Miloslav Bednář

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 723 893 435

1. Současná pozice

vědecký pracovník

2. Oblast specializace

T. G. Masaryk, František Palacký, Jan Patočka, česká státní idea

3. Oblast kompetence

Člen oddělení, člen oborové rady doktorandského studia filosofie na FFOU, člen oborové rady doktorandského studia bioetiky na 1. Lékařské fakultě UK

4. Zaměstnání

FLÚ AV ČR, Universita Karlova, Universita J. E. Purkyně, Ústav práva a právní vědy, Evropská akademie pro ekonomiku a politiku

5. Studium

Filosofie a sociologie na FFUK, obecná jazykověda

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

1992 - IX.1993 Praha, Czech Republic Research Specialization, Research Support Scheme, Central European University. Theme: "Masaryk's, Palacký's, and Havlíček's Conceptions of Central Europe and Their Topical Importance." Elaborated in English.

1994 - III.1996 Praha, Czech Republic Research Specialization, Research Support Scheme, Central European University. Theme: "The Political Philosophy of Democracy and Human Rights in the Light of Changing Values after the Revolution in 1989."

1999 - Participation in the grant of High Education Support Program. Central European University EUROPA-ED.

7. Publikace

7.1. Monografie

Smysl české existence: česká státní idea a Masarykova česká otázka. Praha, Academia 2018, 176 s.

Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii. Praha, Togga 2018, 336 s.

České myšlení. Filosofia, Praha 1996, 390 s.

Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky - Úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989. Votobia, Olomouc 1998, 169 s.

Editor: Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů. Praha, Filosofia 2019, 191 s.

Editor: Human Dignity: Values and Justice, Czech Philosophical studies, III, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1999, 250 s.

Editor: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, 198 s. 

7.2. Odborné články

zahraniční:

The legitimacy of supranational institutions in the European Union: the failure of mainstream normative theory. In: Merle, J.CH. (ed.). Die Legitimität von supranationalen Institutionen der EU: Die Debatte in den neuen und alten Mitgliedstaaten. Berlin : LIT Verlag, 2012, s. 236-250. ISBN 978-3-643-11207-1.

Open Society and the European Union. Rethinking Popper. Doetinchem : Springer, 2009 - (Parusnikova, Z.; Cohen, R.), s. 237-244. ISBN 978-1-4020-9337-1. - (Boston Studies in the Philosophy of Science. 272) Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

The International Criminal Court as a Topical Human Rights Isuue from a Kantian Critical Perspective, in: Diversity and Dialogue – Culture and Values in the Age of Globalization, Essays in Honour of Prof. George F. McLean, ed. By Andrew Blasko and Plamen Makariev, Minerva, Sofia 2004, s. 192-210.

The Phenomenon of Human Dignity after Totalitarianism. In: Human Dignity: Values and Justice, Czech Philosophical studies, III, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1999, s.13-22.

Verdrängter Humanismus - Verzögerte Aufklärung, 1 kapitola: "Masaryks Auffassung der Humanität und Demokratie als Grundlage seiner Konzeption von Zentral-Europa", Europa und der Ostfrage, Vídeň, Klausen - Triade 1998, s. 561-578, editor Benedikt, Michael, (ISBN 3-9500439-5-0).

Hé Heleniké Filosofiké Paradosé kai hé Tsechiké Ekepsé - Greek Philosophical Tradition and Czech Thought, 1 kapitola v řečtině a angličtině: "Ho Platonismos kai hé Tsechiké Politiké Filosofia, Platonism in the Czech Philosophy of Politics", Athény, Municipality of Athens - Cultural Organization 1997, s. 53-65, 141-151.

Nation, Community and World-Citizenship, in: Current Politics and Economics of the United States, 1, 1996/4, s. 255-259.

Tolleranza e Diritti Dell'uomo L'illuminismo e le sue Consequenze nella Mitteleuropa (1781 - 1948), 1 kapitola: "The Czech Synthesis of Civic and National Principles as an Alternative of Central Europe", Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei 1995, s. 63-70.

