Rozhovor s Louisem Althusserem [Demokritus's line: An Interview with Louis Althusser]," in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012, no. 3, p. 34.

9. Popularization - texts

„Rovnost a svoboda jsou od sebe neoddělitelné: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem [The Equality and Freedom are inseparable: an Interview with Étienne Balibar]", in: Filosofický časopis. 2016, 64(2), pp. 163-169.

Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel, in: Contradictions. A Journal for Critical Thought. Roč. 1, č. 2 (2017), pp. 169-184.

"Re-thinking the Revolution", in: Czech Journal of Contemporary History, Vol. III (2015), pp. 199-202.

"Promýšlení revoluce z roku 1989 [Re-thinking the Revolution from 1989]", in: Akademický bulletin AV ČR., 2014/12, pp. 6-7. 

„Althusser: filosofie a politika [Althusser: Philosophy and Politics]", in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012/3, pp. 18–19.

„Marx nebyl prorok ani historicista [Marx was neither Prophet nor Historicist]", in: Britské listy, 28/3/2007. Avaible on: http://www.blisty.cz/art/33585.html.

10. Popularization - lectures

„Nesubstanční ontologie a současná fyzika [Non-substantial ontology and Contemporary Physics]", Camp of Alternatives, (3rd August 2017)

Příčiny a sociální důsledky krize [Causes and Social Consequences of Crisis]", Liberec, Kino Varšava, 19th September 2017.

„Marxův Kapitál a současný kapitalismus [Marx´s Capital and Contemporary Capitalism]", Prague, Institut pro rozvoj levicové teorie, 15/12/ 2015.

„Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera [The Relation between Philosophy, Ideology and Politics in the Work of Louis Althusser]", Dub nad Moravou, 25. Letní filosofická škola s tématem: „Evoluce, revoluce, reformace", 2/8/2015.

„Marxova metoda zkoumání [Marx´s Research Method]", Prague, Institut pro rozvoj levicové teorie, 28/4/2015.

„Marxistická ekonomie kapitalismu [Marxist Economy of Capitalism]", Prague, Lidový dům, Masarykova demokratická akademie, 25/3/2012.

„Marxova filosofie z pohledu Louise Althussera a Étienna Balibara [Marx´s philosophy from point of view of Louis Althusser and Étienne Balibar]", Prague, Lapidarium Galery, 15/6/2011.

„Marxova metoda [Marx´s Method]", Prague, Lapidarium Galery, 6/3/2008.

11. Organizational Activity

Organization of international conference (with N. Nesbitt and M. Hauser): "Ideology after the End of Ideologies". Prague 15th Juny 2016, Princeton University and Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech

Organization of international workshop (with N. Nesbitt): "Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valorization". (Praha 6. 5.2016)

Organization of konference „Význam Egona Bondyho pro současné myšlení [The Importance of Egon Bondy for Contemporary Thinking]", Prague, 18. 11. 2015.

Organization of workshop „Filosofie Louise Althussera [Philosophy of Louis Althusser]", (with Jan Mervart, Ph.D.), Prague, 1. 12. 2014.

Organization of international conference „1989: Thinking Revolution in East-Central Europe" Organized by: The Department for the Study of Late Socialism and Post-Socialism, Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic; and the Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Philosophy Institute, Academy of Sciences of the Czech. October 2-3, 2014..

Organization of conference: „Socialismus a ideologie", [Socialism and Ideology], (with M. Hauser, Ph.D.), Prague 14. 3. 2013.

24-11-2013 18:30:47