Petr Kužel

Petr Kužel, Ph.D.

Adress: Jilská 1, Prague 1, 110 00

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 739 048 055

1. Current Position

2013 - Research fellow in Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy of Academy of Sciences of the Czech Republic.

2. Area of specialization

Theory of the Subject, Non-substantial Ontology, Marxism, Philosophy of Egon Bondy, Philosophy of Louis Althusser.

3. Area of competence

Czech and French Philosophy of 20th Century; Political Philosophy

4. Education

Philosophy, Faculty of Education, Charles University (Ph.D., 2014)

Philosophy and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University (Mgr., 2009)

5. Stipends, grants, stays abroad

2016–2018 Czech Science Foundation project "Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity [Envisioning post-Stalinist Czechoslovakia: Varieties of State Socialist Modernity]"

2011 – 2013 Principal researcher on the project "Marx's Method and French Marxism" (Charles University Grant Agency)

2012 – 2013 Stay abroad at Université Paris X Nanterre – La Défense, France

2008 – 2009 Stay abroad at Université Jean Moulin Lyon 3, France

6. Teaching

2019 – 2020 Faculty of Arts, Charles University

2010 – 2012 Faculty of Education, Charles University

2009 – 2010 Faculty of Arts, Masaryk University

7. Awards

2018 – Award for popularization of Institute of Philosophy

8. Publications

8.1. Monographs

Kužel, P. (ed.),Myšlení a tvorba Egona Bondyho [The Thought and Work of Egon Bondy], Prague 2018, 500 s.

Kužel, P., Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět [Philosophy of Louis Althusser. Philosophy Wanting to Change the World], Prague: Filosofia 2014, 406 p.

Bondy, E., Pracovní analýza a jiné texty [Working Analysis and Other Texts], Prague: Filosofia 2017, 412 p. [Editor]

8.2. Articles (selected)

„Nesubstanční ontologie v raných filosofických pracích Egona Bondyho" [The Nonsubstantial Ontology in Egon Bondy's Early Works], in: Myšlení a tvorba Egona Bondyho [The Thought and Work of Egon Bondy], Filosofia, Prague 2018, s. 27–54.

„K osobnosti a dílu Egona Bondyho" [The Personality and Work of Egon Bondy], in: Myšlení a tvorba Egona Bondyho [The Thought and Work of Egon Bondy], Filosofia, Prague 2018, s. 9–23.

„Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení" [Josef Zumr and Czech Tradition of Structural Thought.] , in: Landa, I.; Mervart, J. (eds.), Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi [Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation],Prague: Filosofia, 2018 s. 275-296.

„Státní kapitalismus" [State Capitalism], in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 239–259.

„Politické myšlení Egona Bondyho [Political Thought of Egon Bondy]", in: Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Prague: Filosofia, 2017, pp. 13-59.

„Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho [Theism within the Framework of Egon Bondy's Non-Substantial Ontology]", in: Landa, I. – Mervart, J., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Prague: Filosofia, 2017, pp. 203-229.

„Ideologie [Ideology]", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 1, č. 1 (2017), pp. 113-130. (spolu se Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, M.)

„Úskalí partikularismu a otázka subjektu [The Pitfalls of Particularism and the Matter of Subject]", in: Kanda R. (ed.) Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Prague: Filosofia, 2016, pp. 59-82.

"Marx, Althusser a problém metody [Marx, Althusser and the Problem of Method]", in: Filosofický časopis, Roč. 63, 2015/3, pp. 379-396.

"Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý", in: Pelcová, N., Hogenová, A. (eds.), Time in the Education, Art and Sport.International Multidisciplinary Conference. Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2014, pp. 56-61.

„Význam nominalismu ve filosofii Louise Althussera [The Importance of Nominalism in the Philosophy of Louis Althusser]", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě III., Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2013, pp. 207-213.

„Althusser, Marx a neempiristická teorie dějin [Althusser, Marx and Non-empiricist Theory of History]", in: Dějiny – Teorie – Kritika, 2013/2, pp. 191-208.

"Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu [Althusser's Concept of Ideology and the Constitution of the Subject]," in: M. Kouba and I. Říha (eds.), Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě, Pardubice: Vydavatelství univerzity Pardubice, 2012, pp. 23-32.

