Semináře

Jednota a mnohost v současném společenském myšlení

22.11.
2019

Jednota a mnohost v současném společenském myšlení

Od 10.00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu, Jilská 1, 1. patro.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Oddělení současné kontinentální filosofie a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR Vás zve na pracovní seminář Jednota a mnohost v současném společenském myšlení, který se koná v pátek 22. 11. 2019 od 10.00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu, Jilská 1, 1. patro.

Michael Hauser, Joe Grim Feinberg a Jakub Ort představí koncepci své společné knihy o charakteristikách kulturní situace po konci postmodernismu a nových typech vztahu jednoty a mnohosti v díle Jacquesa Rancièra, Ernesta Laclaua, Alaina Badioua, Johna Milbanka a dalších.

Tento pracovní seminář má otevřít diskusi o metodologických východiscích připravované knihy a koncepcích, které vznikly během řešení grantového projektu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení".

Podklady k semináři pošle na vyžádání Michael Hauser Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Jednota a mnohost v současné kultuře

23.11.
2018

Jednota a mnohost v současné kultuře

Od 14.00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu, Jilská 1, 1. patro.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Oddělení současné kontinentální filosofie a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR Vás zve na pracovní seminář Jednota a mnohost v současné kultuře, který se koná v pátek 23. 11. 2018 od 14.00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu, Jilská 1, 1. patro.

Michael Hauser, Joe Grim Feinberg a Jakub Ort představí kulturní teorie po konci postmodernismu (metamodernismus), svou koncepci interregna jako vyjádření současné kulturní a politické situace, v níž probíhá proces mnohosti (multiplikace a fragmentace) a zároveň proces sjednocování. Na tomto základě budou prezentovat myšlení, v němž se internalizuje souběh mnohosti a jednoty jako kulturní vzorec interregna: teorii "lidu" (Rancière, Laclau), události (Badiou) a "radikální ortodoxie" (Milbank).

Tento pracovní seminář má otevřít diskusi o pojmech a interpretacích, které vystihují současnou kulturní a obecně politickou situaci v Lyotardově významu slova "situace" a které souvisejí s koncepcemi, jež dosud vznikly během řešení grantového projektu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení". Účast přislíbil prof. Václav Bělohradský a další teoretici současné kultury a politiky. Podklady k semináři pošle na vyžádání Michael Hauser Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Význam teorií elit v současné společnosti

21.12.
2017

Význam teorií elit v současné společnosti

16.00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1)

Číst dál...

Pozvánka na Odpoledne s Filosofickým ústavem 3. 11.

03.11.
2016

Pozvánka na Odpoledne s Filosofickým ústavem 3. 11.

16.00 v klubu Jazz Republic (Jilská 1a)

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás pozvali na setkání dne 3. listopadu 2016, v 16:00 v klubu Jazz Republic (Jilská 1a), kde v rámci pravidelných akcí „Odpoledne s Filosofickým ústavem" představíme novou ediční řadu nakladatelství Filosofia: „Emancipace a kritika" a její první svazek, K filosofii socialismu G. M. Tamáse.

Ediční řada „Emancipace a kritika" nabízí překlady klíčových titulů náležejících do tradice společenské kritiky. Reflektuje tematiku osvobození člověka v souvislosti s intelektuálními dějinami střední a východní Evropy 19. a 20. století i v širším světovém kontextu. Plánujeme tudíž vydávat 1) autory, kteří vycházejí přímo ze středoevropských a východoevropských debat (např. z místních diskusí o socialismu, modernismu a disentu), a 2) autory, kteří řeší podobné otázky v jiných kontextech a kteří by mohli přispět k rozvíjení českých diskusí o významu emancipace a o možnostech kritického myšlení.

Jako první titul řady představujeme českému čtenáři politicko-filosofické myšlení maďarského filosofa a disidenta G. M. Tamáse, pronikavého kritika jak „komunistického" systému, tak „postkomunistické" situace. V posledních letech se Tamás stal v českém prostředí známým díky četným rozhovorům a publicistickým článkům. Knihou K filosofii socialismu představujeme jeho filosofické eseje, v nichž rozvíjí analýzu společnosti sovětského typu (podle něho „státního kapitalismu"), rozporuplného přechodu k „demokracii" a komplexního významu ideje „socialismu" v současnosti.

Zároveň vám představíme další tituly, které plánujeme vydat, a rádi přijmeme podněty a návrhy ohledně edičního plánu.

Jan Bierhanzl a Joseph Grim Feinberg, editoři

Číst dál...