Joseph Grim Feinberg

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 790 887 565

1. Současná pozice

Vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Český marxistický humanismus (Kosík, Kalivoda, Sviták); disent a analýza systému sovětského typu (Havel, Budapešťská škola), teorie populismu a antipopulismu (Laclau, Rancière)

3. Oblast kompetence

Politická teorie (teorie politické subjektivity); kritická teorie (frankfurtská škola); estetika a politika

4. Jiné zaměstnání

Výzkumný pracovník v Sociologickém ústavu, SAV (od r. 2013)

5. Studium

2014 Ph.D., Unversity of Chicago (antropologie)

2006 M.A., University of Chicago (antropologie)

2002 B.A., Grinnell College (filosofie a antropologie)

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

Soluň, Řecko: Škola politických věd, Aristotelova universita (účast na konferenci, setkání s badateli), 26. 6. – 2. 7. 2015

St. Louis, USA: Washington University (účast na semináři, badání v knihovně), 9. 2014 – 2. 2015

Výzkumný pobyt v Budapešti, listopad 2012

2010-2011 Fulbright-Hays Doctoral Dissertation Research Abroad, stipendium pro doktorský výzkum

2002-2003 Fulbright IIE, stipendium pro předdoktorské studium

6. Pedagogická činnost

2013- Universität Wien, vyučovaný předmět: „The People and the Public" (teorie populismu, nacionalismu, sociálních hnutí a veřejné sféry)

2006-2010 University of Chicago, vyučované předměty: „Self, Culture and Society" (úvod do sociální teorie); „Explorations in Oral Narrative" (lidová slovesnost, teorie vyprávění)

2008 Loyola University Chicago, vyučovaný předmět: „Folktales in Society and History" (lidové pověsti z historického a společensky-vědeckého hlediska)

7. Publikace

7.1. Knihy

1. G. M. Tamás, K filosofii socialismu (přel. Pavel Siostrzonek). Praha: Filosofia (2016) (editorem spolu s Pavlem Siostrzonkem).

2. Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World (editor, překladatel a autor úvodní studie). Chicago: Charles H. Kerr, 2014.

7.2. Odborné články

1. „Človek alebo občan? Alebo, či v obrodnom reformnom procese šlo vôbec o občiansku spoločnosť...". In Miroslav Tížik a Norbert Kmeť, eds., Príliš ľudská tvár socialismu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu v roku 1968. Bratislava: Sociologický ústav SAV (v tisku).

2. „Na troskách civilizace. Barbarská filosofie G. M. Tamáse". In: G. M. Tamás, Komunismus na troskách socialismu, přel. P. Siostrzonek, ed. P. Siostrzonek a J. G. Feinberg. Prague: Filosofia (2016), s. 9-30.

3. „'Jeden veľký kolektív'. Folklór ako vystúpenie a organizácia". Sociológia r. 48, č. 4 (2016), s. 357-376.¨

4. „Ještě mladší Marx, antipolitik a antiobčan". Filosofický časopis r. 63, č. 3 (2015), s. 357-377.

5. „Cestami emancipací" (rozhovor s Ánges Hellerovou). Filosofický časopis r. 63, č. 3 (2015), s. 325-338.

6. „Human, All Too Human? (Introduction and Homage to Ivan Sviták)". In: Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World, ed. J. G. Feinberg a přel. J. G. Feinberg, Chicago: Charles H. Kerr, 2014.

7. „The Unfinished Story of Central European Dissidence." Telos č. 145, 2008, s. 47-66. (Ve slovenštině vyšel článek s názvem „Disidenti strednej Európy. Nedokončený príbeh" v Novém slově, č. 22, 24, 26-27 a 29, 2007. V řeckém překladu vyšel knižně pod názvem Δημοκρατία χωρίς δήμο: Νεοφιλελευθερισμός εναντίον κοινωνίας, přel. G. Lykiardopoulos, Erasmos: Athens, 2012. V českém jazyce vyšla upravená verze článku pod názvem „Nedokončený příběh středoevropského disentu" v časopise Dějiny – teorie – kritika 2014, č. 2, s. 293-318.)

8. „Returning Folklore to the People: On the Paradox Publicizing Folklore in Post-Communist Slovakia". Österreichische Zeitschrift für Volkskunde r. 116, č. 3+4 (2013), s. 404-427.

9. „Who's Afraid of the Big, Bad Folk?" Slovenský národopis r. 61 (2013), č. 5, s. 548-560.

10. Verejnosť bez seba. In Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume, ed. Miroslav Tižík. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013, s. 104-109.