"Vzdělanostní společnost? [The Knowledge Society?]," in: N. Pelcová, and A. Hogenová, et al., Dialog ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2012, pp. 278-296.

"Účel, smysl a ontologické předpoklady Komenského antropologie [The Purpose, Sense and Ontological Presuppositions of Comenius's Anthropology]," in: N. Pelcová, A. Hogenová, et al.,Telos ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2012, pp. 85-91.

"Všenáprava věcí lidských [The Panorthosia of Human Affairs]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2012, pp. 133-139.

"Několik poznámek o možné syntéze metaetického naturalismu a intuicionismu [Several Notes on the Potential Synthesis of Metaethical Naturalism and Intuitionism]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2012, pp. 119-123.

Bondyho ontologická útěcha [The Ontological Consolation of Egon Bondy]," in: N. Pelcová and A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě I., Prague: Charles University in Prague. Faculty of Education, Charles University, 2011, pp. 232-254.

8.3. Reviews (selected)

„Michael Hauser, Prolegomena k filosofii současnosti",, in: Filosofický časopis 56, 2008/5, pp. 772-778.

„K metodologii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě" [On Methodology of Critical Social Science and its Categorical Construction.], in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 191–200.

8.4. Translations

Fernanda Navarro, "Démokritova linie. Rozhovor s Louisem Althusserem [Demokritus's line: An Interview with Louis Althusser]," in: A2Kulturní čtrnáctideník 8, 2012, no. 3, p. 34.

9. Organizational activities

Co-convener of International Conference (with N. Nesbitt and Michael Hauser) organized by Princeton University and the Dept. of Modern Czech Philosophy, Czech Academy of Sciences: 'Ideologies After the End of Ideologies,' Prague, June 15, 2016 (Etienne Balibar keynote speaker).

Convener of International Conference "The Importance of Egon Bondy for Contemporary Thinking". Organized by Dept. of Modern Czech Philosophy, Czech Academy of Sciences November 18, 2015.

Co-convener of International Workshop (with Nick Nesbitt). "Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valorization", Prague, May 6, 2016.

Co-convener of workshop (with Jan Mervart) "Philosophy of Louis Althusser", Prague, December 1, 2014.

Co-convener of International Conference (with Michal Kopeček, Ivan Landa, Kristina Andělová) "1989: Thinking Revolution in East-Central Europe". Organized by Dep. of late socialism and postsocialsilsm Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences; Dept. Dept. of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, October 2–3, 2014.

Co-convener of Conference (with Michael Hauser) "Socialism and Ideology". March 13, 2013.

10. Lectures on Conferences and Workshops (selected)

„Political Thought of Egon Bondy: Marxist Criticism of Soviet-type Society in Czechoslovakia", Lecture in the "International Conference on Marxist Critical Theory in Eastern Europe," Chengdu, China. Organized by Sichuan University and Thesis Eleven Journal. November 17.-18,2018.

„Marxova filosofie a její kritická funkce", [Marx Philosophy and its Critical Function] (keynote speaker). Lecture in the conference "Two Centuries of Karl Marx". Organized by the Society for Philosophical Antropology. Prague, May 4, 2018. Pražské kreativní centrum. (Available online: https://www.youtube.com/watch?v=j9vLvwB3yFc)

„The World of the Pseudoconcrete, Ideology and Theory of the Subject". Lecture in the international Conference„Karel Kosík and Dialectics of the Concrete", Prague, June 4–6, 2014.

„Filozofické myslenie Egona Bondyho", [Philosophical Thought of Egon Bondy], March 6, 2018, Institute of Philosophy, University of Prešov.

„Althusserovo chápanie ideológie", [Althusser's Conception of Ideology], March 6, 2018, Institute of Philosophy and Institute of Political Sciences, University of Prešov.

„Filosofické myšlení Egona Bondyho",[Philosophical Thought of Egon Bondy], March 12, 2018, Faculty of Arts, University Ostrava.

„Louis Althusser a symptomální čtení" [Louis Althusser and Symptomatic Reading]. Lecture in the conference: How to Read Political Thinkers?". Organized by Institute of political sciences, Faculty of Social Sciences and Faculty of Arts, Charles University. June 20, 2017.

