Jiří Růžička

Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. Současná pozice

2016 – dosud Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

historický materialismus, myšlení Michela Foucaulta, epistemologie humanitních věd (zvl. historiografie)

3. Oblast kompetence

Filosofie dějin, dějiny idejí, marxismus, neoliberalismus

4. Dosavadní pracovní pozice

2008 – dosud  knihovník (knihovna ÚFAR; knihovna Celetná, FF UK)

2014 – dosud  externí přednášející MUP Praha (katedra mediálních studií)

5. Studium

2002-2010  studium doktorského studijního programu Antropologie Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

1997-2002  studium magisterského studijního programu historie na Filozofické fakultě UK v Praze (Mgr.)

6. Stipendia a granty

2016 spoluřešitel projektu GAČR „Vize poststalinského Československa: Varianty státně-socialistické modernity"

7. Pedagogická činnost

seminář: četba Slov a věcí Michela Foucaulta (spolu s Janem Horským a Karlem Šimou) obor historie, FF UK, LS 2007/2008.

přednáška: Zrození politické ekonomie, obor politologie FF UK, LS 2010/2011

přednáška: Michel Foucault a politika, obor politologie FF UK, LS 2011/2012

přednáška: Marx, Foucault a historická věda, FHS UK, ZS 2014/2015

přednáška: Propaganda v demokratických režimech ve XX. století, ZS 2014/2015, MUP Praha

přednáška: Propaganda v demokratických režimech ve XX. století, ZS 2015/2016, MUP Praha

8. Publikace

8.1 Články

Subjektivace a techniky sebe samého. Foucaultova cesta ke třetí ose, in: STORCHOVÁ, Lucie. Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná?: koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy, 2007, s. 139-156.

Formování historického materialismu. Několik poznámek k debatě o historickém materialismu ve Filosofickém časopise v druhé polovině 50. a začátkem 60. let, in: STORCHOVÁ, Lucie a Jan HORSKÝ. Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, 2009, s. 95-122.

Člověk a (jeho) práce, Althusser a Foucault o postavení Marxe v dějinách myšlení, in: Filosofický časopis 2011/2, s. 207-232.

Diskurs, in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 75-86.

Historie, in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 102-117.

Hospodářství, in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 155-181.

Věda/vědění (spolu s Lucií Storchovou), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 269-280.

Diktatura a autoritářské režimy (spolu s Radkem Bubnem, Michalem Pullmannem a Matějem Spurným), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 281-307.

Krize, historie a vzpomínka. Lukács, Benjamin o esenci historického materialismu, in: Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, POLIAKOVÁ Martina – Jakub RAŠKA – Václav SMYČKA (eds.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 59-83.

Marxův pojem dějin, in: Filosofický časopis, březen-duben 2015/3, s. 397-411.

Modifikace, změna, událost. Badiou a myšlení historie; v recenzním řízení pro: Dějiny, teorie, kritika, cca 40 normostran

8.2 Odborné recenze

FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, in: Reflexe 2009/37, s. 132-142.

VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, in: Teorie vědy 2010/4, s. 562-573.

8.3 Popularizační recenze

Adornova sebereflexe Rozumu, recenze na HAUSER, Michael. Adorno: moderna a negativita. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-223-7. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 29/2006.

O umweltech a mouchovitosti pavouka, recenze na Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-24-1. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 9/2007.

Homo sacer, recenze na AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: suverénní moc a pouhý život. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-189-2. in: in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8/2013.

Hlavně rychle, recenze na MYANT, M., Jan DRAHOKOUPIL, Tranzitivní ekonomiky:politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 13-14/2014.

Politická teologie, recenze na KANTOROWICZ, Ernst H. Dvě těla krále: studie z dějin středověké politické teologie. Vydání první. Praha: Argo, 2014. ISBN 978-80-257-1240-5. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 20/2015.

Demokracie a veřejné mínění, recenze na LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 1/2016.

9. Překlady

Alain Badiou, Antifašistické protesty v Řecku ukázaly bezmoc levice, in: A2larm 28.10.2014. Dostupné na: http://a2larm.cz/2014/10/antifasisticke-protesty-v-recku-ukazaly-bezmoc-levice/

kol. autorů, Fotbal a FIFA proti lidem, in: A2larm 12.6.2014. Dostupné na: http://a2larm.cz/2014/06/fotbal-a-fifa-proti-lidem/

Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Vydání první. Praha: Academia, 2015. (spolu s Danielou Tinkovou, Klárou Jirsovou a Evou Tinkovou)

10. Účast na konferencích/kolokviích

Paměť a dějiny, Letní škola interdisciplinárních přístupů 2011, Praha 26.-28. 8. 2011, název příspěvku: "Lukács, Benjamin a přerušený čas dějin".

Normální a přirozené, Letní škola interdisciplinárních přístupů 2012, Praha FF UK 22.-26.8. 2012, název příspěvku: "Individualita, norma a trh".

kolokvium Čtení s Louisem Althusserem, Praha FLÚ AV ČR 1.3. 2013, název příspěvku: "Althusserova koncepce ("symptomálních") dějin".

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem, IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého" XVIII. století, Praha Ústav pro českou literaturu, AV ČR 24-25.5 2013, název příspěvku: "Uspokojování slastí jako základ politického uspořádání (fyziokraté a zrod politické ekonomie v XVIII. století)".

Karel Marx budoucím. Marxův význam pro současnost, Praha FLÚ AV ČR 30.9.2013, název příspěvku: "Marxova koncepce dějin".

Democracy in times of crisis, FF UK Praha, 14.–15.11.2013, název příspěvku: „Marginalism as a scientific ideology and its role in the formation of the neoliberal political project".

Canguilhem a myšlení živého, FLÚ AV ČR, 24.–25. 11. 2014, název příspěvku: "Concept, change and life. George Canguilhem and the thinking of the historical".

kulatý stůl Contemporary Perspectives on the Living – Bio-politics and Bio-ethics, Praha FLÚ AV ČR 26.11.2014. název příspěvku:

11. Popularizace, publicistika a veřejné přednášky/diskuse

Althusserův Marx, in: A2 Kulturní čtrnáctideník 3/2012.

Vykořisťování sebe sama (spolu s J. Fialou), in: A2 Kulturní čtrnáctideník 23/2012.

Demokracii si rozvracet nedáme (spolu s J. Fialou), in: A2 Kulturní čtrnáctideník 17/2013.

Diskuze KKA2 Homo Sacer Giorgio Agambena, spolu s Ondřejem Lánským (moderoval Matěj Metelec), místo konání: Tranzitdisplay 28.5.2013

Méně Havlů, více Druláků (spolu s J. Fialou), in: A2larm 5.8.2014. Dostupné na: http://a2larm.cz/2014/08/mene-havlu-vice-drulaku/

Politika mimo stát. Aktivismus filosofa Alaina Badioua (spolu s J. Fialou), in: A2 Kulturní čtrnáctideník č. 2/2014.

Nevedou k emancipaci, in: A2 Kulturní čtrnáctideník č. 15/2015.

Diskuze A2 na téma Pravda, spolu s Annou Pospěch Durnovou (moderovala Gaby Khazalová), místo konání: HaDivadlo, Brno 12.2.2016.

29-02-2016 15:12:47