Jan Patočka und Martin Heidegger, Daseinsanalyse, in: Zeitschrift für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie, 1994/11, s. 181-191.

Problemes contemporains de la démocratie régénérée dans la République Tcheque, a la lumiere de la tradition de la philosophie politique tcheque et tchécoslovaque, in: Philosopher, - 1994/15, s. 87-94.

Introduction. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, s.1-7.

The Character of the 1989 Revolutions in East-Central Europe and Czech Political Traditions. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, s. 129-142.

Ehics and Politics in Plato, Tomáš Garrigue Masaryk, and Jan Patočka. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, s. 143-157.

T. G. Masaryk und die Brentano-Schule, 1 kapitola: "Masaryks Begriff der Religion und Franz Brentanos Aristotelismus", Forschungstelle und Dokumentationszentrum für österreichische philosophie, Graz - Filozofický ústav ČSAV 1992 - Praha, s.153-159. (ISBN 80-7007-038-2).

Masaryk's Idea of European Unity. Genesis and Significance, in: Czechoslovak and Central European Journal, 10, 1991/2, s. 45-55. (ISSN 1056-005X) USA.

Die Beziehung zwischen Ethik und Politik bei Platon, Tomáš GarrigueMasaryk und Jan Patočka, in: Mesotes, 1991/2, s. 71-80.

Search of Central Europe - Totalitarianism in 1982, Salisbury Review (1983), 3, 3 s.

domácí:

Palackého idea dějin jako stálá provokace. In: Bednář, M. (ed.), Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů. Praha, Filosofia 2019,s. 37-46. 

Heidegger a Hegel, in: Filosofický časopis 2015/1, ročník 63, s. 47-56.

Sociální kritika jako problém neomarxismu, in: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu – Polemika, vyd. Martin Solík, Filosofia Praha 2015, Veda, Bratislava 2015. s. 83 – 93.

Demokratická podstata a politicko-filosofické základy Evropské unie jako problém, in: Deset let v Evropské unii: Stav, zkušenosti, perspektivy, vyd.: László Olloss, David Hampl a kol., Nezávislé centrum pro studium politiky ARC-VŠPSV, Kolín 2014.

Jsou apologie marxismu udržitelné?, in: Filosofický časopis. Roč. 62, 2014/3, s. 417-429. ISSN 0015-1831 Institucionální podpora: RVO:67985955.

Vztah účelu a prostředku ve filosofii a politice, in: Morálka, etika a politika. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013 - (Sapík, M.; Novák, M.; Bednář, M.), s. 435-440 ISBN 978-80-86879-41-3. [Morálka, etika a politika. Kolín (CZ), 09.05.2013-10.05.2013] Institucionální podpora: RVO:67985955.

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy," in: V: Václav Houžvička (ed.), Odsun Němců z Československa 65 let poté, Centrum pro studium demokratické kultury, Brno 2012.

Dějinný význam arabských revolucí naší doby, in Loužek, M. (ed.).Arabské jaro rok poté: Naděje, nebo zklamání. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012. S. 51-56. ISBN 978-80-87460-11-5.

Centrálně řízená harmonie je utopická představa, in Krize a politické křižovatky. Praha : Filosofia, 2012. S. 95-114. ISBN 978-80-7007-370-4.

Evropská unie a demokracie, in Loužek, M. (ed.). Evropská unie v pasti centralizace. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. S. 53-59. ISBN 978-80-87460-03-0.

Menšiny jako problém podstaty občanských (lidských) práv a Evropská unie, in: Menšiny a integrující se Evropa. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s, 2009 - (Hirtlová, P.; Srb, V.) S. 28-33. ISBN 978-80-86879-23-9Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Masarykova idea československého státu, in: T.G.Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín: Masarykovo mueum v Hodoníně, 2009. S. 4-7. ISBN 978-80-87375-00-6 Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Open Society and the European Union. Rethinking Popper. Doetinchem : Springer, 2009 - (Parusnikova, Z.; Cohen, R.) S. 237-244. ISBN 978-1-4020-9337-1. - (Boston Studies in the Philosophy of Science. 272) Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Mediokracie a demokracie, in: Mediokracie, Praha 2014, s. 7 – 13.

