Ondřej Lánský

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 221 183 593

Mobil: +420 605 983 616

1. Současná pozice

2016 – Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Ve svých textech se zabývá vztahem politiky a společnosti. Analyzuje roli elit a oligarchie v politických a sociálních procesech. Konkrétně se věnuje významu teorie elit v českém a obecně středoevropské tradici sociologického myšlení.

3. Oblast kompetence

Sociální teorie, politická filosofie, politická sociologie a sociologické myšlení (teorie).

4. Zaměstnání

10/2011 – Odborný asistent s vědeckou hodností; Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (v období: 10/2013 – 08/2015; vedoucí katedry filosofie; Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

09/2015 – 06/2018 Odborný asistent s vědeckou hodností, Katedra občanské výchovy a filozofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

04/2006 – 12/2015 Doktorand/postdoktorand; Centrum globálních studií, Oddělení morální a politické filosofie, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

5. Studium

2006 – 2011 Studium doktorského studijního programu sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (Ph.D.)

2009 Složení rigorózní zkoušky v oboru sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (PhDr.)

2001 – 2006 Studium magisterského studijního programu sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (Mgr.)

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

2018 Projekt AV ČR: Strategie AV 21. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Konkrétní projekt: Elity, stát a oligarchie.

2017 Projekt AV ČR: Strategie AV 21. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Konkrétní projekt: Elity a stát.

12/2016-06/2017 Zahraniční stipendijní pobyt: Visiting Scholar na Rutgers University v New Brunswicku (New Jersey, USA). Projekt: Coercion and Modernity: Genealogy of Labor.

2015 Projekt AV ČR: Strategie AV 21. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Konkrétní úkol: Modernita/modernity v kulturních a civilizačních kontextech

7. Publikace

7.1. Monografie/ Editované knihy

Lánský, Ondřej; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-552-4. [Editovaný sborník odborných textů.] Včetně: Lánský, Ondřej. Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století. In: Týž; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018, s. 21-63. [Úvodní studiek editovanému sborníku odborných textů.]

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-470-1. [Editovaný sborník odborných textů.] Včetně: Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej. Modernita/modernity mezi Evropou a Asií. In: Tíž (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016, s. 7-23. ISBN 978-80-7007-470-1. [Předmluvak editovanému sborníku odborných textů.]

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-439-8. [Samostatná monografie.]

Havránek, Vít; Lánský, Ondřej (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. [Editovaný sborník odborných textů.] Včetně: Havránek, Vít; Lánský, Ondřej. Předmluva. In: Tíž (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013, s. 25-32. ISBN 978-80-87259-24-5. [Předmluvake sborníku odborných textů.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha, Filosofia 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Spoluautorství kolektivní monografie.]

7.2. Odborné články

Lánský, Ondřej; Trčka, Michal. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně)kapitalistická dynamika proměny státu. In: Agha, Petr (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017, s. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1. [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. In: Solík, Martin (ed.). Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha & Bratislava: Filosofia, Veda, 2015, s. 55-82. ISBN 978-80-7007-431-2 (FILOSOFIA); ISBN 978-80-224-1407-4 (VEDA). [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia. 2014, roč. 11, č. 1, s. 41-60. ISSN 1214-813X. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012, s. 157-164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 555-574. ISSN 0015-1831. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Liberation contra Liberalism. In: Gallagher, Kerry (ed.). Multiculturalism: Critical and Inter-Disciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011, s. 275-281. ISBN 978-1-84888-063-4. [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011, s. 135-155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Kapitola v kolektivní monografii.]

7.3. Recenze (vybrané)

Lánský, Ondřej. Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Středoevropské politické studie. 2011, roč. 13, č. 4, s. 453-456. [Recenze na knihu: Makariusová, Radana. Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-295-0.]

Lánský, Ondřej. Slavoj Žižek: Podkova nade dveřmi. Filosofický časopis. 2009, vol. 57, no. 5, s. 785-790. ISSN 0015-1831. [Recenze na knihu: Žižek, Slavoj; Magid, Václav (ed.). Podkova nade dveřmi. Výbor z textů. Přel. R. Baroš, M. Hauser, T. Samek, P. Siostrzonek, Š. Steiger a M. Šaffek. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2008. ISBN 978-80-87108-10-9.]

Lánský, Ondřej. Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1044-1048. ISSN 0038-0288. [Recenze na knihu: Honneth, Axel (ed.). Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace. Přel. A. Bakešová. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-269-1.]

