Petr Kužel

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 739 048 055

1. Současná pozice

2013 – Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Teorie subjektu, nesubstanční ontologie, marxismus, filosofie Egona Bondyho, filosofie Louise Althussera.

3. Oblast kompetence

Politická filosofie, současná francouzská filosofie, česká filosofie 2. pol . 20. století.

4. Studium

2009 Obor „filosofie – český jazyk a literatura", FF MU v Brně (Mgr.)

2009 - 2014 Doktorské studium filosofie, PedF UK v Praze (Ph.D.)

5. Stipendia a granty

2016–2018 Řešitel projektu GA ČR Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity.

2011 – 2013 Hlavní řešitel grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Marxova metoda a francouzský marxismus".

2012 – 2013 stipendijní pobyt na Université Paris X Nanterre – La Défense, France

2008 – 2009 stipendijní pobyt na Faculté de Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, France

6. Pedagogická činnost

2010 – 2012 Výuka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

2009 – 2010 Výuka na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity

7. Publikace

7.1 Monogafie

Editor publikace: Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia 2017, 412 s.

Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět, Praha: Filosofia 2014, 406 s.

7.2. Odborné články 

Politické myšlení Egona Bondyho, in: Kužel, P. (ed.), Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia, 2017, s. 13-59.

Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho, in: Landa, I. – Mervart, J., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017, s. 203-229.

Ideologie, in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 113-130. (spolu se Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, M.).

Úskalí partikularismu a otázka subjektu, in: Kanda R. (ed.) Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 59-82.

Marx, Althusser a problém metody, in Filosofický časopis. Roč. 63, 2015/3, s. 379-396. 

Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý, in: Pelcová, N., Hogenová, A. (eds.), Time in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conferece. Prague : Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2014, s. 56-61.

Význam nominalismu ve filosofii Louise Althussera, in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě III., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2013, s. 207-213.

Althusser, Marx a neempiristická teorie dějin, in: Dějiny – Teorie – Kritika, 2013/2, s. 191-208.

Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu, in: M. Kouba – I. Říha (eds.), Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě, Pardubice, Vydavatelství univerzity Pardubice 2012, s. 23-32.

Několik poznámek o možné syntéze metaetického naturalismu a intuicionismu, in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2012, s. 119-123.

Všenáprava věcí lidských, in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012, s. 133-139.

Účel, smysl a ontologické předpoklady Komenského antropologie, in: Pelcová, N., Hogenová, A. et al., Smysl ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 2012, s. 85-91.

Vzdělanostní společnost?, in: Pelcová, N., Hogenová, A. et al., Dialog ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 2012, s. 278-296.

Bondyho ontologická útěcha, in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě I., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2011, s. 232-254.

7.3. Recenze

Michael Hauser – Prolegomena k filosofii současnosti, in: Filosofický časopis 56, 2008/5, s. 772-778.

8. Překlady

Fernanda Navarro, „Démokritova linie. Rozhovor s Louisem Althusserem", přel. Petr Kužel, in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012, č. 3, s. 34.

9. Popularizace - texty

Rovnost a svoboda jsou od sebe neoddělitelné: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem, in: Filosofický časopis. 2016, 64(2), 163-169.

Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel, in: Contradictions. A Journal for Critical Thought. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 169-184.

Re-thinking the Revolution, in: Czech Journal of Contemporary History, Vol. III (2015), s. 199-202.

Promýšlení revoluce z roku 1989, in: Akademický bulletin AV ČR, 2014/12, s. 6-7. 

Althusser: filosofie a politika, in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012/3, s. 18–19.

Marx nebyl prorok ani historicista, in: Britské listy, 28. 3. 2007. Dostupný na http://www.blisty.cz/art/33585.html.

10. Popularizace - přednášky, debaty

„Nesubstanční ontologie a současná fyzika". Přednáška v rámci libereckého Kemp alternativ, 3. srpna 2017.

„Příčiny a sociální důsledky krize". Přednáška v rámci cyklu přednášek: „Progresivní diskurz proti xenofobii", Liberec, Kino Varšava, 19. září 2017.

„Marxův Kapitál a současný kapitalismus", Institut pro rozvoj levicové teorie, Praha, 15. prosince 2015.

„Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera", 25. Letní filosofická škola s tématem: „Evoluce, revoluce, reformace", Dub nad Moravou, 2. července 2015.

„Marxova metoda zkoumání", Institut pro rozvoj levicové teorie, Praha, 28. dubna 2015.

„Marxistická ekonomie kapitalismu", Lidový dům, Masarykova demokratická akademie, 25. dubna 2012.

„Marxova filosofie z pohledu Louise Althussera a Étienna Balibara", Galerie Lapidárium, Praha 15. 6. 2011.

„Marxova metoda", Galerie Lapidárium, Praha, 6. 3. 2008.

11. Vědecko-organizační aktivity

Uspořádání mezinárodní konference (spolu s N. Nesbittem a M. Hauserem):Ideology after the End of Ideologies. Praha 15. června 2016, organizováno Princeton University a Filosofickým ústavem AV ČR.

Uspořádání mezinárodní konference: Význam Egona Bondyho pro současné myšlení. Praha, 18. 11. 2015.

Uspořádání mezinárodního workshopu (spolu s N. Nesbittem): Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valorization, Praha, 6. 5.2016.

Uspořádání konference „Význam Egona Bondyho pro současné myšlení", Praha, 18. listopadu 2015.

Uspořádání workshopu „Filosofie Louise Althussera"(společně s PhDr. Janem Mervartem, Ph.D.). Praha, 1. prosince 2014.

Organizace konference „1989: Thinking Revolution in East-Central Europe" organizované oddělením pozdního socialismu a postsocialismu ÚSD, AV a oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV 2.-3. října 2014.

Uspořádání konference „Socialismus a ideologie", (společně s Mgr. M. Hauserem, Ph.D.), Praha 14. 3. 2013.

03-07-2013 11:11:34