Sebezapomnění Evropy v demagogickém obrazu války a míru, in: Válka, mír a politická moc. Praha : Svoboda Servis, 2009 - (Holubec, S.) S. 83-91. ISBN 978-80-86320-59-5Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Masarykovo pojetí ČSR a evropské jednoty, in: Živé hodnoty Masarykova Československa. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 2009 - (Blížkovský, B.) S. 76-81. ISBN 978-80-254-4000-1.Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Kalvín, svoboda a moderní demokracie, in: Jan Kalvín: Pět set let od narození. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009 - (Loužek, M.) S. 17-22. ISBN 978-80-86547-82-4. - (79) Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Problém rozmanitosti a soudržnosti Evropy jako světová otázka 20. a 21. století, in: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost?. Brno : Masarykova universita, 2008. S. 10-23. ISBN 978-80-210-4766-2Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Popper's Open Society and the Phenomenon of European Union. Otevřená společnost a Evropská unie ( K. R. Popper a Frankfurtská škola). Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - VŠPS, 2008.

Patočkova filosofie politiky a dějin jako přirozeného světa, in: Filosofický časopis Roč. 55, 2007/4, s. 497-509, (ISSN 0015-1831).

Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u Johna Stuarta Milla, in: John Stuart Mill - Dvě stě let od narození. Praha : Cep, 2006 - (Loužek, M.) s. 11-20. ISBN 80-86547-57-4. ISSN 1213-3299.

Současný význam myšlení a jednání T. G. Masaryka, in: Tomáš Garrique Masaryk, dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006 - (Dolista, J.; Pána, L.; Skořepa, L.) s. 18-22. ISBN 80-86708-22-5. - (Studia. X). [Odkaz a dílo T. G. Masaryka pro současnost. České Budějovice (CZ), 08.03.2006] Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Pojetí spravedlnosti, svobody a krize Evropy u Johna Stuarta Milla", in: Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla, Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 53/2006, s. 11-20.

Svoboda a libovůle, in: Filosofický časopis 2006/5, s. 749-760.

Svoboda, stát a eliminace svobody nepodmíněnou státní rentou, in: Filosofický časopis 2006/1, s. 61-69.

Evropa po zamítnutí evropské ústavy: kořeny a důsledky, in: Revue politika 4/2006, s. 28-31.

Návrh evropské ústavy zřizuje evropanský kvazisuperstát, in: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha : Filosofia, 2005. s. 203-216. ISBN 80-7007-215-6.

Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii, in: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, s. 23-31, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

Význam fenomenologického porozumění úzkosti, in: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, s. 92-103, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

Paideia jako cesta k eudaimonia, in: Jan Payne a kolektiv, in: Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, s.149-161, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu, in: Filosofický časopis 2005/5, s. 767-769.

Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace, in: Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - 9 s. S. 21-29.[Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Praha (CZ), 04.02.11].

Nedemokratičnost evropské unie a demokratická podstata české státní ideje, in: Cesta České republiky do Evropské unie, ed. Hynek Fajmon, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 157-163, Brno 2004.

Svár českého a německého ducha – Masaryk a Nietzsche, in: Masarykův sborník XI-XII. 1999-2003, Masarykův ústav AV ČR, s. 89-99, Praha 2004.

Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace, in: Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - 9 s. S. 21-29.[Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Praha (CZ), 04.02.11].

Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace, in: Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - 9 s. S. 21-29.

Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost, in: Spory o dějiny IV. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003. - 8 s.

Současné hlavní ideologické trendy zpochybňování demokracie a jejich politické uplatnění, Demokracie a Evropa v době globalizace. - (Ed. Goňcová, M.). - Brno, Masarykova univerzita 2003. - 7 s. S. 43-49. - (Sborník prací pedagogické fakulty MU.; Evropské studie. 173.

Masarykova kritika marxismu jako ideologie a její dnešní význam, in: T. G. Masaryk a sociální otázka, Hodonín, Masarykovo muzeum 2002, 7 s.S. 23-29.

Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost, in: Česká republika Spojené státy americké a terorismus, Praha, CEP Centrum pro ekonomiku a politiku 2002. - 9 s. S. 11-19, USA a ČR - blízcí, nebo vzdálení?

Filosofický problém východní otázky v případě Ruska a Evropy u T.G. Masaryka a soudobý stav filosofie, in: TGM, Rusko a Evropa, dílo - vize - přítomnost. - (Ed. Krátký, K.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2002. - 5 s. S. 48-52.

Základní souvislost řecké filozofie a medicíny, in: Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny. - Praha, TRITON 2002, 15 s. S. 13-27. Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9009101.

Tomáš Garrigue Masaryk jako prezident Československé republiky, in: Českoslovenští a čeští prezidenti. - Praha, Cep 2002. - 8 s. S. 125-132.

Havlíčkův liberální demokratický konzervatismus, česká státní idea a nepolitická politika, in: Karel Havlíček Borovský - liberální politik a ekonom. - (Ed. Bažantová, I.). - Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku. 2002. - 10s. S. 13-22. (Karel Havlíček Borovský - liberální politik a ekonom.. Praha (CZ)).

Filosofická východiska Masarykova pojetí demokracie, politického jednání a československé státní ideje, in: T.G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, Filosofia, Praha 2001, s. 187-198.

Masarykova filozofická a politická výzva přítomnosti a budoucnosti, in: T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. Hodonín, Masarykovo muzeum 2001, s. 11-17.

Evropa a Evropská unie jako otázka budoucnosti demokracie, in: Mezinárodní politika, 2001/1, s.18-19.

Geopolitika Václava Havla v bratislavském projevu, in: Mezinárodní politika, 9/2001, s. 26-28.

Základní souvislosti řecké filosofie a medicíny, in: Filosofický časopis, 48 2000/5, s. 817-828, (ISSN 0015-1831).

Pohyb, svár a zdroj – pokus o fenomenologickou ontologii, in: Filosofický časopis, 48 2000/6, s. 893-914, (ISSN 0015-1831).

Masarykův sborník X 1996-1998, 1 příspěvek: "Vorovkovo pojetí Masarykovy filosofie", Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, (s. 141-153) (ISBN 80-902659-8 -7).

Člověk a česká společnost na prahu 21. století. K 10. Výročí demokratické revoluce v Československu, 1 kapitola: "Česká filosofie politiky a demokracie na konci 20. století", Krnov, Open Education & Sciences Opava 2000, s. 69-73, editor Jeník, Zdeněk, (ISBN 80-901974-7-7).

František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek., 1 kapitola: "Význam Palackého filosofické obnovy české státní ideje", Praha, Historický ústav AV ČR 1999, (s. 63-70), editor Šmahel, František. (ISBN 80-7286-003-8).

Starost o duši a ctnosti v Platónově Ústavě a Zákonech u C. F. Goodeyho a Ch. Boboniche v kontextu současné filosoficko-politickédiskuse o spravedlnosti a demokracii, Praha, Oikumené 1999, s. 130-139, editor Havlíček, Aleš, (ISBN 80-86005-88-7).

Masarykovo pojetí evropanství a dnešní svět, 1 kapitola: "Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk", Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 1999, s.3-7.

European Integration As a Way to Security and Prosperity, 1 kapitola: "The Issue of the Western European Union in the Context of the European Union and NATO", Praha, The Jan Masaryk Center of International Studies 1999, s. 73-81, editor Kašička, Petr, (ISBN 80-902168-4-6).

Co je noc jako polemos. Polemizující úvaha jako metakritika, in: Filosofický časopis, 46 1998/2, s. 304-314, (ISSN 0015-1831).

European Integration In a Changing World, 1 kapitola: "The Contemporary Crisis of the European Union as an Expression of the Crisis of Europeanism", Praha, The Jan Masaryk Center of International Studies at the University of Economics in Prague 1998, s. 3-10, editor Dvořák,Viktor, (ISBN 80-902168-3-8).