Lánský, Ondřej. Politika v éře globalizace. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2008, roč. 9, č. 2, s. 78-81. ISSN 1213-0028. [Recenze na knihu: Beck, Ulrich. Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace. Přel. B. Horyna. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-64-9.]

Lánský, Ondřej. Slavoj Žižek: Nepolapitelný subjekt. Filosofický časopis. 2008, roč. 56, č. 6, s. 931-936. ISSN 0015-1831. [Recenze na knihu: Žižek, Slavoj. Nepolapitelný subjekt. Chybějící střed politické ontologie. Přel. M. Hauser. Chomutov: L. Marek, 2007. ISBN 978-80-87127-02-5.]

Lánský, Ondřej. Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální uznání, přerozdělování a imaginace. Mezinárodní vztahy. 2008, roč. 43, č. 1, s. 128-130. ISSN 0323-1844. [Recenze na knihu: Fraser, Nancy. Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. Přel. M. Brabec, A. Kubeczka, Z. Kubišová, Z. Uhde a O.Vochoč. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-251-6.]

Lánský, Ondřej. Radikální spravedlnost v globální době. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2007, roč. 8, č. 2, s. 96-99. ISSN 1213-0028. [Recenze na knihu: Fraser, Nancy. Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. Přel. M. Brabec, A. Kubeczka, Z. Kubišová, Z. Uhde a O. Vochoč. Praha: Filosofia, 2007.]

Lánský, Ondřej. Demokracie a lidská práva. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2007, roč. 8, č. 1, s. 61-63. ISSN 1213-0028. [Recenze na knihu: Benhabib, Seyla. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton: Princeton University Press, 2002. ISBN 0-691-04862-2.]

Kubišová, Zuzana; Lánský, Ondřej; Štěch, Ondřej. Světový den filosofie UNESCO: za hranice západocentrismu. Filosofický časopis. 2007, roč. 55, č. 2, s. 302-308. ISSN 0015-1831. [Zpráva z konference: World Philosophy Day 2006.]

Lánský, Ondřej. Gerald Allan Cohen: Iluze liberální spravedlnosti. Filosofický časopis. 2006, vol. 54, no. 6, s. 936-942. ISSN 0015-1831. [Recenze na knihu: Cohen, Gerald Allan; Hrubec, Marek (ed.). Iluze liberální spravedlnosti. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-234-2.]

Kubišová, Zuzana; Lánský, Ondřej. Výzvy globalizace: globální spravedlnost a demokracie. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2006, roč. 7, č. 1, s. 37-41. ISSN 1213-0028. [Recenze na knihu: Hrubec, Marek (ed.). Globální spravedlnost a demokracie. Praha: Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-210-5.]

Lánský, Ondřej. Jiný svět je možný aneb světosystém v krizi. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2005, roč. 6, č. 2, s. 43-46. ISSN 1213-0028. [Recenze na knihu: Wallerstein, Immanuel. Úpadek americké moci. USA v chaotickém světě. Přel. R. Převrátil. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-44-X.]

Lánský, Ondřej. Beck a jeho jiná moderna. Filosofický časopis. 2005, roč. 53, č. 5, s. 805-808. ISSN 0015-1831. [Recenze na knihu: Beck, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Přel. O. Vochoč. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-32-6.]

Lánský, Ondřej. Nancy Fraserová a Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? Filosofický časopis. 2005, roč. 53, č. 2, s. 299-306. ISSN 0015-1831. [Recenze na knihu: Fraserová, Nancy; Honneth, Axel. Přerozdělování nebo uznání? Přel. A. Bakešová a M. Hrubec. Praha: Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-200-8.]

7.4. Překlady

Therborn, Göran. Provázané modernity. Přel. O. Lánský. In: Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016, s. 193-212. ISBN 978-80-7007-470-1. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Therborn, Göran. Entangled Modernities. European Journal of Social Theory. 2003, roč. 6, č. 3, s. 293-305.]

Dussel, Enrique. Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi. Přel. O. Lánský. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 537-554. ISSN 0015-1831. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Dussel, Enrique. A new age in the history of philosophy: the world dialogue between philosophical traditions. XXII World Congress of Philosophy(Seoul, Korea); 2008.]

Young, Iris Marion. Sebeurčení jako absence nadvlády: aplikace na palestinsko-izraelské vztahy. Přel. O. Lánský. In: Táž; Uhde, Zuzana (ed.). Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010, s. 183-213. ISBN 978-80-7007-341-4. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Young, Iris Marion. Self-determination as Non-domination: Ideals Applied to Palestine/Israel. Ethnicities. 2005, roč. 5, č. 2, s. 139-159.]

