Ondřej Lánský

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 283880416

Mobil: 607532776

1. Současná pozice

2016 – dosud Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Sociologické myšlení a sociální teorie 2. poloviny 20. století s důrazem na témata modernity, pokroku, sociologie práce a marxismu. V této souvislosti klade důraz na tyto autory: Irena Dubská, Jindřich Filipec, Radovan Richta, Eduard Urbánek ad.

3. Oblast kompetence

Sociální filosofie a sociální (sociologická) teorie, kritická teorie, postkoloniální myšlení (teorie), české sociologické myšlení 2. pol. 20. století.

4. Dosavadní pracovní pozice

09/2015 – dosud odborný asistent s vědeckou hodností, Katedra občanské výchovy a filozofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

10/2011 – dosud odborný asistent s vědeckou hodností; Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

10/2013 – 08/2015 vedoucí katedry filosofie; Katedra filosofie, Fakultapřírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

04/2006 – 12/2015 doktorand/postdoktorand; Centrum globálních studií, Oddělení morální a politické filosofie, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

5. Studium

2006 – 2011 studium doktorského studijního programu sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (Ph.D.)

2009 složení rigorózní zkoušky v oboru sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (PhDr.)

2001 – 2006 studium magisterského studijního programu sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze (Mgr.)

6. Stipendia a granty

2015 Projekt AV ČR: Strategie AV 21. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Konkrétní úkol: Modernita/modernity v kulturních a civilizačních kontextech

7. Pedagogická činnost

2015 – dosud Výuka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2011 – dosud Výuka na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

2011 Výuka na Fakultě Filosofické Univerzity Pardubice

2008 – 2009 Výuka na Metropolitní Univerzitě Praha, o. p. s.

8. Publikace

8.1 Monografie

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-439-8. [Samostatná monografie.]

Havránek, Vít; Lánský, Ondřej (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. [Editovaný sborník odborných textů.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha, Filosofia 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Spoluautorství kolektivní monografie.]

8.2. Odborné články

Lánský, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia. 2014, roč. 11, č. 1, s. 41-60. ISSN 1214-813X. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012, s. 157-164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 555-574. ISSN 0015-1831. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Liberation contra Liberalism. In: Gallagher, Kerry (ed.). Multiculturalism: Critical and Inter-Disciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011, s. 275-281. ISBN 978-1-84888-063-4. [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011, s. 135-155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Kapitola v kolektivní monografii.]

9. Překlady

Dussel, Enrique. Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi. Přel. O. Lánský. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 537-554. ISSN 0015-1831. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Dussel, Enrique. A new age in the history of philosophy: the world dialogue between philosophical traditions. XXII World Congress of Philosophy (Seoul, Korea); 2008.]

Young, Iris Marion. Sebeurčení jako absence nadvlády: aplikace na palestinsko-izraelské vztahy. Přel. O. Lánský. In: Táž; Uhde, Zuzana (ed.). Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010, s. 183-213. ISBN 978-80-7007-341-4. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Young, Iris Marion. Self-determination as Non-domination: Ideals Applied to Palestine/Israel. Ethnicities. 2005, roč. 5, č. 2, s. 139-159.]

Duvenage, Pieter. Představení reflektující soudnosti Alessandra Ferrary. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 19-32. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Duvenage, Pieter. Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 127-134.]

Ferrara, Alessandro. Vztah autenticity k normativitě. Odpověď Larmorovi a Honnethovi. Přel. O. Lánský. In: Týž. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 49-62. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Ferrara, Alessandro. The Relation of Authenticity to Normativity: A Response to Larmore and Honneth. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 17-24.]

Honneth, Axel. Úvahy o Ferrarově reflektující autenticitě. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 41-48. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Honneth, Axel. Consideration on Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 11-15.]

Larmore, Charles. Ferrarova teorie autenticity. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 33-40. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Larmore, Charles. Alessandro Ferrara´s theory of authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 5-9.]

10. Popularizace - texty

Lánský, Ondřej; Robešová, Petra. Různorodé totality. Je dnešní svět skutečně tak skvělý? Kulturní čtrnáctideník A2. 2015, č. 23, s. 10. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkoloniální situace: klíče pro porozumění naší současnosti? Tvar. 2015, č. 14, s. 15-16. ISSN 0862-657X.