Comenius' Heritage and Education of Men for the 21st Century, Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum, 1 kapitola: "Komenský's Approach to the Philosophical Presuppositions of Modern Science in the Light of the Present", Praha, Karolinum 1998, (s. 69-73), editor Steiner, Martin, (ISBN 807184-602-3).

Českoslovenství - středoevropanství - evropanství, 1 kapitola: "Současný význam Masarykovy koncepce českoslovenství jako středoevropanství a evropanství", Brno, Konvoj 1998, s 79-85, (ISBN 80-85615-26-6).

T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa, 1 kapitola: "Masarykova idea československého státu", Praha, Ústav T. G. Masaryka 1998, s. 62-68, (ISBN 80-86142-02-7).

Masarykovo pojetí české otázky a Rádlův pokus o jeho kritiku, Praha, Masarykova společnost v Praze 1997, s. 267-273.

Sto let Masarykovy České otázky, 1 kapitola: "Filozofický a filozoficko-politický význam Masarykova pojetí české otázky v minulosti a současnosti", Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997, (s. 34-39), editorka Eva Broklová, (ISBN 80-86142-01-9).

T. G. Masaryk, Češi a Němci, 2 kapitoly: "Masarykovo pojetí duchovní krize evropanství jako zdroje světových válek konce 20. století a problém konce druhé světové války, Praha, Masarykova společnost v Praze 1997, (s. 280-289).

Velké postavy politické filosofie, 1 kapitola: "Hannah Arendtová a současný význam jejího myšlení", Praha, Občanský institut 1996, s. 173-182, editor Žegklitz, Jaromír, (ISBN 80-901659-5-8).

Martin Heidegger a problémy myšlení, 1 kapitola: "Heideggerovo porozumění přítomné době, fenomén totalitarismu a naší revoluce", Praha, Filosofia 1996, s.154-159, editor Pauza, Miroslav, (ISBN 80-7007-074).

Jan Patočka a Martin Heidegger, in: Reflexe, 14, (1995), s. 3-18.

Náboženská dimenze Masarykova myšlení, 1 kapitola - Bednář, Miloslav, Současný význam Masarykovy filosofie náboženství, Hodonín, Masarykovo muzeum 1995, s. 9-14.

Intentionalität-Werte-Kunst. Husserl, Ingarden, Patočka, 1 kapitola: "Die Wertung in Patočkas Konzeption von den drei Grundbewegungen des menschlichen Lebens", Praha, Filosofia 1995, s.174-182, editor Bloss, J., (ISBN 80-7007-075-7).

První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk, 1 kapitola: "První světová válka jako výraz duchovní a mravní krize moderního lidství", Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995, (s.163-176), editor Opat, Jaroslav, (ISBN 80-901971-0-8).

Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin, 1 kapitola: "Odezva Masarykovy ideje Československé republiky a krize inteligence", Praha, Ústav T. G. Masaryka 1993, s. 86-88, (ISBN 80-901478-1-X).

Masarykova praktická filosofie, 2 kapitoly: "Masarykův pojem náboženství, Aristotelismus Franze Brentana a Masarykova polemika s Bertrandem Russellem", s. 52-59; "Masarykova filosofie demokracie v evropském kontextu", s. 5-19, Praha, Masarykova společnost 1993.

Obnova československé demokracie a československá tradice filosofie politiky, in: Filosofický časopis, 41 1993/2, s. 237-250.

Zrod československé politické filozofie a novodobé obnovení její přerušené tradice, in: Filosofický časopis, 40 1992/2, s. 276-294.

Liberalism and the new Europe, 1 kapitola: "The Attitudes of the Czech Tradition of Political Philosophy to Liberalism from the Point of View of the New Europe", Ústí n. L., Universita J. E. Purkyně 1992, s.12-16, (ISBN 80-7044-051-1).

Zrod a význam Masarykova pojetí evropské jednoty, Praha, Centrum pro Desk-Top Publishing pro katedru politologie FF Univerzity Karlovy 1992, s. 67-82.