Duvenage, Pieter. Představení reflektující soudnosti Alessandra Ferrary. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 19-32. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Duvenage, Pieter. Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 127-134.]

Ferrara, Alessandro. Vztah autenticity k normativitě. Odpověď Larmorovi a Honnethovi. Přel. O. Lánský. In: Týž. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 49-62. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Ferrara, Alessandro. The Relation of Authenticity to Normativity: A Response to Larmore and Honneth. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 17-24.]

Honneth, Axel. Úvahy o Ferrarově reflektující autenticitě. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 41-48. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Honneth, Axel. Consideration on Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 11-15.]

Larmore, Charles. Ferrarova teorie autenticity. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 33-40. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Larmore, Charles. Alessandro Ferrara´s theory of authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 5-9.]

8. Popularizace

8.1. Vybrané popularizační a novinové texty

Lánský, Ondřej. Věci s lidskou kůží. Host. 2019, č. 2, s. 34-39. ISSN 1211-9938.

Lánský, Ondřej. Na vrcholu pyramidy. Oligarchie, elity a společnost. Kulturní čtrnáctideník A2. 2019, č. 1, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Teorie elit ve službách politiky? Normalizační kritika expertních týmů. Kulturní čtrnáctideník A2. 2018, č. 24, s. 27. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Návrat elitismu. Teorie zvýhodněných a zbytku společnosti. Kulturní čtrnáctideník A2. 2018, č. 22, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Tožička, Tomáš (eds.). Elity selhaly – rozdělená společnost. Národní zpráva české koalice Social Watch 2018. Praha: Social Watch Česká republika, 2018.

Lánský, Ondřej; Robešová, Petra. Změna étosu. K jednotě politiky a jednání. Kulturní čtrnáctideník A2. 2017, č. 23, s. 26-27. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. O národě utlačovaných. Vrcholné dílo Frantze Fanona. Kulturní čtrnáctideník A2. 2016, č. 15, s. 3. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Robešová, Petra. Různorodé totality. Je dnešní svět skutečně tak skvělý? Kulturní čtrnáctideník A2. 2015, č. 23, s. 10. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkoloniální situace: klíče pro porozumění naší současnosti? Tvar. 2015, č. 14, s. 15-16. ISSN 0862-657X.

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej. Za hranice exotismu. Výstava o interkulturním střetávání. Kulturní čtrnáctideník A2. 2015, č. 16, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Přišla po roce 1989 svoboda? Mezi penězi, volností, chudobou a spravedlností. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 25, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Význam a příslib postkoloniálního myšlení v 21. století. In: Anděl, Jaroslav (ed.). Mody demokracie. Praha: DOX, 2014, s. 60-63. ISBN 978-80-87446-34-8.

Lánský, Ondřej. The Significance and Promise of of Postcolonial Thinking in the 21st Century. In: Anděl, Jaroslav (ed.). Modes of democracy. Praha: DOX, 2014, s. 60-63. ISBN 978-80-87446-35-5.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Rasismus a tzv. zneužívání sociálních dávek. In: Horsáková, Monika (ed.). Prevence projevů extremismu ve školách. Praktický manuál pro učitele. Ostrava: Občanské sdružení Pant, 2014, s. 27-32.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Vpád etiky do politiky. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 16, s. 26-27. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Myslete a pak zvedněte zadek. Odchod organického intelektuála Stuarta Halla. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 5, s. 25. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Bezprizorní a potřební. Charitativní diskurs a hledání alternativy. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 1, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Síla překrucování stereotypů. Postkoloniální bhabhovské inspirace pro naši dobu. Kulturní čtrnáctideník A2. 2013, č. 19, s. 3. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Černošské revolucionářství. Stokely Carmichael a institucionalizovaný rasismus. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 22, s. 37. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. V době pracující chudoby. Prekarizace práce jako program a pohroma. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 11, s. 34. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kniha nepříjemných otázek. O sborníku Postkoloniální myšlení II. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 11, s. 39. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky? In: Sokačová, Linda (ed.). Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti. Praha: Ekumenická akademie, 2012, s. 5-13. ISBN 978-80-904405-9-3. [Článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Proti epistemologickému rasismu. Kulturní čtrnáctideník A2. 2011, č. 24, s. 36. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kolonizace a osvobození v Jižní Americe. Literární noviny. 2008, č. 51, s. 6. ISSN 1210-0021.

