Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 12.09.
  2019

  Dialectics Returns. Workshop on Dialectical Thinking

  Od 10.00 do 19.00 v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, 110 00 Praha 1.
 • 12.09.
  2019

  Karel Kosík, Dialektika, kultura a politika

  Od 16.00, Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

  U příležitosti čtvrtého svazku Sebraných spisů Karla Kosíka, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955-1969, budeme s Ivanem Landou a Janem Mervartem hovořit o koncepci vydávání Kosíkova díla, o samotném svazku a v neposlední řadě o Karlu Kosíkovi a jeho době. Představovaná kniha zahrnuje články, eseje, rozhovory a kratší příležitostné texty věnované dialektice, kultuře, umění i tehdejší společnosti.
  Karel Kosík (1926–2003) byl významný český filosof, který se věnoval především marxistické filosofii a historiografii českého politického myšlení 19. století, např. v práci Česká radikální demokracie, (1958). Proslavil se knihou Dialektika konkrétního (1963), která byla přeložena do řady světových jazyků a dodnes patří k nejcitovanějším českým filosofickým pracím.
  Čtvrtý svazek Kosíkových sebraných spisů, Dialektika, kultura a politika, bude v Kavárně k mání se slevou 30%.

 • 19.09.
  2019

  Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises

  9.30,Academic Conference Center, Husova 4, Prague

  We invite you to
  Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises
  workshop

  September 19–20, 2019
  Academic Conference Center, Husova 4, Prague

  Speakers: Una Blagojević, Selin Çağatay, Ankica Čakardić, Nina Fárová, Ľubica Kobová, Kateřina Kolářová, Zuzana Maďarová, Ewa Majewska, Jan Matonoha, Agnieszka Mrozik , Blanka Nyklová, Libora Oates-Indruchová, Almira Ousmanova, Katarzyna Stanćzak-Wiślicz, Tereza Stejskalová, Veronika Valkovičová

  Keynote: Zsófia Lóránd

  Organized on the initiative of the COST Action New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT), in association with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Department of Gender Studies at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, and Contradictions: A Journal for Critical Thought, the workshop will explore two broad issues: the current crisis of capitalism and liberal democracy and the legacies of state-socialist emancipation. By connecting feminist political thought, theory, and philosophy with the history of Eastern and Central Europe, this event aims to facilitate an intellectual and political exchange of ideas between theoretical approaches and historical-analytical reassessments of one of the most ambitious projects of women’s emancipation in the past.

  There will be no registration fee. The workshop site is wheel-chair accessible.

  For further information, see here http://kontradikce.flu.cas.cz/aktuality#Workshoptwentytwenty or https://www.facebook.com/events/326006881449715/

  Thursday September 19, 2019
  9:30 – 10:00 coffee
  10:00 – 10:30 welcome, introductory remarks

  10:30 – 12:30
  chair: Jan Mervart
  Jan Matonoha: “Dozens of Plateaux”: a Preliminary “Inter-survey of the Nearest Past”: Periodizing Works of Czech Female Authors Published between 1948–1989 from a Gender Perspective, with a Special Regard to 1970s and 1980s Dissent and Exile Literature
  Agnieszka Mrozik: Female “Architects” of the Polish People’s Republic: The Case of Zofia Dembińska as a Critical Contribution to the Feminist Theory and Biographical Writing in Poland
  Blanka Nyklová, Nina Fárová: Gender Seen and Unseen

  lunch

  13:30 – 14:00 Mikołaj Ratajczak: Presentation of the Journal Praktyka Teoretyczna

  14:00 – 16:00
  chair: Zsófia Lóránd
  Una Blagojević: Women Intellectuals—Praxis—the Korčula Summer School: 1963–74
  Ľubica Kobová: Socialist Feminist Manifestos and their Subjects

  coffee break

  16:30 – 18:00
  chair: Joseph Grim Feinberg
  Ankica Čakardić: Early Social Reproduction Theory and its Contemporary Strands
  Tereza Stejskalová: The Emancipated Household in Czechoslovakia: A Resource to Reinvent Domestic Space
  Almira Ousmanova: Feminism, Marxism and Love: Rethinking the Ongoing Debates on Sexual Revolution and Socialism

  coffee break

  18:30- 20:00 keynote
  Zsófia Lóránd: The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia

  Friday September 20, 2019
  9:30 – 10:00 coffee

  10:00 – 12:00
  chair: Ľubica Kobová
  Katarzyna Stanćzak-Wiślicz: “Imagined Genealogy”: Legacies of Socialist-State Emancipation, Dissent Discourses and Polish Feminism after 1989
  Kateřina Kolářová: Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality and the Limits of National Belonging
  Libora Oates-Indruchová: Post-1989 Czech Historiography of State Socialism: Gendered, but Gender-Blind

  lunch

  13:00 – 15:00
  chair: Mikołaj Ratajczak
  Selin Çağatay: Redefining the Strike, Building (Left-)Feminist Solidarity: Transnational Mobilizations around the International Women’s Strike
  Zuzana Maďarová, Veronika Valkovičová: Is Feminism Doomed? Contested and Complex Paths of Feminism in Slovakia
  Ewa Majewska: The Impossible Complaint as a Symptom of Contemporary Crisis: Feminism, Critical Theory and Academia Today

  15:00 – 15:30 concluding remarks

   

  September 19–20, 2019
  Academic Conference Center, Husova 4, Prague

  Speakers: Una Blagojević, Selin Çağatay, Ankica Čakardić, Nina Fárová, Ľubica Kobová, Kateřina Kolářová, Zuzana Maďarová, Ewa Majewska, Jan Matonoha, Agnieszka Mrozik , Blanka Nyklová, Libora Oates-Indruchová, Almira Ousmanova, Katarzyna Stanćzak-Wiślicz, Tereza Stejskalová, Veronika Valkovičová

  Keynote: Zsófia Lóránd

  Organized on the initiative of the COST Action New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT), in association with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, the Department of Gender Studies at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, and Contradictions: A Journal for Critical Thought, the workshop will explore two broad issues: the current crisis of capitalism and liberal democracy and the legacies of state-socialist emancipation. By connecting feminist political thought, theory, and philosophy with the history of Eastern and Central Europe, this event aims to facilitate an intellectual and political exchange of ideas between theoretical approaches and historical-analytical reassessments of one of the most ambitious projects of women’s emancipation in the past.

  There will be no registration fee. The workshop site is wheel-chair accessible.

  For further information, see here http://kontradikce.flu.cas.cz/aktuality#Workshoptwentytwenty or https://www.facebook.com/events/326006881449715/