Masarykův sborník VII., T. G. M. a naše současnost (1980), 1 kapitola: "Filozofický význam Masarykova pojetí náboženství a jeho výkladu smyslu československých dějin", Praha, Academia 1992. (s. 274-291) (ISBN 80-200-0271-5).

Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti, 1 kapitola: "Filosofický základ Masarykovy koncepce jednotného československého národa a její současný význam", Bratislava, FLU SAV 1991, s. 31-41, (ISBN 80-7007-022-6).

Homage to J. A. Comenius, 1 kapitola: "Comenius's Idea of Pampaedia and Plato's Conception of Paideia". Praha, Academia 1991, s. 137-144.

Hegelovo vyzrálé pojetí jazyka a společnosti, in: Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica. Studia philosophica, 1991/12, s. 29-46.

Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, 1 kapitola - Bednář, Miloslav, Komenského idea pampaedie a Platónova paideia, Praha, Karolinum 1990, s. 137-143.

Jazykověda a žurnalistický tvůrčí proces, in: Otázky žurnalistiky, 1990/3, s. 34-41.

Povaha revolucí ve východní Střední Evropě 1989, in: Studia humanistica, 1990/1, s. 7-14.

Vznik samostatné ČSR a lidská práva, in: Spektrum č.3, Praha 1978 (samizdat), reprint: Index on Censorship, J&P Weldon, Londýn 1981, s. 7-18, (ISBN 0-904286 27- 4).

Havlíčkova polemika s radikály a TGM, in: Spektrum č.3, Praha 1978 (samizdat), reprint: Index on Censorship, J&P Weldon, Londýn 1981, s. 48-78 (ISBN 0-904286-27- 4).

Dialektika Schellingova překonání Fichta, AUC Studia philosophica (1975), 5., Smetanův „Vznik a zánik ducha" a Hegelova „Encyclopedie." AUC Studia philosophica (1979), 9.

7.3. Recenze (vybrané)

Pozoruhodný český sborník k výročí Ortegy y Gasseta. [A significant Czech collection on the occasion of the anniversary of Ortega y Gasset.] [Forbelský, J. ; Housková, A. ; Loužek, M. ; Pechar, J. ; Statham, R. ; Štěpánek, P. ; Vaněk, J. ; Kloubová, H. ; Čapek, K. ; Ortega y Gasset, J.: Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 46/2006. Praha 2006. 122 s]. /Filosofický časopis/. Roč. 55, č. 1 (2007), s. 141-143. ISSN 0015-1831 Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Sociální kritika jako problém neomarxismu. [Social Critique as the Problem of Neo-Marxism.] Filosofický časopis. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 293-299. ISSN 0015-1831.

Je marxismus a neomarxismus věda? - Recenze]. [Review.] [Hrubec, M. (ed.).: Sociální kritika v éře globalizace]. Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 16, č. 2 (2013), s. 81-93. ISSN 1212-7833 Institucionální podpora: RVO:67985955 Je marxismus a neomarxismus věda? - Závěr [Recenze]. [Hrubec, M. (ed.).: Sociální kritika v éře globalizace. Praha: Filosofia, 2008. 479 s]. Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 16, č. 3 (2013), s. 79-91. ISSN 1212-7833 Institucionální podpora: RVO:67985955.

8. Popularizace

Polemický článek „Paklacký není vůbec odepsán," v Lidových novinách, příloha Orientace, 13. 2. 2016.

EUROPAED, Evropská studia pro učitele. Soubor studijních materiálů., 2 kapitoly - Národní a evropská identita, Praha, UK, PedF 1999, s. 27-32). - Historické proměny evropanství a projekty sjednocené Evropy. Praha, UK, PedF 1999, s. 32-36.

Den nezávislosti v čase ohrožení, in: Lidové noviny, 4. 11. 2014.

9. Organizační aktivity

2016 - Organizování konferenčního workshopu ke 140. výročí smrti Františka Palackého.

Člen oborové rady doktorandského studia filosofie na FFOU, člen oborové rady doktorandského studia bioetiky na 1. Lékařské fakultě UK.

10-05-2016 09:40:29