Václav Tomek

PhDr. Václav Tomek, CSc.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 221 183 595

1. Současná pozice

2013 – Vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Český a evropský anarchismus 19. – 20. století

3. Oblast kompetence

České radikální myšlení

4. Studium

Pedagogická fakulta České Budějovice,

FF UK Praha

5. Stipendia a granty

1997 – 2000 Pracoval na projektu GA AV ČR Ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. V rámci projektu publikoval vedle statí v odborných časopisech samostatné publikace: Anarchie jako idea naprosté volnosti, 1997; Die Freiheit sehen wir in der Anarchie. Zum Manifest der tschechischen Anarchisten 1896 (Wien 1998). V rámci projektu 1998 připravil k vydání také dvě publikace k výročí Karla Hlaváčka. K rozhovoru o anarchismu pozván Českým rozhlasem v Plzni (1999) a Českým rozhlasem Praha (2000). V rámci grantu vydal práce Ve jménu svobody. Ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století (Praha 1999) a Svoboda nebo autorita, Praha, 2000).

2001 – 20005 V rámci grantového projektu GA AV ČR Průvodce anarchismem. Myšlenky, proudy, osobnosti připravil knižní práce Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925. Praha, 2002; O českém anarchismu. Česká anarchistická publicistika, Praha 2003; sborníkovou stať Karel Hlaváček a anarchismus. Souvislosti a přesahy. (In: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám, Praha, 2001, s. 227-255). Dále zejména rozsáhlou syntetickou práci Anarchismus. Svoboda proti moci. Praha 2006 (ve spoluautorství s O. Slačálkem) a Průvodce anarchismem. Praha 2006 (ve spoluautorství s O. Slačálkem).

2007 – 2011 V rámci grantu GA AV ČR Anarchismus v proměnách 20. století. Osobnosti a myšlenky publikoval dílčí monografie o následujících osobnostech s ukázkami z jejich prací: Změnit tento šílený svět! Murray Bookchin. Praha, 2008; Kde je vůle, tam je cesta. Gustav Landauer. Praha, 2008; Svoboda je duší každého pokroku. Emma Goldman. Praha, 2009; Odvahu ke svobodě! Alexander Berkman. Praha, 2010; Za svobodu není náhrada. Rudolf Rocker. Praha, 2010; Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! Paul Goodman. Praha, 2011; Anarchie jako setba pod sněhem. Colin Ward. Praha, 2011. Souhrnnou prací projektu byl titul Anarchismus v proměnách 20. století. Vybrané osobnosti a ideje, Praha, 2012

6. Publikace

6.1. Monografie

Mozkem nebo pěstí? Horizont českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. Praha: Manibus propriis, 2018. 161 s. ISBN 978-80-270-3256-3

Der Anarchismus. Absicht und Tat /Václav Tomek. Vyd. 1. – V Praze: Manibus Propriis, 2016, sv. 29. 184 s.: barev. přebal a čb. il. a foto; 21cm. ISBN 978-80-270-0499-7. (V němčině.)

Anarchismus v konfrontaci. Praha, Manibus propriis, 2014, 104 s.

Anarchismus v proměnách 20. století. Vybrané osobnosti a ideje, Praha 2012, 1444 s.

Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! - Paul Goodman, Praha 2011, 180 s.

Anarchie jako setba pod sněhem - Colin Ward, Praha 2011, 304 s.

Za svobodu není náhrada - Rudolf Rocker, Praha 2010, 300 s.

Odvahu ke svobodě! - Alexander Berkman, Praha 2010, 260 s.

Svoboda je duší každého pokroku. - Emma Goldman, Praha 2009. 200 s.

Kde je vůle, tam je cesta. - Gustav Landauer, Praha 2008. 264 s.

Změnit tento šílený svět! Murray Bookchin, Praha 2008. 236 s.

Průvodce anarchismem. Myšlenky - proudy – osobnosti. Česká anarchistická periodika 1880 - 1925 / Spoluautor Ondřej Slačálek, Praha, 2006, 552 s.

Anarchismus: svoboda proti moci. /Spoluautor Ondřej Slačálek, Praha 2006. 669 s.

O českém anarchismu. Česká anarchistická periodika 1880-1925, Praha, 2003. 347 s.

Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925. Praha, 2002. 573 s.

Svoboda nebo autorita: ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století, Praha, 2000. 349 s.

