GAČR

'Bolzano to Badiou'

'Bolzano to Badiou'

Řešitel:Solver:F. Nick Nesbitt (2019-2021)
Poskytovatel:Grant:Projekty financované Grantovou agenturou České republiky

„Jednota a mnohost v současném myšlení."/“Unity and Multiplicity in Contemporary Thought.”

„Jednota a mnohost v současném myšlení."/“Unity and Multiplicity in Contemporary Thought.”

Řešitel:Solver:Joseph Grim Feinberg (2017-2019: člen badatelského týmu/member of research team)
Poskytovatel:Grant:Projekty financované Grantovou agenturou České republiky

Tovární města Baťova koncernu

Projekt GA ČR "Tovární města Baťova koncernu" (viz http://bata-towns.webnode.cz/project/)

14-10-2013 11:25:03