Jan Mervart

PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 221 183 260

1. Současná pozice

2012 – Vědecký pracovník (postdoktorand) v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Český marxistický humanismus

3. Oblast kompetence

Československé soudobé dějiny, dějiny idejí

4. Zaměstnání

Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

2008–2011 Externí vyučující Katedry historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

5. Studium

2004–2009 Doktorské studium v oboru České a československé dějiny (FF UHK)

2005 PhDr. v oboru České a československé dějiny (PdF UHK)

1999–2004 Magisterské studium učitelství Dějepis-společenské vědy (PdF UHK)

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

2016–2018 Hlavní řešitel projektu GA ČR Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity.

2011–2013 Hlavní řešitel postdoktorského projektu GA ČR Normalizace české kulturní obce Umělecké svazy a Koordinační výbor tvůrčích svazů vs. komunistická moc (podzim1968 – 1971/1972)

2009–2012 Externí spolupráce na projektu GA ČR Komunistická strana Československa bolševismus (řešitel J. Kocian)

2008–2009 Externí spolupráce na projektu GA ČR Čeští vědci v exilu 1945–1989 (řešitel O. Tůma)

2007–2009 Externí spolupráce na projektu GA ČR Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (řešitel J. Knapík)

2010, 2012 Výzkumný pobyt New York City

2007 Institut za novejšozgodovino Ljubljana

2007, 2009 HÚ SAV Bratislava

2002 Universität Klagenfurt

7. Publikace

7.1. Monografie

Kultura v karanténě. Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, 176 s.

Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Host: Brno 2010, 376 s.

7.2. Odborné články (vybrané)

Czechoslovak Marxist humanism and the revolution, in: Studies in East European Thought, Volume 69, Issue 1, March 2017, pp. 111-126.

Druhé „vyhnání" Ivana Svitáka z Československé akademie věd, in: Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 2014/2, s. 253-300.

Fenomén Literárních novin, in: Inspirace Pražské jaro 1968. Hradec Králové, Sumbalon 2014, s. 163-190.

Scientific Revolutions and Political Attitudes, in: Czech Journal of Contemporary History. Roč. 2, č. 2014/2, s. 185-190.

From Communist Reformism to the Socialist International. The Memoirs of Miloš Hájek and Michal Reiman, in: Socialist History, vol. 23, issue 46 (2014), s. 85-92.

Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací. in: Filosofický časopis. Roč. 61, Suppl. 2013/1, s. 9-32.

Kosík, Kalivoda, Sviták a Pražské jaro 1968. in: Erazim KOHÁK-Jakub TRNKA (eds.), Hledání české filosofie. Filosofický časopis. Roč. 60, Suppl. 2012/2, s. 195-209.

Ivan Sviták, in: Soňa ŠTRBÁŇOVÁ – Antonín KOSTLÁN (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Academia: Praha 2011, s. 501-504.

Dialektika konkrétního v zrcadle sporů mezi aparátem ÚV KSČ a kulturní obcí, in: Marek HRUBEC – Miroslav PAUZA – Josef ZUMR a kol., Myslitel Karel Kosík, Filosofia: Praha 2011, s. 55-77.

(spoluautor Jan LOMÍČEK) „Evenings in Interhelpo" – twoViewsofCzechoslovakWriters on the Soviet Union. in: Pragerwirtschafts- undsozialhistorischeMitteilungen 13/2011, s. 11-29.

První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály, in: Historický časopis  2011/1, Bratislava. s. 81-99.

Nové aspekty „pražského jara" ve staronovém pojetí českých soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 2010/3, s. 453-460.

Post-WarHistoryofVisegradFourCountriesthroughCinema. MethodologicalCommentary, in: Dvacáté století 2010/2, s. 125-130.

Kulturní politika KSČ mezi jejím XII. a XIII. sjezdem (1962–1966), in: Zdeněk KÁRNÍK – Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Jakub RÁKOSNÍK a kol., Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Dokořán: Praha 2009, s. 190-204, 245-249.

Koncepce dějin Roberta Kalivody a přijetí jeho Husitské ideologie, in: Bohumil JIROUŠEK a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice 2008, s. 337-354.

Český a slovenský revizionizmus. Rozdíly ve smýšlení české a slovenské inteligence. in: Československá ročenka historická, Brno 2007, s. 202-210.

