Konference a workshopy

Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises

19.09.
2019

Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises

9.30,Academic Conference Center, Husova 4, Prague

We invite you to
Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises
workshop

September 19–20, 2019
Academic Conference Center, Husova 4, Prague

Speakers: Una Blagojević, Selin Çağatay, Ankica Čakardić, Nina Fárová, Ľubica Kobová, Kateřina Kolářová, Zuzana Maďarová, Ewa Majewska, Jan Matonoha, Agnieszka Mrozik , Blanka Nyklová, Libora Oates-Indruchová, Almira Ousmanova, Katarzyna Stanćzak-Wiślicz, Tereza Stejskalová, Veronika Valkovičová

Keynote: Zsófia Lóránd

Organized on the initiative of the COST Action New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT), in association with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Department of Gender Studies at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, and Contradictions: A Journal for Critical Thought, the workshop will explore two broad issues: the current crisis of capitalism and liberal democracy and the legacies of state-socialist emancipation. By connecting feminist political thought, theory, and philosophy with the history of Eastern and Central Europe, this event aims to facilitate an intellectual and political exchange of ideas between theoretical approaches and historical-analytical reassessments of one of the most ambitious projects of women’s emancipation in the past.

There will be no registration fee. The workshop site is wheel-chair accessible.

For further information, see here http://kontradikce.flu.cas.cz/aktuality#Workshoptwentytwenty or https://www.facebook.com/events/326006881449715/

Thursday September 19, 2019
9:30 – 10:00 coffee
10:00 – 10:30 welcome, introductory remarks

10:30 – 12:30
chair: Jan Mervart
Jan Matonoha: “Dozens of Plateaux”: a Preliminary “Inter-survey of the Nearest Past”: Periodizing Works of Czech Female Authors Published between 1948–1989 from a Gender Perspective, with a Special Regard to 1970s and 1980s Dissent and Exile Literature
Agnieszka Mrozik: Female “Architects” of the Polish People’s Republic: The Case of Zofia Dembińska as a Critical Contribution to the Feminist Theory and Biographical Writing in Poland
Blanka Nyklová, Nina Fárová: Gender Seen and Unseen

lunch

13:30 – 14:00 Mikołaj Ratajczak: Presentation of the Journal Praktyka Teoretyczna

14:00 – 16:00
chair: Zsófia Lóránd
Una Blagojević: Women Intellectuals—Praxis—the Korčula Summer School: 1963–74
Ľubica Kobová: Socialist Feminist Manifestos and their Subjects

coffee break

16:30 – 18:00
chair: Joseph Grim Feinberg
Ankica Čakardić: Early Social Reproduction Theory and its Contemporary Strands
Tereza Stejskalová: The Emancipated Household in Czechoslovakia: A Resource to Reinvent Domestic Space
Almira Ousmanova: Feminism, Marxism and Love: Rethinking the Ongoing Debates on Sexual Revolution and Socialism

coffee break

18:30- 20:00 keynote
Zsófia Lóránd: The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia

Friday September 20, 2019
9:30 – 10:00 coffee

10:00 – 12:00
chair: Ľubica Kobová
Katarzyna Stanćzak-Wiślicz: “Imagined Genealogy”: Legacies of Socialist-State Emancipation, Dissent Discourses and Polish Feminism after 1989
Kateřina Kolářová: Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality and the Limits of National Belonging
Libora Oates-Indruchová: Post-1989 Czech Historiography of State Socialism: Gendered, but Gender-Blind

lunch

13:00 – 15:00
chair: Mikołaj Ratajczak
Selin Çağatay: Redefining the Strike, Building (Left-)Feminist Solidarity: Transnational Mobilizations around the International Women’s Strike
Zuzana Maďarová, Veronika Valkovičová: Is Feminism Doomed? Contested and Complex Paths of Feminism in Slovakia
Ewa Majewska: The Impossible Complaint as a Symptom of Contemporary Crisis: Feminism, Critical Theory and Academia Today

15:00 – 15:30 concluding remarks

 

September 19–20, 2019
Academic Conference Center, Husova 4, Prague

Speakers: Una Blagojević, Selin Çağatay, Ankica Čakardić, Nina Fárová, Ľubica Kobová, Kateřina Kolářová, Zuzana Maďarová, Ewa Majewska, Jan Matonoha, Agnieszka Mrozik , Blanka Nyklová, Libora Oates-Indruchová, Almira Ousmanova, Katarzyna Stanćzak-Wiślicz, Tereza Stejskalová, Veronika Valkovičová

Keynote: Zsófia Lóránd

Organized on the initiative of the COST Action New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT), in association with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Department of Gender Studies at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, and Contradictions: A Journal for Critical Thought, the workshop will explore two broad issues: the current crisis of capitalism and liberal democracy and the legacies of state-socialist emancipation. By connecting feminist political thought, theory, and philosophy with the history of Eastern and Central Europe, this event aims to facilitate an intellectual and political exchange of ideas between theoretical approaches and historical-analytical reassessments of one of the most ambitious projects of women’s emancipation in the past.