Lánský, Ondřej. Západ a postmoderní eroze morálky. Kulturní čtrnáctideník A2. 2007, č. 42, s. 19. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Autentické myšlení. Vzpomínka na Karla Kosíka. Kulturní čtrnáctideník A2. 2006, č. 48. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Globální spravedlnost není akademické téma. Zpráva z konference Philosophy and Social Science 2006. Literární noviny. 2006, č. 25, s. 7. ISSN 1210-0021.

8.2. Popularizační přednášky, rozhovory a vystoupení

Lánský, Ondřej. [Účast v diskusi.] Promítání dokumentu Brexitannia s debatou (Buchtík/Lánský). Org. Friedrich Ebert Stiftung. Praha, 28. 3. 2019. Dostupné z WWW: https://www.facebook.com/events/2244521719209826/

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Fake News: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru. Org. Technická univerzita v Liberci a Česká televize. Liberec, Česká republika, 13. 3. 2019. Dostupné z WWW: http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:101166/na-fake-news-se-zameri-experti-z-ceske-televize

Lánský, Ondřej. Liberalismus zapomněl na sociální složku, upozorňuje sociolog. Jaroslav Bican. Magazín Tiscali, 25. 2. 2019. Dostupné z WWW: https://zpravy.tiscali.cz/liberalismus-zapomnel-na-socialni-slozku-upozornuje-sociolog-324509

Lánský, Ondřej. Střední vrstva u nás stagnuje, socialismus pro bohaté jede dál. Jaroslav Bican. Magazín Tiscali, 21. 2. 2019. Dostupné z WWW: https://zpravy.tiscali.cz/stredni-vrstva-u-nas-stagnuje-socialismus-pro-bohate-jede-dal-324507

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Je současné divadlo nebezpečné? Org. Činohra Národního divadla. Praha, Česká republika, 28. 11. 2018. Dostupné na WWW: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/14447?t=2018-11-28-18-00

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] (Ne)důstojná práce. Org. Magdalena Hajdučková (Mladí zelení). Ostrava, Česká republika, 27. 11. 2018.

Lánský, Ondřej. „Rozdělená společnost?" [Vystoupení v rámci výuky na DAMU.] Org. Karolína Plicková (DAMU). Praha, Česká republika, 31. 10. 2018.

Šourek, Petr; Fischer, Petr. Nerovnost roste a roste i růst nerovnosti. In: Vltava.rozhlas.cz [online]. 1. 9. 2019 [cit. 16.1.2019]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/nerovnost-roste-a-roste-i-rust-nerovnosti-7604270[Odborný respondent v rozhlasovém pořadu.]

Lánský, Ondřej. „Prekarizace práce." [Vystoupení v rámci divadelní inscenace Montovna.] Org. Petr Erbes (DAMU). Divadlo DISK. Praha, Česká republika, 23. 6. 2018.

Lánský, Ondřej. „Pražské jaro 1968 a (teorie) elity." [Vystoupení v panelu Pražské jaro.] 10. evropský festival filozofie: Svoboda a násilí. Org. Milan Dufek, Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Brno). Velké Meziříčí, Česká republika, 11. 6. 2018. Dostupné na WWW: http://www.festivalfilosofie.cz/program/85-festivaly/program/hlavni-program/11-6-2018/195-prazske-jaro

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Reformní modely konce šedesátých let. Org. Josef Straka (Městská knihovna v Praze). Praha, Česká republika, 30. 5. 2018. Dostupné na WWW: https://www.mlp.cz/cz/akce/e22487-reformni-modely-konce-sedesatych-let/

Lánský, Ondřej. „Prekarizace práce." [Přednáška s diskusí.] Odborová akademie – 2. vzdělávací blok. Org. Kateřina Smejkalová (Friedrich Ebert Stiftung). Praha, Česká republika, 19. 5. 2018. Dostupné na WWW: http://www.fesprag.cz/news-list/e/odborova-akademie/

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Národní divadlo a kulturní dědictví dnes. Org. Činohra Národního divadla. Praha, Česká republika, 20. 2. 2018. Dostupné na WWW: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/13224?t=2018-02-20-18-00

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Krize demokracie? Prezentace zvláštního čísla Filosofického časopisu o krizi demokracie a reprezentace a diskuse Pavla Barši, Ondřeje Lánského a Jana Bíby. Org. Ondřej Slačálek. Praha, Česká republika, 19. 12. 2017.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v televizním diskusním pořadu.] Mezinárodní den proti chudobě. Se skromností nejdál dojdeš. In: Dobré ráno. TV, ČT2, 17. 10. 2017, 6:00. Dostupné na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/317291310020102/

Lánský, Ondřej. [Úvodní vystoupení a účast v diskusi.] Promítání a diskuse k filmu 12 let v řetězech. Org. Zdeněk Jehlička. Praha, Česká republika, 3. 10. 2017.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Promítání a diskuse k filmu Česká cesta. Org. Jana Jetmarová. Liberec, Česká republika, 26. 9. 2017.

