Publikace

the-windmills-of-humanity-on-culture-and-surrealism-in-the-manipulated-world

The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World

J. G. Feinberg

Obsah

Kniha obsahuje 22 esejů a literárních textů filosofa Ivana Svitáka v nově zrevidovaném anglickém překladu. Joseph Grim Feinberg texty vybral, přeložil a opatřil bohatým poznámkovým aparátem. Je současně autorem úvodní studie o Svitákově myšlení. Kniha představuje první řádně přeložené a zredigované vydání Svitákova díla v angličtině od začátku sedmdesátých let.

Chicago: Charles H. Kerr, 2014
buh-a-stat-knutogermanska-rise-a-sociani-revoluce-2

Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociání revoluce 2

V. Tomek

Doslov

První český překlad Bakuninovy nedokončené práce z roku 1870–1871 doprovází text doslovu, v němž jsou shrnuty životní a revolucionářské aktivity i myšlenkové peripetie významného zakladatele a představitele evropského anarchismu. Bakuninovy prozíravé myšlenky zůstávají zajímavým dokladem sociálně politického myšlení druhé poloviny 19. století a předjímaly četné evropské osudy budoucnosti.

 

Praha : Herrmann & synové, 2014, s. 157-180. ISBN 978-80-87054-39-0
filosofie-louise-althussera-o-filosofii-ktera-chtela-zmenit-svet

Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět

Petr Kužel

Obsah

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu.

Filosofia