There will be no registration fee. The workshop site is wheel-chair accessible.

For further information, see here http://kontradikce.flu.cas.cz/aktuality#Workshoptwentytwenty or https://www.facebook.com/events/326006881449715/

Číst dál...

Dialectics Returns. Workshop on Dialectical Thinking

12.09.
2019

Dialectics Returns. Workshop on Dialectical Thinking

Od 10.00 do 19.00 v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, 110 00 Praha 1.

Číst dál...

Michel Foucault: Archeologie vědění

24.05.
2019

Michel Foucault: Archeologie vědění

Od 14:15, havní budova FF UK, v místnost P300

Pozvánka

Tento rok uběhne padesát let od vydání jediného ryze teoretického spisu Michela Foucaulta (1926-1984) – Archeologie vědění, kterým se uzavírá (přinejmenším podle tradičních interpretací) první období myšlenkové dráhy tohoto francouzského myslitele. Rozhodně však nelze tvrdit, že by Foucault archeologickou metodu opouštěl. Spíše opak je pravdou. Její nesmazatelné stopy lze nacházet v různých podobách i v následujících Foucaultových analýzách. Účastníci kolokvia se zaměří na dědictví této relativně méně známé a těžko dešifrovatelné práce, určující postupy archeologie v kontextu celého Foucaultova díla, jakož i možné přesahy do jiných oblastí jako je hudba či výtvarné umění.

Číst dál...

Pozvánka na akci 2000 slov dnes v Knihovně Akademie věd

31.10.
2018

Pozvánka na akci 2000 slov dnes v Knihovně Akademie věd

Od 18:00 ve studovně Knihovny Akademie věd na Národní.

Letos je tomu padesát let, co skupina akademiků kolem Otta Wichterleho oslovila spisovatele Ludvíka Vaculíka, aby sepsal manifest, který měl pobídnout veřejnost k aktivnímu zapojení se do politického života. Výsledkem se stal úderný dokument "2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem", jež podepsalo víc než 100 tisíc lidí. Sepsáním manifestu vrcholila snaha o demokratizaci státního socialismu ukončená srpnovou invazí. Předcházela mu mimo jiné živá debata o společenských implikacích vědecko-technologické revoluce a možnostech jejího využití k rozvoji člověka.

Nostalgické připomínání více či méně nenaplněných nebo přímo zrazených vizí a utopií minulosti také znamená konfrontaci s absencí podobných narativů v současnosti. Čím více upínáme svou pozornost k minulosti, tím intenzivněji vnímáme, že dnes chybí emancipační politické či sociální vize. Prázdný prostor idejí pak snadno vyplňují fikce populistů a nacionalistů. Vkrádá se otázka, jestli kritičtí intelektuálové a intelektuálky nevyklidili své pozice ve veřejném prostoru příliš snadno. Nabízí se několik otázek: Jakou roli hráli vědci a vědkyně v politických a společenských transformačních procesech v minulosti a jakou hrají dnes? Slouží dnes vědecké instituce k reflexi společensko-politických změn? Nechává akademický provoz zaměřený na efektivitu a kvantitu produkce dostatek prostoru pro společenskou kritičnost vědců a vědkyň? A jaké frustrace práce ve vědecké instituci generuje?

Filosofický ústav Akademie věd ve spolupráci s uměleckým kolektivem ABV - Ateliér bez vedoucího pořádá veřejné slyšení, při kterém budou přizvaní akademici a akademičky společně hledat odpovědi na tyto otázky. Po prezentaci jejich příspěvků bude následovat debata nad aktualizovaným manifestem 2000 slov.

Veřejného slyšení se zúčastní Tereza Stöckelová, Vít Strobach, Milena Bartlová, Joe Grim Feinberg, Pavel Himl, Michael Komm a další.

Číst dál...