Ondřej Ševeček

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 221 183 201

1. Současná pozice

2013 – ředitel Filosofického ústavu AV ČR; vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie

2. Oblast specializace

Dějiny průmyslových měst a průmyslového urbanismu; dějiny nadnárodních podniků; fordismus; hospodářské a sociální myšlení ve 20. století

3. Oblast kompetence

Hospodářské a sociální dějiny 20. století, dějiny měst a dějiny podnikání

4. Zaměstnání

4. 1. Vědecko-organizační funkce

10/2013 – dosud ředitel Filosofického ústavu AV ČR.

4/2013 – 9/2013 statutární zástupce ředitele Filosofického ústavu AV ČR.

2007 – 3/2013 vědecký tajemník Filosofického ústavu AV ČR.

4. 2. Vědecké či pedagogické působení

3/2008 – 9/2013 vědecký asistent (od 4/2013 člen Oddělení pro studium moderní české filosofie), Filosofický ústav AV ČR.

3/2006 – 2/2008 postdoktorand, Filosofický ústav AV ČR.

2007 – 2010 Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, odborný asistent.

2005 Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, doktorand podílející se na výuce.

5. Studium

2002–2005 Doktorské studium hospodářských a sociálních dějin novověku (FF OU v Ostravě), PhDr., Ph.D.

1997–2002 Magisterské studium historie (FF OU v Ostravě), Mgr.

6. Granty, ocenění, zahraniční pobyty

2010–6/2015 Standardní grantový projekt GA ČR „Tovární města Baťova koncernu" (hlavní řešitel)

2013 Prémie O. Wichterleho.

2010 Cena Josefa Hlávky.

2003–2004 Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Německo.

7. Publikace

7.1. Monografie

1. Ševeček O., Jemelka M.,Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia, 2016. 911 s. ISBN 978-80-200-2635-4.

2. Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. 312 s. ISBN 978-3-515-10376-3 (editor s M. Jemelkou).

3. Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 1900–1938. České Budějovice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny OU & Veduta, 2009, 412 s. ISBN 978-80-86829-42-5

7.2. Odborné články (výběr)

1. Die Baťa-Brüder und ihr Engagement im Bergbau. Die Unternehmungen des Baťa-Konzerns im südmährischen Lignit-Revier. In: Bergbau und Persönlichkeiten. 13. Internationaler Montanhistorischer Kongress Hall in Tirol (Ingenhaeff, W. – Bair, J., eds.). Wattens: Berenkamp, 2015, s. 143-175. ISBN 978-3-85093-343-8. (s M. Jemelkou)

2. The Utopian Industrial City: The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In: Industrial Cities: History and Future (Zimmermann, C., ed.). Frankfurt – New York: Campus Verlag, 2013, s. 235-262. ISBN 978-3-593-39914-0 (s M. Jemelkou).

3. The Case of Company Towns of the Baťa Concern. In: Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture (Ševeček, O. – Jemelka, M., eds.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, s. 15-50. ISBN 978-3-515-10376-3 (úvodní kapitola)

4. Německé podnikání Baťova koncernu: studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt), I. Slezský sborník č. 1 / 2013, s. 61–86. ISSN 0037-6833 (s M. Jemelkou).

5. Socio-spatial Aspects of Zlín's Urbanization (1900–1938). In: The Baťa Phenomenon – Zlín Architecture 1910–1960. Zlín: National Gallery in Prague & Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, 2009, p. 37–56. ISBN 978-80-85052-78-7

6. Bydlení, bytová otázka a bytové poměry v Baťově Zlíně v letech 1918-1938. Slezský sborník, č. 1, 2006, s. 18-48. ISSN 0037-6833

8. Projekty

Projekt „Dějiny města Zlína", podporovaný Magistrátem města Zlína (plánované ukončení 2022 u příležitosti 700 výročí první písemné zmínky o městě); garant druhého svazku mapujícího dějiny města Zlína v letech 1914–2000 společně s V. Sommerem (ÚSD AV ČR).

Projekt GA ČR "Tovární města Baťova koncernu" (ukončeno 6/2015).

19-09-2013 13:38:03