Ivan Landa

Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +042 222 220 124

1. Současná pozice

2013 – Vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Český marxismus a disidentské hnutí

Hegel a německý idealismus

3. Oblast kompetence

Filosofie náboženství

Teorie subjektivity

4. Zaměstnání

2012-2013 Individuální vědecký pracovník se zaměřením na moderní českou filosofii, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

2011-2012 Externí vyučující, Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Univerzita Pardubice

2009-2011 Juniorský výzkumný pracovník, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

2007-2008 Juniorský výzkumný pracovník, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

2006-2010 Odborný asistent, Katedra filosofie, Pedagogická fakulta, Technická univerzita Liberec

5. Studium

1996–2002 Magisterské studium filosofie (FF UK v Praze), Mgr.

2002–2010 Doktorské studium filosofie (FF UK v Praze), Ph.D.

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

2001 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Německo, Erasmus (březen-září)

2003–2004 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Německo, DAAD (říjen-září)

2007–2008 Stipendium Nadace Jana Husa

2009 Paul Celan Fellowship, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň,

Rakousko (leden-červen)

2009-2011 Juniorský výzkumný grant „Hegelova filosofie náboženství" (GA AV)

7. Publikace

7.1. Editor kolektivní monografie

1. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia 2017, 491 s. [editor společně s J. Mervartem a kol.]

Autorství:

Teologie smrti Boha a marxistický ateismus. s. 245-274.

2. Hegels Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006. [editor společně s J. Karáskem a J. Kunešem]

7.2. Odborné články a recenzní studie

(spolu s F. Boreckým) Jubilant Ivan Dubský, in: Filosofický časopis, roč. 64, 2016/6, s. 973-976.

(spolu s Emilií Těšínskou a Jiřím Drahošem) Ernst Mach: pedagog a technik, in: Československý časopis pro fyziku, roč. 66, 2016/3, s. 167-174.

Idea univerzity. Fichte a Schleiermacher v dialogu, in: Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T. (eds.) Moderní univerzita. Ideál a realita. Filosofia, Praha 2015, s. 51-68.

(spolu s M. Hauserem) Marxova filosofie. Úvodní slovo, in: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/3, s. 323-324.

Marxova filosofická antropologie, in: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/3, s. 339-355.

Hegelův aforismus „Punčocha zalátaná je lepší nežli děravá, in: Starý, J., Škochová, O., Pelikánová, J., (eds.), Varia Obscura. Sborník k 50. narozeninám Jaroslava Tulky, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 19-25.

Kosíkova dialektika konkrétního, in: E. Kohák, J. Trnka (eds.), Hledání české filosofie, Filosofia, Praha 2012, s. 231-257.

Dějiny a problém zla. Hegelova teodicea, in: Filosofický časopis  roč. 60, 2012/5, s. 643-665.

Die trinitarische Spekulation und göttliche Freiheit beim späten Schelling, in: Communio viatorum 2011/3, s. 74-86.

Hegelovy „Přednášky o filosofii dějin" – bilance a perspektiva, in: Filosofický časopis, roč. 59, 2011/6, s. 931-937.

Jednota dvou přirozeností: Hegel a „Symbolum Chalcedonense", in: Reflexe 2011/40, s. 21-49.

Poznatelnost Boha ve filosofii G. W. F. Hegela, in: Filozofia 2011/1, s. 59-73.

Smrt Boha a smrt smrti. Hegelova spekulativní christologie, in: Teologická reflexe  2010/1, s. 76-92.

Patočka a negativní platonismus, in: T. Hermann, V. Schifferová (eds.): Jan Patočka. České dějiny a Evropa, Semily 2007, s. 40-49.

Dějiny a vědomí. Příspěvek k Hegelově filosofii dějin, in: D. Krámský (ed.): Humanitní vědy dnes a zítra, Liberec 2007, s. 135-144.

Rádlova teorie Ideje, in: T. Hermann, A. Markoš (eds.): Emanuel Rádl - vědec a filosof, Praha 2004, s. 290-309.

7.3. Popularizační články

(spolu s J. Mervartem a J. Robertsonem) On Czech Marxism: an interview with Ivan Landa and Jan Mervart, in: LeftEast, September 2016/6, s. 1-12.

Karel Kosík a Pražské jaro, in: Listy, roč. 46, 2016/4, s. 81-87. 

8. Překlady

Gutschmidt, H., Od 'ideje univerzity' k 'budoucnosti našich vzdělávacích ústavů'. Pojem kultivace a myšlenka univerzity v německé filosofii od Schillera po Nietzscheho, in: Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T. (eds.) Moderní univerzita. Ideál a realita. , Praha 2015, s. 27-50.

Hegel, G. W. F., Přednášky o filosofii náboženství. Úvod. Pojem náboženství, Praha: Oikoymenh, 2014 [v přípravě].

Koch, A. F., Hegel o indexikalitě a smyslové jistotě, Filosofický časopis 54/6, 2006, s. 835-853.

Rádl, E., Dějiny biologických teorií II., Academia, Praha 2006 [spolupřekladatel].

9. Organizační aktivity

Workshop „Útěcha z filosofie Emanuela Rádla (1942-2012)", Praha, 6. 6.2012 (společně s T. Hermannem)

Workshop „Karel Marx budoucím. Marxův význam pro současnost", Praha, 30.9.2013 (společně s M. Hauserem)

Konference „Marxisticko-křesťanský dialog v Československu", Praha, 23.10.2013 (společně s J. Mervartem)

03-07-2013 10:21:08