Department for the Study of Modern Czech Philosophy

Chair: Ivan Landa, Ph.D.

Deputy chair: Jan Mervart, Ph.D.

The Department for the Study of Modern Czech Philosophy carries out basic research on the history of Czech philosophy from the beginning of the 19th century through the end of the 20th century, within the broader context of European intellectual history. It works in fields that have been the object of considerable scholarly interest, in addition to other fields that have often been ignored. Members of the department concentrate on the following themes:

(I) Czech Marxist philosophy

(II) Czech non-Marxist philosophy

(III) Czech philosophy and society up to 1948

Within these areas of study a number of specific projects are underway (each involving original research as well as the publication of critical editions of important texts). These projects include:

1) Marxist humanism in Czechoslovakia (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

This project's principal goal is to investigate the character, intellectual context, and impact of Marxist humanism in Czechoslovakia. Special attention is given to the work of Karel Kosík, Robert Kalivoda, Vítězslav Gardavský, Ivan Sviták, and Lubomír Sochor.

2) Philosophy of the dissident movement (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

This project's principal goal is to map out the intellectual world of participants in the dissident movement. Special attention is given to a number of principle representatives of Czech dissent, including Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, and Jiří Němec.

3) Philosophical and social scientific thought in the Czech Lands between 1800 and 1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

This project's principal goal is to prepare a bibliography of source material on the history of Czech thought (on the basis of work left unfinished by Karel Urianek). The bibliography will contain, among other things, a bibliography of works by Jewish and German authors working in the region, as well as a bibliography of writings from the Russian immigrant community living in Czechoslovakia between 1918 and 1949. Another goal of the project is to systematically investigate the history of Czech Hegelianism, anarchism, Herbartism, and structuralism and their position within the history of ideas in Central Europe.

The department's output in the coming years will include critical editions of source material in the form of anthologies and the selected or collected works of individual authors (Kosík, Gardavský, Sviták, and others); original scholarly studies and reviews in Czech as well as international journals; individual and collective monographs; translations; and bibliographies. The department also organizes conferences, workshops, seminars, and public lectures for scholarly and non-scholarly audiences.

The Department for the Study of Modern Czech Philosophy openly collaborates with researchers, universities, archives, and other research institutions within the Czech Republic and abroad.

24-11-2013 19:08:18

Upcoming events

 • 18.03.
  2019

  Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce

  V Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu

  Vážené kolegyně, vážení kolegové

  zveme Vás tímto na přednášku Petra Kužela, která se uskuteční 18. března
  v Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu. Přednáška se bude týkat Marxovy filosofie a některých mýtů, které jsou s jeho dílem často spojovány. Druhým vystupujícím bude Arnošt Goldflam, který bude mluvit o díle básníka Pavla Řezníčka. Srdečně tímto všechny zveme. (Podrobnosti níže.)
  SOK - Sdružení pro levicovou teorii

  https://www.facebook.com/events/304778647056779/

  Při příležitosti představení 86. čísla časopisu Analogon vystoupí se svými příspěvky Arnošt Goldflam a filosof Petr Kužel. Moderuje František Dryje.
  . . .
  1. Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce
  Přednáška přiblíží nejvýznamnější prvky Marxova myšlení a ukáže, v čem mohou být přínosné i pro současné společenské vědy. Pojedná nejprve o metodologických a epistemologických aspektech Marxova teoretického přístupu a ukáže, v čem je Marxova metoda i dnes účinným teoretickým nástrojem kritiky ideologií a v čem může spočívat Marxova aktuálnost.

  2. Srdce v lavóru – Pocta básníku Pavlu Řezníčkovi (1942–2018)
  Literární pásmo vzpomínkových glos, reflexí a komentářů vztahujících se k osobnosti a tvorbě surrealistického básníka Pavla Řezníčka; doplněno ukázkami jeho dosud nepublikovaných básní.