Lánský, Ondřej. „Univerzální základní příjem v současné krizi: volba anebo nevyhnutelnost?" [Přednáška s diskusí.] Org. Dušan Krátký (Masarykova demokratická akademie). Brno, Česká republika, 19. 9. 2017.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Otroctví v jeho archaické i moderní podobě a koloniální otázka. Org. Rudolf Védoda (Obtýdeník živé literatury Tvar). Praha, Česká republika, 12. 12. 2016.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v televizním diskusním pořadu.] Budoucnost práce. In: Souvislosti Jana Pokorného. TV, ČT2, 26. 10. 2016, 22:30. Dostupné na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/216562220750017/

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelu a účast v diskusi.] Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě. Lidová škola migrace 2016. Org. Multikulturní centrum Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung Praha. Praha, Česká republika, 22. 6. 2016.

Lánský, Ondřej. „Křehkost politické korektnosti: na hraně mezi slušností a zakrýváním skutečnosti?" [Vystoupení v panelu Svoboda projevu a politická korektnost.] 10. evropský festival filozofie: Svoboda a násilí. Org. Milan Dufek, Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Brno). Velké Meziříčí, Česká republika, 9. 6. 2016.

Lánský, Ondřej. Co chybí liberalismu? [Přednáška s diskusí.] Org. Martin Fryč. Knihkupectví a antikvariát Fryč. Liberec, Česká republika, 23. 3. 2016.

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? [Přednáška s diskusí.] Org. Studentský spolek Agora. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Praha, Česká republika, 22. 3. 2016.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi na vybrané téma.]. Obraz versus třetí svět. Fresh Eye. Org. Štěpán Pudlák. Praha, Česká republika, 24. 11. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi k uvedení dokumentárního filmu.]. Ztracen v Kantonu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2015 (27. 10. 2015 – 1. 11. 2015). Org. DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu. Jihlava, Česká republika, 30. 10. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi k uvedení dokumentárního filmu.]. S chutí do toho. Org. Friedrich Ebert Stiftung – zastoupení v ČR. Kino Atlas, Praha, Česká republika, 30. 9. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.]. Epizoda III. – Sbírka a zdraví. Org. Ateliér sochařství UMPRUM a Tranzidisplay. Galerie Tranzitdisplay, Praha, Česká republika, 28. 4. 2015.

Lánský, Ondřej. „Perspektivy postkoloniálního myšlení v současnosti." [Veřejná přednáška v rámci cyklu Národní identita a možnosti postkoloniální teorie.]. Org. Johanka Lomová (VŠUP). VŠUP, Náměstí Jana Palacha 80, Praha, 9. 12. 2014.

Lánský, Ondřej. „O postkolonialismu." [Veřejná přednáška.]. Org. Antonín Horčica (Česko proti chudobě). Klub Kredance prostor, České Budějovice, 10. 11. 2014.

Lánský, Ondřej. Generace Z: Postkolonialismus. [Veřejná přednáška.]. Org. Jan Chmelarčík (Masarykova demokratická akademie Brno). PRAHA//4AM, Brno, 4. 11. 2014.

Lánský, Ondřej. „Důstojnost lidstva a člověka – otevřený projekt, anebo jistý plán?" [Veřejná přednáška (doprovodný program výstavy).]. The Dignity of Man... Ljudsko dostojanstvo... Der menschheit würde... Důstojnost lidstva... mezinárodní výstava. Dům umění města Brna, Brno, 22. 10. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.]. Konference k problematice minimálního příjmu pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Zdeňka Škromacha. Org. Milena Černá (European Minimum Income Network). Jednací sál Senátu PČR, Praha, 7. 10. 2014.

Lánský, Ondřej. „Postkolonialismus a kolonizace v Austrálii." Diskuse k uvedení filmu WHITE-BLACK. Org. Vladimír Turner. Studio Béla (kino Maďarského institutu), Praha, Česká republika, 6. 2. 2014.