„La dissidence, l´opposition démocratique, culture indépendante". Příspěvek na mezinárodní konferenci v Paříži „Dictionnaire encyclopédique des pensées et penseurs de l'Europe du centre-est depuis 1945" organisée par L'Académie des sciences morales et politiques, la Fondation Simone et Cino Del Duca et l'UMR, Paris, 17-18 novembre 2016.

„Vývoj filosofie Louise Althussera", [Development of Philosophy of Louis Althusser] Fakulty of Arts, Masaryk University, December 2, 2015.

„Bondyho nesubstanční ontologický model a jeho modifikace". [Nonsubstantial ontological models and its modifications]. Lecture in the international conference "The Importance of Egon Bondy for Contemporary Thinking". Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, November 18, 2015.

„Nesubstanční teismus Egona Bondyho". [Nonsubstantial Theism of Egon Bondy]. Lecture in the conference „Marxisticko-křesťanský dialog v Československu".Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, October 23, 2013.

„Marxova teorie krizí a její význam pro dnešní společnost". [Marx's Theory of Crisis and its significance for Contemporary Society]. Lecture in the conference „Sociální změny: revoluce a transformace". Organized by Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, 4–6 November 2013.

„Vliv epistemologie Gastona Bachelarda na filosofii Louise Althussera". [Influence of epistemology of Gaston Bachelard to Philosophy of Louis Althusser]. Lecture in the conference „Dialogy mezi vědou a filosofií". Faculty of Arts, University of West Bohemia, May 23 2013.

„Marxova metoda"[Marx's Method]. Lecture in the conference „Karel Marx budoucím. Marxův význam pro současnost". Organized by Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, September 30, 2013.

„Ontologické předpoklady Komenského antropologie". [Ontological Presuppositions of Comenius Anthropology]. Lecture in the conference „Telos ve výchově umění a sportu", Faculty of Education, Charles University in Prague. May 3, 2012.

„Althusserova interpretace Marxovy metody". [Althusser's Interpretation of Marx's Method]. Lecture in the conference "The Character of the Current Philosophy and its Methods". Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences, 2-3 March, 2011.

„Vzdělanostní společnost?"[Knowledge Society?]Lecture in the conference„Dialog ve výchově umění a sportu".Faculty of Education, Charles University in Prague, May 5, 2011.

„Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu" [Althusser's Concept of Ideology and the Constitution of the Subjec]. Lecture in the conference „Dialogy mezi vědou a filozofií ve 20. století. Za hranicemi pozitivismu". Faculty of Arts, University of West Bohemia, June 13, 2011.

11. Popularization

11. 1. Articles and Interviews

„Teorie a politika v myšlení Louise Althussera. Rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem" [Theory and Politics in the Thought of Louis Althusser: An interview with Étienne Balibar by Petr Kužel], in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 149–172.

„Mnohé z toho, co Marx popisoval, přece vidíme kolem sebe. Rozhovor s filozofem Petrem Kuželem – část II." Josef Chuchma, Jiří Koukal, 18. června 2018. Rozhovor pro web České televize ArtZona. K dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/360/mnohe-z-toho-co-marx-popisoval-prece-vidime-kolem-sebe-rozhovor-s-filozofem-petrem-kuzelem-cast-ii-DglsI. (Reprinted in: ANALOGON - surrealismus, psychoanalýza, antropologie, příčné vědy, (2019), č. 87, s. I-IV.)

„Mnohé z toho, co Marx popisoval, přece vidíme kolem sebe. Rozhovor s filozofem Petrem Kuželem – část I". [Many things that Marx described we can see around us. Interview with Philosopher Petr Kužel by Josef Chucha and Jiří Koukal – part 1] June 18, 2018. Interview for website of Czech Television. Available online: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/360/mnohe-z-toho-co-marx-popisoval-prece-vidime-kolem-sebe-WbHIC. (Reprinted in: ANALOGON - surrealismus, psychoanalýza, antropologie, příčné vědy, (2018), č. 86, s. 93-96.

„K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho. S Petrom Kuželom sa zhováral Ľubomír Dunaj", [On the relevance of the Philosophical Work of Egon Bondy: Interview with Petr Kužel], in: FILOZOFIA. 73 (2018), č. 10, s. 854-860.