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej. Za hranice exotismu. Výstava o interkulturním střetávání. Kulturní čtrnáctideník A2. 2015, č. 16, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Přišla po roce 1989 svoboda? Mezi penězi, volností, chudobou a spravedlností. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 25, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Význam a příslib postkoloniálního myšlení v 21. století. In: Anděl, Jaroslav (ed.). Mody demokracie. Praha: DOX, 2014, s. 60-63. ISBN 978-80-87446-34-8.

Lánský, Ondřej. The Significance and Promise of of Postcolonial Thinking in the 21st Century. In: Anděl, Jaroslav (ed.). Modes of democracy. Praha: DOX, 2014, s. 60-63. ISBN 978-80-87446-35-5.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Vpád etiky do politiky. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 16, s. 26-27. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Myslete a pak zvedněte zadek. Odchod organického intelektuála Stuarta Halla. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 5, s. 25. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej; Matoška, Lukáš. Bezprizorní a potřební. Charitativní diskurs a hledání alternativy. Kulturní čtrnáctideník A2. 2014, č. 1, s. 29. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Síla překrucování stereotypů. Postkoloniální bhabhovské inspirace pro naši dobu. Kulturní čtrnáctideník A2. 2013, č. 19, s. 3. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Černošské revolucionářství. Stokely Carmichael a institucionalizovaný rasismus. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 22, s. 37. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. V době pracující chudoby. Prekarizace práce jako program a pohroma. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 11, s. 34. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kniha nepříjemných otázek. O sborníku Postkoloniální myšlení II. Kulturní čtrnáctideník A2. 2012, č. 11, s. 39. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky? In: Sokačová, Linda (ed.). Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti. Praha: Ekumenická akademie, 2012, s. 5-13. ISBN 978-80-904405-9-3. [Článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Proti epistemologickému rasismu. Kulturní čtrnáctideník A2. 2011, č. 24, s. 36. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Kolonizace a osvobození v Jižní Americe. Literární noviny. 2008, č. 51, s. 6. ISSN 1210-0021.

Lánský, Ondřej. Západ a postmoderní eroze morálky. Kulturní čtrnáctideník A2. 2007, č. 42, s. 19. ISSN 1803-6635.

Lánský, Ondřej. Autentické myšlení. Vzpomínka na Karla Kosíka. Kulturní čtrnáctideník A2. 2006, č. 48. ISSN 1803-6635.

11. Popularizace – přednášky apod.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi na vybrané téma.]. Obraz versus třetí svět. Fresh Eye. Org. Štěpán Pudlák. Praha, Česká republika, 24. 11. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi k uvedení dokumentárního filmu.]. Ztracen v Kantonu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2015 (27. 10. 2015 – 1. 11. 2015). Org. DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu. Jihlava, Česká republika, 30. 10. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi k uvedení dokumentárního filmu.]. S chutí do toho. Org. Friedrich Ebert Stiftung – zastoupení v ČR. Kino Atlas, Praha, Česká republika, 30. 9. 2015.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.]. Epizoda III. – Sbírka a zdraví. Org. Ateliér sochařství UMPRUM a Tranzidisplay. Galerie Tranzitdisplay, Praha, Česká republika, 28. 4. 2015.

Lánský, Ondřej. „Perspektivy postkoloniálního myšlení v současnosti." [Veřejná přednáška v rámci cyklu Národní identita a možnosti postkoloniální teorie.]. Org. Johanka Lomová (VŠUP). VŠUP, Náměstí Jana Palacha 80, Praha, 9. 12. 2014.

Lánský, Ondřej. „O postkolonialismu." [Veřejná přednáška.]. Org. Antonín Horčica (Česko proti chudobě). Klub Kredance prostor, České Budějovice, 10. 11. 2014.

Lánský, Ondřej. Generace Z: Postkolonialismus. [Veřejná přednáška.]. Org. Jan Chmelarčík (Masarykova demokratická akademie Brno). PRAHA//4AM, Brno, 4. 11. 2014.