Věčný rebel Ivan Sviták – středoevropský intelektuál mezi východem a západem, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II., Hradec Králové 2007, s. 125-133.

Český úděl z pohledu konce šedesátých let: několik poznámek k polemice Kundera vs. Havel, in: Dějiny-teorie-kritika 2005/2, s. 255-266.

Počátky reformního procesu v československé kulturní sféře. Rok 1963, in: Východočeské listy historické 2004/21-22, s. 211-230.

Okolnosti a průběh křesťansko-marxistického dialogu v Mariánských lázních, in: Revue pro evropskou kulturu a náboženství 2003/1-2, s. 33-38.

7.3. Recenze (vybrané)

McDermott, K. ; Agnew, J.: Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry. in: Dějiny a současnost, 2013/5, s. 48.

Feigelson, K. ; Kopal, P.: Film a dějiny 3. Politická kamera - film a stalinismus. in: Dějiny a současnost, 2012/10, s. 46-47.

Benjamin Frommer: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, in: Dějiny a současnost 2011/4.

Nové aspekty „pražského jara" ve staronovém pojetí českých soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 2010/3, s. 453-460.

Volná, Katka/Jareš, Jakub/Spurný, Matěj/Pinerová, Klára: Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 (Die überprüfteFakultät. Die KSČ an der PhilosophischenFakultät der Karls-Universität 1969-1989), in: Bohemia, Band 50/2010, s. 246-24.

Rastislav Kožiak – Juraj Šuch – Eugen Zeleňák. Kapitoly zosúčasnej filozofie dejín, in: Forum Historiae 2009/2.

Jaroslav Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, in: Dějiny – teorie – kritika, 2009/1, s. 179-183.

Zdeněk Doskočil, Duben 1969. Antonomie jednoho mocenského zvratu, in: Dějiny, teorie, kritika 2007/1, s. 231-237.

7.4. Překlady

Geyer, M.-Fitzpatricková, Sh., Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu. Academia: Praha 2012, 688 s. (spolu s Jakubem RÁKOSNÍKEM z angl. originálu BeyondTotalitarianism. Stalinism and NazismCompared. Cambridge University Press: New York-London 2009).

8. Popularizace

Účast v panelové diskusi Eduard Goldstücker: Obnovený rozhovor (29. 5. 2013)

Účast v panelové diskusi Kritického klubu Spolku studentů historie FF UK Antikomunismus (22. 11. 2012)

Účast v panelové diskusi semináře Jak se točí dějiny? (ÚSTR, 20. 9. 2012)

Účast v panelové diskusi o politických procesech a filmu před projekcí filmu Doznání (Francouzský institut 19. 5. 2012)

Jak se Václav Havel, "chráněné zvíře" režimu, stal politicky angažovaným intelektuálem, in: Reflex 2013/23, s. 66.

Sklerotický stařec opět sexy – recenze knihy J. Křesťana Zdeněk Nejedlý, in: Reflex 2013/13, s. 60-61.

Nepohodlný bojovník proti kultu osobnosti – týdeník Kultúrny život. in: Tvorba 2010/1, s. 23-28.

Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. in: Tvorba 2009/3-4, s. 30-34.

Pro ČRo 6 příprava více jak třiceti rozhlasových pořadů Historie věčně živá na nejrůznější témata soudobé české a zahraniční historiografie

Odborná spolupráce na rozhlasovém pořadu Lidé roku 1968 – Karel Kosík (cyklus Portréty, ČRO6 31. 5. 2009)

Odborná spolupráce na rozhlasovém pořadu Život a dílo I. Svitáka (cyklus Portréty, ČRO6 3. 5. 2009)

Účast v pořadu Historie.cs (červen 2008 – česko-slovenské vztahy v období normalizace, hosté: Z. Doskočil, J. Mervart ; duben 2013 – Pražské jaro 1968, hosté: M. Bárta, J. Mervart, J. Vondrová)

9. Organizační aktivity

Konference "Marxisticko-křesťanský dialog v Československu", Praha, 23.10.2013 (společně s I. Landou)

2008-2012 – spoluorganizátor mezinárodní konference "České, slovenské a československé dějiny 20. století" (zaměřeno na studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky), Hradec Králové

Člen redakční rady časopisů Dějiny-teorie-kritika (vydavatel FHS UK); Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy (FF UK); Východočeské listy historické (FF UHK)

Člen Česko-slovenské komise historiků

03-07-2013 11:12:43