11. The Civic and the Proletarian. Socialism & Democracy, r. 27, č. 3 (listopad 2013), s. 1-31.

12. Má folklór právo existovať? K teórii a metodológii ľudového realizmu. In: Teória Pierra Bourdieua ako inšpirácia pre sociologický výskum. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2013.

13. We Are the Dialectic: An Essay for Positive Politics. Socialism & Democracy 23 (1), březen 2009.

7.3. Recenze

1. David S. Danaher, Reading Václav Havel. In: Slavic and East European Journal (v tisku).

2. „People, Multitude, Society". Recenze: A. Kioupkiolis a G. Katsambekis (eds.), Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People. In: Chronos, červenec 2015 (online: http://chronosmag.eu/index.php/j-grim-feinberg-people-multitude-society.html).

3. Marisa Galvez, Songbook: How Lyrics Became Poetry in Medieval Europe. In: Journal of Folklore Research Reviews, 18 března 2015 (online: http://www.indiana.edu/~jfr/review.php?id=1584).

4. Může nás ještě inspirovat Pražské jaro? Recenze knihy Inspirace Pražské jaro 1968. Literární noviny – sborník statí, ed. Eva Červinková et al. Listy č. 6 (2014), s. 90-91.

5. John Bolton, Worlds of Dissent. Dějiny – teorie – kritika. 2013/1, s. 177-181.

6. Archie Green a kol., ed. The Big Red Songbook. Journal of American Folklore 123, č. 488 (jaro 2010), 233-5.

7. Folklore has Always Been Modern: A Review of Recent Multilingual Publications from the Czech Republic. Journal of Folklore Research Reviews, 13 duben, 2009.

7.4. Nevědecké publikace (selekce)

1. „O hlase". Pravidelný sloupek, Pravda, přispěvatelem od září 2014.

2. „An Austere Place of Refuge", LeftEast, 15. února 2016 (online: http://www.criticatac.ro/lefteast/an-austere-place-of-refuge/; publikováno i v Political Critique, 26. února 2016; v německém překladu in: Le monde diplomatique, Deutsche Ausgabe, Duben 2016, s. 6-7; v češtině in: A2 8/2016, s. 18-19; v řečtině in Elaliberta.gr, 18. 3. 2016).

3. „Europe and Its Ends". Heathwood, 19. října 2015 (online: http://www.heathwoodpress.com/europe-and-its-ends/).

4. Hľadá sa novosť starých revolúcií. Pravda, 19. 11. 2014, s. 34-35.

5. Ideologie ‚tavicího kotle'. A2 č. 20 (2014), s. 29.

6. Boli všetky revolúcie zradené? (rozhovor s Ágnes Hellerovou). Pravda, 25. 8. 2014, s. 22, 27.

7. Kritérium neolyrického věku. Tvar č. 9 (2014), s. 10-11.

8. Nápadný půvab aristokracie. Analogon č. 69 (2013). (Také online: http://www.jetotak.sk/editorial/napadny-pvab-aristokracie. V angličtině a v řečtině: Chronos, http://www.chronosmag.eu/index.php/jgfeinberg-the-indiscreet-charm-of-aristocracy.html.)

9. Why I Emigrated from America. The Montréal Review, prosinec 2012.

10. Nikdy nebudú na čistý pohon: Automobil ako (proti)spoločenská forma. Nové slovo, č. 9, 2010 (přel. Leo Singer). (V Angličtině vyšel jako „Cars Can Never Run Cleanly: The Automobile as an (Anti-)Social Form", v carbusters.org, 8. listopad, 2010.)

11. Academic Grants Foster Waste and Antagonism, Not Scholarship. Chronicle of Higher Education, 17. 10. 2010.

12. Democracy against Politics: Problems and Potential of a New Radical Tendency in Latin America. Against the Current XXIII(4), září/říjen 2008.

13. Kundera a gýč. Nové slovo, č. 44, 2006.

12. Popular Struggle in Ecuador: An (Anti-) Political Revolution? International Socialist Review, červenec/srpen 2005.

7.5. Popularizační přednášky a vystoupení

1. Hosť, „Večera s Havranom (Akú Ameriku potrebuje Európa?)", RTVS, 8. 11. 2016.

2. „Nové vlny, stará vlna", Symposion „Vlny". Gymnázium Jana Keplera, Praha, 17. 11. 2015.

8. Vědecko-organizační aktivity (členství v organizačním výboru konferencí)

1. Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia (Bratislava, listopad 2014).

2. 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe, (Praha, říjen 2014).

3. Karel Kosík and Dialectics of the Concrete (Praha, červen 2014).

4. Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume (Bratislava, listopad 2012).

5. Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume (Bratislava, listopad 2011).

03-07-2013 11:10:12