Datum:
28.05.2019 Místo konání:
Od 16:00 v zasedací místnosti Centra
medievistických studií (CMS)- přístup přes
hlavní vchod Filosofického ústavu AV
(Jilská 1, 110 00 Praha 1)