„Rozhovor s českým filozofom a predsedom SOK (Sdružení pro levicovou teorii), Petrom Kuželom". [Interview with Czech Philosopher and Chair of SOK (Association for Leftist Theory)]. Rozhovor pro časopis: DAV DVA – kultúrno-politický magazín. Available online: https://davdva.sk/tag/petr-kuzel/

„Rovnost a svoboda jsou od sebe neoddělitelné: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem [The Equality and Freedom are inseparable: an Interview with Étienne Balibar]", in: Filosofický časopis. 2016, 64(2), pp. 163-169.

"Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel", in: Contradictions. A Journal for Critical Thought. Roč. 1, č. 2 (2017), pp. 169-184.

"Re-thinking the Revolution 1989", in: Czech Journal of Contemporary History, Vol. III (2015), pp. 199-202.

"Promýšlení revoluce z roku 1989 [Re-thinking the Revolution from 1989]", in: Akademický bulletin AV ČR., 2014/12, pp. 6-7.

„Althusser: filosofie a politika [Althusser: Philosophy and Politics]", in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012/3, pp. 18–19.

11.2. Public Lectures and Debates

„Taková psí historie: Egon Bondy a Jana Krejcarová" (with Martin Machovec and Anna Militz). Spolek Praxis, Faculty of Arts, Charles University, December 18, 2018.

„Oligarchie včera i dnes, u nás i ve světě". Reflexe, Český rozhlas Vltava, March 5, 2018 (interview). Available online: https://vltava.rozhlas.cz/oligarchie-vcera-i-dnes-u-nas-i-ve-svete-6933640

„Čínský kapitalismus zpeněží všechno, včetně Marxovy sochy, říká filozof". Pro a proti. Český rozhlas Plus, April 30, 2018 (discussion with Daniel Kroupa). Available online: https://plus.rozhlas.cz/cinsky-kapitalismus-zpenezi-vsechno-vcetne-marxovy-sochy-rika-filozof-7194491

„Ideologie a ideologické státní aparáty v díle Louise Althussera". [Ideology and Ideological State Apparatuses in the Work of Louis Althusser]. Organized by Společnost pro filosofickou antropologii, Prague, October 16 2018, Pražské kreativní centrum. Available online : https://www.youtube.com/watch?v=c6adMD7lyyg

„Kdo chce tvořit lepší svět, musí v něj sám věřit" (with J. G. Feinbergem), Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, March 13, 2018.

„Marxistická a feministická kritika státního socialismu" (with S. Holubec, K. Lišková, A. Wagnerová). Prague, TranzitDisplay, 15. května 2018. Available online: https://www.youtube.com/watch?v=wblfXKNthK8

„Pražské jaro" [Prague Spring] (with M. Hauser and O. Lánský), European festival of Philosophy, Velké Meziříčí, June 11, 2018. Available online: https://www.youtube.com/watch?v=GL-KtpB3UOE

„Pražské jaro 1968 a zápas o společenskou samosprávu", Pražské kreativní centrum. SOK, Prague, October 23, 2018.

„Filozofie Egona Bondyho + Zelené čtení z Egona Bondyho", Absintový klub les, pořádá Mladí Zelení Ostravsko.

„Nesubstanční ontologie a současná fyzika [Non-substantial Ontology and Contemporary Physics]", Camp of Alternatives, (3rd August 2017)

Příčiny a sociální důsledky krize [Causes and Social Consequences of Crisis]", Liberec, Kino Varšava, September 19, 2017.

„Marxův Kapitál a současný kapitalismus [Marx´s Capital and Contemporary Capitalism]", Prague, Institut for Leftist Theories, December 15, 2015.

„Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera [The Relation between Philosophy, Ideology and Politics in the Work of Louis Althusser]", Dub nad Moravou, 25. Letní filosofická škola s tématem: „Evoluce, revoluce, reformace", 2/8/2015.

„Marxova metoda zkoumání [Marx´s Research Method]", Prague, Institut for Leftist Theories, 28/4/2015.

„Marxistická ekonomie kapitalismu [Marxist Economy of Capitalism]", Prague, Lidový dům, Masarykova demokratická akademie, 25/3/2012.

„Marxova filosofie z pohledu Louise Althussera a Étienna Balibara [Marx´s philosophy from point of view of Louis Althusser and Étienne Balibar]", Prague, Lapidarium Galery, 15/6/2011.

 

24-11-2013 18:30:47