Lánský, Ondřej. „Kwame Ture." Formy odporu proti rasismu. Org. SOK, sdružení pro levicovou teorii. Galerie Tranzitdisplay, Praha, Česká republika, 5. 2. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Společnost a práce/Společnost bez práce? Org. Vít Strobach a Michal Trčka. Městská knihovna v Praze, Praha, Česká republika, 22. 1. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.] Panelová diskuse: Kdo domov můj? Česká i globální otázka. Org. Akademie věd České republiky. Praha, Česká republika. 14. 11. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.] Horké léto 2013: blokujeme protiromské pochody. Org. Blokujeme. Univerzitní klub K 4, Praha, Česká republika, 14. 10. 2013.

Lánský, Ondřej. „Stereotyp a rasismus." Workshop: Jak reagovat na narůstající protiromské projevy? Org. Karolína Silná (Česká koalice Social Watch a Ekumenická akademie Praha). České Budějovice, Česká republika. 1. 10. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Exekuce. Org. Městská knihovna v Praze. Praha, Česká republika, 19. 6. 2013.

Lánský, Ondřej. „Jürgen Habermas o Evropě: Politika a emancipace." Východiska z krize evropské integrace. Svět knihy Praha 2013. Org. Svět knihy, společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Praha, 17. 5. 2013.

Lánský, Ondřej. Vnitřní kolonizace: glokální perspektiva. [Přednáška.] Org. Jiří Karen. Slezská Univerzita v Opavě, Opava, Česká republika, 24. 4. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR. Org. Ekumenická akademie Praha. Česká republika, 8. 4. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení na konferenci.] 12 hodin budoucnosti II.: maratón myšlenek, idejí, tezí. Org. Jiří Anděl (Centrum současného umění DOX). Praha, Česká republika, 16. 2. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Postkoloniální myšlení a historiografie. Org. FFabula: spolek studentů historie. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha, Česká republika. 19. 12. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení na konferenci.] Kritika privatizace veřejných služeb a představení alternativ. Závěrečná konference. Org. Ekumenická akademie Praha. Praha, Česká republika, 17. 12. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Mohou ještě politické strany reprezentovat zájmy lidí? Org. Vít Klepárník (CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii; Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice). Goethe-Institut, Praha, Česká republika, 28. 6. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v televizním diskusním pořadu.] Konec kapitalismu?In: Před půlnocí. TV, ČT24, 30. 5. 2012, 23:30. Dostupné na WWW: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/212411058370530/

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Kultura protestu. Org. Ekumenická akademie Praha. Praha, Česká republika, 5. 3. 2012.

Lánský, Ondřej. „Kdo zneužívá sociální dávky?" Konference: Zneužívání sociální dávek. Org. Ekumenická akademie Praha, Praha, Česká republika, 24. 10. 2011.

9. Organizační aktivity

Organizace přednášky: Shamus Rahman Khan: „New Directions in the Study of Elites." Org. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v.v.i.). Praha, Česká republika, 13. 12. 2018.

Organizace přednášky: Shamus Rahman Khan: „Understanding Sexual Violence." Org. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v.v.i.) a Petr Lupač (Katedra sociologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova). Praha, Česká republika, 12. 12. 2018.

Organizace přednášky: Jeffrey Alan Winters: „Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense." Org. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v.v.i.). Praha, Česká republika, 12. 6. 2018.

Organizace semináře: „Význam teorií elit v současné společnosti." Org. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v.v.i.). Praha, Česká republika, 21. 12. 2017.

Organizace přednášky: „Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor. Přednáška Tomáše Samka." Org. Ondřej Lánský (Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze). Praha, Česká republika, 14. 12. 2016.

Organizace semináře: „Naše země jako fantazma." Org. Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v.v.i.). Praha, Česká republika, 7. 12. 2016.

Organizace semináře: „Je třeba zavrhnout liberalismus?" Org. Ondřej Lánský a Michal Trčka. Filosofický ústav AV ČR. Praha, Česká republika, 17. 12. 2015.

Organizace konference: „Odpovědnost v době neodpovědnosti. 14. ročník konference Filosofie a sociální vědy." Org. Martin Brabec, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec, Ondřej Lánský, Martin Profant. Praha, Liberec, Bratislava, Česká republika, Slovenská republika, 11. 11. – 12. 11. 2014, 13. 11. 2014, 18. 11. – 19. 11. 2014.

Organizace semináře: „Postkoloniální myšlení IV." Org. Ondřej Lánský (Centrum globálních studií, společné pracoviště AV ČR a UK v Praze). Praha, Česká republika, 7. 4. 2014.

 

03-02-2016 13:35:42