COST

„Media of Cultural Opposition in Czechoslovakia“

„Media of Cultural Opposition in Czechoslovakia“

Řešitel:Solver:Joseph Grim Feinberg (2018-2021: člen badatelského týmu/member of research team)
Poskytovatel:Grant:Projekty financované COST