Lánský, Ondřej. „Důstojnost lidstva a člověka – otevřený projekt, anebo jistý plán?" [Veřejná přednáška (doprovodný program výstavy).]. The Dignity of Man... Ljudsko dostojanstvo... Der menschheit würde... Důstojnost lidstva... mezinárodní výstava. Dům umění města Brna, Brno, 22. 10. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.]. Konference k problematice minimálního příjmu pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Zdeňka Škromacha. Org. Milena Černá (European Minimum Income Network). Jednací sál Senátu PČR, Praha, 7. 10. 2014.

Lánský, Ondřej. „Postkolonialismus a kolonizace v Austrálii." Diskuse k uvedení filmu WHITE-BLACK. Org. Vladimír Turner. Studio Béla (kino Maďarského institutu), Praha, Česká republika, 6. 2. 2014.

Lánský, Ondřej. „Kwame Ture." Formy odporu proti rasismu. Org. SOK, sdružení pro levicovou teorii. Galerie Tranzitdisplay, Praha, Česká republika, 5. 2. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Společnost a práce/Společnost bez práce? Org. Vít Strobach a Michal Trčka. Městská knihovna v Praze, Praha, Česká republika, 22. 1. 2014.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.] Panelová diskuse: Kdo domov můj? Česká i globální otázka. Org. Akademie věd České republiky. Praha, Česká republika. 14. 11. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v panelové diskusi.] Horké léto 2013: blokujeme protiromské pochody. Org. Blokujeme. Univerzitní klub K 4, Praha, Česká republika, 14. 10. 2013.

Lánský, Ondřej. „Stereotyp a rasismus." Workshop: Jak reagovat na narůstající protiromské projevy? Org. Karolína Silná (Česká koalice Social Watch a Ekumenická akademie Praha). České Budějovice, Česká republika. 1. 10. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Exekuce. Org. Městská knihovna v Praze. Praha, Česká republika, 19. 6. 2013.

Lánský, Ondřej. „Jürgen Habermas o Evropě: Politika a emancipace." Východiska z krize evropské integrace. Svět knihy Praha 2013. Org. Svět knihy, společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Praha, 17. 5. 2013.

Lánský, Ondřej. Vnitřní kolonizace: glokální perspektiva. [Přednáška.] Org. Jiří Karen. Slezská Univerzita v Opavě, Opava, Česká republika, 24. 4. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR. Org. Ekumenická akademie Praha. Česká republika, 8. 4. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení na konferenci.] 12 hodin budoucnosti II.: maratón myšlenek, idejí, tezí. Org. Jiří Anděl (Centrum současného umění DOX). Praha, Česká republika, 16. 2. 2013.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Postkoloniální myšlení a historiografie. Org. FFabula: spolek studentů historie. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha, Česká republika. 19. 12. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení na konferenci.] Kritika privatizace veřejných služeb a představení alternativ. Závěrečná konference. Org. Ekumenická akademie Praha. Praha, Česká republika, 17. 12. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Mohou ještě politické strany reprezentovat zájmy lidí? Org. Vít Klepárník (CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii; Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice). Goethe-Institut, Praha, Česká republika, 28. 6. 2012.

Lánský, Ondřej. [Vystoupení v diskusi/semináři.] Kultura protestu. Org. Ekumenická akademie Praha. Praha, Česká republika, 5. 3. 2012.

Lánský, Ondřej. „Kdo zneužívá sociální dávky?" Konference: Zneužívání sociální dávek. Org. Ekumenická akademie Praha, Praha, Česká republika, 24. 10. 2011.

12. Vědecko-organizační aktivity

Organizace semináře: „Je třeba zavrhnout liberalismus?" Org. Ondřej Lánský a Michal Trčka. Praha, Česká republika, 17. 12. 2015.

Organizace konference: „Odpovědnost v době neodpovědnosti. 14. ročník konference Filosofie a sociální vědy." Org. Martin Brabec, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec, Ondřej Lánský, Martin Profant. Praha, Liberec, Bratislava, Česká republika, Slovenská republika, 11. 11. – 12. 11. 2014, 13. 11. 2014, 18. 11. – 19. 11. 2014.

Organizace semináře: „Postkoloniální myšlení IV." Org. Ondřej Lánský (Centrum globálních studií, společné pracoviště AV ČR a UK v Praze). Praha, Česká republika, 7. 4. 2014.

03-02-2016 13:35:42