Krví svého těla, dechem své duše. Karel Hlaváček. Ed. V. Tomek. Praha 1998. 216 s.

Žalmy Karel Hlaváček ; Ed. Václav Tomek. Praha 1998. 51 s.

Die Freiheit sehen wir in der Anarchie. Zum Manifest der tschechischen Anarchisten 1896. Wien 1998. 52 s.

Anarchie jako idea naprosté volnosti. Manifest anarchistů českých z roku 1896. Praha 1997. 91 s.

Český anarchismus 1890-1925. Praha 1996. 744 s.

Lide, otevři své oči! Črty o českém anarchismu. /Volk! Öffne Deine Augen! Anarchismus in Tschechien. Wien 1995. 48 s.+ 64 s.

6.2. Odborné články (výběr)

K charakterizaci anarchismu 19. století prostřednictvím jeho vybraných osobností. In: Slovanský přehled. Roč. 104, č. 3 (2018), s. 487-515.

Anarchismus in Konfrontation mit der Realität / Václav Tomek, in: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 20, 2016, Fernwald: Germinal Verlag, 2016 - (Braunschädel, W.; Materna, J.), s. 379-422.

Michaela Káchy obrana anarchismu. In: Michael Kácha (1874 – 1940), Praha: Nakladatelství AF, 2015, s. 29-45.

Doslov k překladu práce: Michail Bakunin, Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II., překlad Čestmír Pelikán, Praha, Herrmann a synové 2014, s. 157–180.

Karel Hlaváček a anarchismus? Souvislosti a přesahy. In: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám. Ed. I. Šnebergová, V. Tomek, J. Zumr. Praha 2001, s. 227-255.

Český anarchismus 19. století a jeho české 20. století. In: Minulostí Západočeského kraje, XXXIII., Albis international, 1998, s. 115-127.

Tschechischer Anarchismus um die Jahrhudertwende. In: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Bochum 1992, Nr. 12., s. 97-130.

Anarchismus als eigenständige politische Partei oder als breite Gefühls- und Ideenströmung?  In: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Bochum 1994, Nr. 13, s. 63-90.

Das „Manifest der Tschechischen Anarchisten" aus dem Jahre 1896. In: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Bochum 1998, Nr. 15, s. 227-232.

On Emancipation and Freedom and Experience of Totalitarianism; From the Idea of Freedom to Authoritarian Emancipation. Historic Experience of Czech Anachism. In: Anarchism: Community and Utopia [Eds. Laslo Sekelj a Václav Tomek]. Praha, Filosofický ústav AV ČR 1993.

Freedom and Its Fate Among Czech Radicals. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Czech Philosophical Studies, I., Paideia Publishers and The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. 1994, s. 11-45. ISBN: 1-56518-056-9

Český anarchismus jako česká zkušenost? In: Po cestách naléhavosti myšlení. Sborník k 65. narozeninám Josefa Zumra. Praha 1993. ISBN: 80-7007-046-3

7. Překlady

Výzva k socialismu. Gustav Landauer. Praha, 2008. 224 s.

8. Popularizace

Buřiči a snílci. Příběh českého anarchismu. Rozhovor o českém anarchismu pro Rozhlas Plus, Čas vysílání: 2. prosince 2017 20:33, /repríza neděle, 3. prosince 2017, 8.34. Redaktor Ondřej Novák. Zdroj: dokument se vysílal 2. 12., najdete ho zde: http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/burici-a-snilci-pribeh-ceskeho-anarchismu--1772874

Michail Bakunin - 200 let od narození. In: Newsletter, 2014/6, s. 3-5

Slovem a činem. Životopis anarchistického revolucionáře Michaila Bakunina (1814-1876).
In: Anarchistická revue Existence, 2014/2, s. 8-10

Pozván k rozhovoru o anarchismu Českým rozhlasem v Plzni (1999) a Českým rozhlasem Praha (2000).

Pozvání do Berlína, v Berliner Gesellschaft zum Studium sozialer Fragen pronesl přednášku o českém anarchismu (1993).

Tématu českého anarchismu věnoval také příspěvky na sympóziích v Plzni 1991, 1992.

9. Vědecko-organizační aktivity

Ve funkci vědeckého tajemníka přípravy popularizačních programů v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR a účast v nich (do roku 2007).

03-07-2013 11:13:46